Vánoce mají kořeny v pohanských oslavách zimního slunovratu. Zajímavé je, že první křesťané neslavili Ježíšovo narození žádným zvláštním svátkem. Pětadvacátý prosinec jako svátek Narození Páně byl poprvé zaznamenán v Římě kolem poloviny 4. století a Vánoce se zde poprvé slavily v roce 365. Skutečné datum narození Ježíše Krista nicméně neznáme - tento den totiž není historicky nijak podložen. Pouze evangelista Lukáš uvádí, že ke Kristově narození došlo v době prvního sčítání lidu v římské říši.

Vánoční kapr a jeho historie

Ryba je tradiční postní jídlo a první zmínky o tom, že by se na našem území jedla o Vánocích, pocházejí ze 17. století. Mnohem více ale ke staročeským vánočním jídlům patřil v minulosti černý kuba a hrachová nebo houbová polévka. Častěji se kapr začal na vánočním stole objevovat v 19. století. Připravoval se na černo a dopřávaly si ho spíše zámožnější rodiny. Dnešního smaženého kapra s bramborovým salátem poprvé připravila  M.D. Rettigová a v kuchařce se objevil v roce 1924. Jeho obliba pak velmi rychle rostla a dnes si bez něj Vánoce nedokážeme představit.

Betlémy začaly v Týnském chrámu

První jesličky se u nás poprvé objevily v pražském Týnském chrámu v polovině 16. století, po zákazu Josefa II. se tato tradice přesunula z kostelů do domácností. Úplně první betlém byl ale postaven v římské bazilice Santa Maria Maggiore, kde byla už v 5. století vytvořena kopie Betlémské jeskyně. Dnes si můžete jesličky prohlédnout prakticky všude. Staví se na konci adventu, podívejte se na přehled kostelů.

První českou koledu napsal mnich

Slovo koleda pochází z latinského calendae, které v překladu znamená „první den v měsíci“. Vždy prvního totiž křesťanští kněží chodili po domácnostech a směňovali křest či požehnání za dary. Z kalendy poté vznikla kolenda a z té známé slovo koleda. Historie vánočních koled sahá do 13. stol., kdy podle legendy bývá za autora první koledy označován svatý František z Assisi. Vůbec první česká koleda byla součástí spisu Štědrý večer, který sepsal na přelomu 14. a 15. století mnich Jan z Holešova. Jmenovala se Vele, vele, stojí dubec uprostřed dvora. Další vánoční písně na sebe nenechaly dlouho čekat.

Odkud pochází vánoční stromeček?

Vánoční stromeček a jeho zdobení má stejně jako Vánoce původ v pohanství. Ve starověku spojovali pohané kult Slunce s kultem zelených stromů a v době oslav na ně věšeli ozdoby, ovoce, pamlsky a světla. V Čechách zelený jehličnatý stromeček nemá jako symbol vánočních svátků tak dlouhou tradici, jak bychom si mohli myslet. Teprve v polovině 19. století ho od Němců, kde se tehdy začaly vánoční stromky ve větší míře objevovat, převzaly bohaté české měšťanské rodiny. Tento zvyk se pak pozvolna rozšiřoval.

Použité zdroje: http://vanoce.vira.cz a www.ceskykapr.cz