Lidé narození 1. března jsou Ryby.  


Svátek slaví Bedřich

  • Ženský protějšek: Bedřiška
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Bedříšek, Béďa, Beďouš, Beďan
  • Původ: Jméno Bedřich je staroněmeckého původu. Pochází ze staroněmeckého jména "Fridurihhi". Jeho výklad je "mírumilovný vládce", neboť „fridu“ znamená „mír“ a „rihhi“ je „vládce“. Jméno přešlo do češtiny se záměnou písmena „F“ za „B“.
  • Povaha: Bedřichové jsou životem často těžce zkoušení, ale pomáhá jim to osobnostně vyzrávat a být pokornější.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení Štíra, Kozoroha a Berana.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní den nulové diskriminace

Mezinárodní den nulové diskriminace si 1. března připomíná celý svět od roku 2014, kdy ho vyhlásila organizace UNAIDS. Nejen v tento den bychom si měli uvědomit, že právo žít naplno a důstojně by měli mít všichni lidé, ať už pochází odkudkoliv, bez rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání nebo sexuální orientace.

Diskriminaci bychom mohli definovat jako porušování lidských práv nepřijatelným rozdílným zacházením s lidmi ve stejné situaci. Na základě nesmyslných předsudků a zažitých stereotypů si naše společnost některé skupiny zařadila jako nežádoucí. Tisíce lidí jsou vystaveny nerovnému zacházení a s tím souvisejícímu strachu a stresu. 

Ve společnosti 21. století např. stále ještě nesmí v některých zemích na světě dívky navštěvovat střední školu, v mnoha státech platí zákony, které netolerují vztahy osob stejného pohlaví, postižení lidé nemají stejné životní podmínky jako ti zdraví a s mnohými dalšími příklady se každý z nás může denně potkávat.

Světový den nulové diskriminace by měl přispět k informovanosti široké veřejnosti díky na toto téma pořádanými besedami, přednáškami a  médii propagovanými příspěvky vedoucími ke vzájemné toleranci a soucitnému přístupu k určitým jedincům nebo skupinám.


Psalo se 1. března před rokem: