Neděle 3. března 2024
Svátek slaví Kamil, zítra Stela
Oblačno 11°C
Nejčtenější
na Blesk.cz

Zkuste si maturitní test z češtiny. Máme pro vás kompletní zadání i odpovědi

 • Autor: mah - 
  3. 5. 2018
  18:45

  Letošní maturanti za sebou mají didaktický test z češtiny. Část z nich si začala na sociálních sítích obratem stěžovat, že hodina, kterou na jeho vypracování měli, nebyla dostatečná. Test se skládal z 32 otázek, s texty bylo spojených 26 z nich. Zkuste si, jak byste u maturitní zkoušky dopadli vy. Nejdřív pro vás máme zadání, když si poznačíte své výsledky, můžete si správné odpovědi zkontrolovat v samém závěru. Maximální bodový zisk byl 50 bodů a pro to, aby maturant prošel, jich musel v testu nasbírat alespoň 22. Zadání bylo zveřejněno na stránkách www.statnimaturita-cestina.cz.

 • 1.Otázky 1–7

  Výchozí text k úlohám 1–7

  Text 1

  Les Ballets Bubeníček – událost taneční sezony 2014

  (1) Nalijme si *****, se skutečným uměním se v Čechách nesetkáváme příliš často (alespoň ne tak často, jak by si mnozí z nás přáli). Ale protože xxxxx růže přináší, mohlo konečně pražské publikum po dlouhých pěti letech zhlédnout další skvost z tvorby bratrů Bubeníčkových. Moderní tanec světové úrovně ovládl zlatou kapličku po dva lednové večery. Ke spolupráci si Otto a Jiří Bubeníčkovi, synové známého artisty, tentokrát přizvali vynikající tanečníky. Mimořádné autorské představení, propracované do sebemenšího detailu, se skládalo ze čtyř částí, na nichž se oba všestranní umělci podíleli nejen jako interpreti. Choreografie byla dílem Jiřího, který ukázal hloubku svých tvůrčích schopností, Otto se představil zejména jako hudební skladatel a jevištní výtvarník.

   (2) Již od půl sedmé bylo hlediště plné. Diváci s napětím čekali na chvíly, kdy začne velkolepá podívaná. Hynaisova opona odkryla scénu přesně v sedm. Představení zahájila hravá choreografie, inspirovaná obrazy jednoho z nejvýznamnějších umělců všech dob Leonarda da Vinciho. Poté následovala sólová vystoupení na skladbu Otty Bubeníčka. Její tóny se do hlediště sypali jako energií nabité korálky. Tanečníci ve střídmých trikotech uchvátili všechny přítomné dokonale provedenými krokovými variacemi, ztemělá scéna jen posílila celkový dojem z první poloviny představení

  Od předchozích dvou částí se poměrně zásadně lišil dějový balet Faun, rozjímající o stiných stránkách duše, jako jsou hříšné tužby či smyslnost. Nevšední představení pak vyvrcholilo ztvárněním slavného příběhu o věčném sváru dobra a zla. Román Obraz Doriana Graye od Oscara Wilda poskytl dvojčatům velmi efektní téma. Bez jakékoli nadsázky lze hovořit o tanečním koncertu. Jistě nebudu moc přehánět, když bratry Bubeníčkovy, obdařené nevídaným talentem, označím za legendy mezinárodní taneční scény. Na tento zážitek bude vděčné publikum vzpomínat hodně dlouho.

  (Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden.)

  Text 2

  Apozice – významový syntaktický vztah mezi větnými členy, které různým způsobem označují tutéž skutečnost, např. smažený kapr, tradiční české vánoční jídlo.

  (Mluvnice češtiny pro střední školy, upraveno)

  1) Ve kterém z následujících úseků TEXTU 1 se vyskytuje apozice? (1 bod)

  A)     autorské představení, propracované do sebemenšího detailu

  B)     ke spolupráci si Otto a Jiří Bubeníčkovi, synové známého artisty

  C)     byla dílem Jiřího, který ukázal hloubku svých tvůrčích schopností

  D)     se skládalo ze čtyř částí, na nichž se oba všestranní umělci podíleli

  2) Ve kterém z následujících úseků TEXTU 1 se vyskytuje alespoň jedno slovo, které má víc hlásek než písmen? (1 bod)

  Příklad: slovo měsíc má 5 písmen a 6 hlásek.

  A)     zásadně lišil dějový balet

  B)     jistě nebudu moc přehánět

  C)     moderní tanec světové úrovně

  D)     vděčné publikum vzpomínat hodně

  3) Najděte v druhé části TEXTU 1 čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. (max. 4 body)

  Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu. Podtržené výrazy jsou zapsány správně.

  4) Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z TEXTU 1 (A), či nikoli (N): (max. 2 body)

  • 4.1 Popisované představení se uskutečnilo v pražském Národním divadle.
  • 4.2 Popisované představení mělo světovou premiéru v roce 2009, česká premiéra se konala o pět let později.
  • 4.3 Předlohou pro první část popisovaného představení bylo autobiografické dílo Leonarda da Vinciho.
  • 4.4 Výsledný dojem z precizně provedených tanečních prvků umocnila i volba okázalých kostýmů v druhé části popisovaného představení.

  5) Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje TEXT 1? (1 bod)

  A)     V textu jsou dominantní znaky publicistického stylu, konkrétně jde o recenzi.

  B)     V textu jsou dominantní znaky publicistického stylu, konkrétně jde o oznámení.

  C)     V textu jsou dominantní znaky prostěsdělovacího stylu, konkrétně jde o recenzi.

  D)     V textu jsou dominantní znaky prostěsdělovacího stylu, konkrétně jde o oznámení

  6) Které z následujících tvrzení o spisovateli Oscaru Wildovi není pravdivé? (1 bod)

  A)     Je mimo jiné autorem pohádek, v nichž některé z postav zemřou.

  B)     Ve stejné době jako on tvořil ruský spisovatel Anton Pavlovič Čechov.

  C)     Věnoval se mimo jiné dramatické tvorbě, psal např. konverzační komedie.

  D)     Byl předním představitelem lost generation neboli tzv. ztracené generace

  7)

  7.1 Napište přídavné jméno a podstatné jméno, které jsou součástí českého ustáleného slovního spojení s významem promluvit si otevřeně, říct si plnou pravdu a patří na první vynechané místo (*****) v TEXTU 1.
  7.2 Napište podstatné jméno, které je součástí českého ustáleného slovního spojení a patří na druhé vynechané místo (xxxxx) v TEXTU 1.

 • 2.Otázka 8

  8) Ve které z následujících možností je pravopisná chyba? (1 bod)

  A)     Mí přátelé se nedávno nachomýtli k vážné dopravní nehodě.

  B)     Jeho básně se vymykaly soudobým společenským představám.

  C)     Přitažlivý muž stál v rohu místnosti a komýhal tělem do rytmu hudby.

  D)     Nový radní vymýtil z radnice korupci a prosadil zákaz parkování v centru města.

  Maturanty čekaly i běžné otázky na hledání pravopisných chyb. Maturanty čekaly i běžné otázky na hledání pravopisných chyb. | ČTK

 • 3.Otázky 9–12

  Výchozí text k úlohám 9–12

  Jaký styl představuje text českého autora? Jaký styl představuje text českého autora? | ČTK

  Dnes naposled skla oken západ zalil
  zahořklým smutkem fialových par.
  Z nich hořkost v duši zbyla. Prudký žár
  bolavé hrdlo sežehl a spálil.

  Noc. Zrak tmou zalitý, že zmírám, sním
  v mdlé předtuše již příští agonie.

  Hlas hodin tvrdě do tmy slité bije,
  jež zvířena zní zvukem kovovým.

  Teď došly… Mrtvá na vše padá tíha
  jak z cínu. Smrt se hnula, která číhá,
  a těžkost kroků vláčí ke mně tmou…

  A rdousí mě. Zvuk poslední sluch chytá:
  krev zkažená to syčí v žíly vlitá,
  jež v zprahlém mase scvrkají a schnou.

  (Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden.)

  9) Která z následujících možností nejlépe vystihuje dominantní motiv úseku tučně vyznačeného ve výchozím textu? (1 bod)

  A)     očekávání blížící se smrti

  B)     vztek nemocného kvůli ztrátě zraku

  C)     pohrdání bolestí způsobenou nemocí

  D)     stesk umírajícího nad promarněným životem

  10) Které z následujících tvrzení je pravdivé? (1 bod)

  A)     Výchozí text je epický, alespoň v jednom čtyřverší se vyskytuje rým obkročný.

  B)     Výchozí text je epický, alespoň v jednom čtyřverší se vyskytuje rým přerývaný.

  C)     Výchozí text je lyrický, alespoň v jednom čtyřverší se vyskytuje rým přerývaný.

  D)     Výchozí text je lyrický, alespoň v jednom čtyřverší se vyskytuje rým obkročný.

  11) Ke kterým slovům odkazují ve výchozím textu zájmena jež? (1 bod)

  (Posuzovaná zájmena jsou ve výchozím textu podtržena.)

  A)     První zájmeno odkazuje ke slovu tma, druhé zájmeno odkazuje ke slovu krev.

  B)     První zájmeno odkazuje ke slovu tma, druhé zájmeno odkazuje ke slovu žíly.

  C)     První zájmeno odkazuje ke slovu hodiny, druhé zájmeno odkazuje ke slovu žíly.

  D)     První zájmeno odkazuje ke slovu hodiny, druhé zájmeno odkazuje ke slovu krev.

  12) Které z následujících tvrzení je pravdivé? (1 bod)

  A)     Výchozí text je ukázkou dadaistické poezie.

  B)     Výchozí text je ukázkou dekadentní poezie.

  C)     Ve výchozím textu převažují znaky poetismu.

  D)     Ve výchozím textu převažují znaky futurismu.

 • 4.Otázky 13–14

  13) Přiřaďte k jednotlivým souvětím (13.1–13.3) odpovídající tvrzení (A–E): (max. 3 body)

  (Každou možnost z nabídky A–E můžete přiřadit pouze jednou.)

  13.1 Petrovy pravidelné pozdní příchody, kvůli nimž už je nechvalně proslulý, jeho kolegům komplikují život, a to zásadně.

  13.2 Petrovy pravidelné pozdní příchody komplikují život nejen manželce s dětmi, ale i jeho kolegům, a proto se všichni rozhodli mu domluvit.

  13.3 Protože Petr nikam nepřijde včas a jeho pozdní příchody všem komplikují život, podali na něj jeho kolegové stížnost, adresovanou dokonce řediteli.

  A)     Souvětí obsahuje celkem dvě věty, obě jsou hlavní.

  B)     Souvětí obsahuje celkem tři věty, všechny jsou hlavní.

  C)     Souvětí obsahuje celkem tři věty, dvě z nich jsou vedlejší.

  D)     Souvětí obsahuje celkem dvě věty, pouze jedna z nich je hlavní.

  E)      Souvětí obsahuje celkem tři věty, pouze první z nich je vedlejší.

  14) Seřaďte jednotlivé části textu (A–E) za sebou tak, aby byla dodržena textová návaznost: (3 body)

  A)     Stojí ke mně zády a mluví tónem, ze kterého je jasné, že si vzájemně dodávají kuráž. Týká se to něčeho tam za nimi ve stínu. Zastavím se u nich. „Tohle je soukromý dvůr. Nepovolaným vstup zakázán.“ Několik hlav se letmo otočí.

  B)     Jakmile však vyjdou na ulici, je slyšet zvuk zběsilého úprku. Jdu se podívat do stínu za popelnicemi. Na asfaltu leží schoulená postava. Její tmavé obrysy rozeznávám jen stěží.

  C)     Pak se ale jejich pozornost soustředí zase k tomu, co jim zřejmě leží u nohou. „Bojíš se ho?“ zeptá se jeden druhého. „Nakopni ho trochu!“ Začínám zuřit.

  D)     „Neslyšeli jste? Vypadněte! Zavolám policii!“ křičím. Kluci pokrčí rameny, silácky si uplivnou a jakoby nic se klátí do průjezdu. Při odchodu chlapácky klejou.

  E)      Blížím se k domovu kolem půlnoci. Když vejdu do průjezdu, z koutu dvora ke mně dolehne hlasitý hovor. U popelnic se utábořila parta odporných frajírků.

  (J. Sinisalo, Ne před slunce západem, upraveno)

  14.1_
  14.2_
  14.3_
  14.4_
  14.5_

  Maturanti museli prokázat porozumění textu i jeho správným seřazením. Maturanti museli prokázat porozumění textu i jeho správným seřazením. | ČTK

 • 5.Otázky 15–20

  Výchozí texty k úlohám 15–20

  Studenti se museli vypořádat i s úryvkem z knihy Ruský člověk. Studenti se museli vypořádat i s úryvkem z knihy Ruský člověk. | Profimedia

  Text 1

  (1) Herci skoro vždycky mlčí, dokud nedostanou do ruky text, a to bylo Sergejovi odjakživa sympatické. Raději proto vedl dílny jen s herci, které pro žádného ruského režiséra není těžké získat. Dokonce i tady v Čechách, které ruské tanky nejdřív osvobodily, a pak navrch ještě jednou, jako když se osladí už oslazený čaj, takže je na vylití, se zachovala až překvapivá úcta k ruské herecké škole. Snad proto, že v ní často panovala větší disciplína než v ruské armádě a o trochu méně se v ní improvizovalo. Sergej věděl, že doteď se tu čte Stanislavskij a že Mejerchold zní jako zaklínadlo a kdekdo na něj pěje ódy

   Jenže dílny se tentokrát měli účastnit kromě studentů herectví také začínající režiséři a dramaturgové. A zvlášť ti se Sergejovi od začátku nelíbili. Zastával názor, že pro tuto profesi není vlastně důvod. Otěže má držet v rukou jeden muž. Takový dramaturg, to je, jako kdyby měl k sobě Stalin ještě druhého Stalina. Co by si s ním počal? A taky že se dramaturgové do Sergeje hned na úvodní besedě pustili.

  (2) „Proč dělat znova Dostojevského, když jsou přece i novější ruští autoři?“

  „A kteří?“ „Třeba Bunin.“

  „Ten je podle tebe nový? Bunin stejně není pro divadlo.“

  „Přesně to si myslím i já. Ale co takový Nabokov?“

  „Kdo tady řekl jméno Nabokov? Jak se jmenuješ?“

  „Pavel.“

  „Pavle, kdyby ses narodil jako Rus, chápal bys, že Vladimir Nabokov není ruský autor.“

  „Jak to, že není? Protože všechno napsal až v exilu?“

  „Ne, to nevadí. Dostojevskij taky psal v různých lázních po Evropě. Ale Nabokov nemá patřičnou hloubku a vážnost… Máte nějaké další návrhy, koho inscenovat místo Dostojevského?“

  (J. Němec, Ruský člověk, upraveno)

  Text 2

  Metonymie – přenesení pojmenování na základě věcné nebo logické souvislosti, např. vypil celou sklenici.

  15) Ve kterém z následujících úseků TEXTU 1 se nejvýrazněji uplatňuje metonymie? (1 bod)

  A)     kdyby ses narodil jako Rus

  B)     kdo tady řekl jméno Nabokov

  C)     koho inscenovat místo Dostojevského

  D)     to bylo Sergejovi odjakživa sympatické

  16) Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Sergejův postoj k dramaturgům? (1 bod)

  A)     Podle Sergeje je povolání dramaturgů nudné.

  B)     Podle Sergeje je povolání dramaturgů zbytečné.

  C)     Sergejovi vadí, že si dramaturgové neváží tradičního ruského pojetí herectví.

  D)     Sergejovi vadí, že dramaturgové nechtějí inscenovat díla ruských spisovatelů.

  17) Najděte v první části TEXTU 1 větu, v níž se vyskytuje několikanásobný podmět, a napište počáteční dvě slova této věty. (1 bod)

  Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu.

  18) Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z TEXTU 1 (A), či nikoli (N): (max. 2 body)

  18.1 Ruský režisér Sergej utekl ze své vlasti před stalinismem.

  18.2 Ruští herci jsou sice disciplinovanější než herci čeští, jejich slabou stránkou je však improvizace.

  18.3 Zatímco Stanislavského Češi obdivují a dosud čtou jeho knihy, o Mejercholdovi mluví s despektem.

  18.4 Jeden účastník besedy odmítá považovat Nabokova za ruského autora, protože tento spisovatel napsal všechna svá díla v emigraci.

  19) Která z následujících možností odpovídá druhé části TEXTU 1? (1 bod)

  A)     V přímé řeči promlouvají vypravěč příběhu Sergej a tři další postavy.

  B)     V přímé řeči promlouvají vypravěč příběhu Sergej a dvě další postavy.

  C)     V přímé řeči promlouvají minimálně tři postavy, vypravěč zde ale nepromlouvá.

  D)     V přímé řeči promlouvají maximálně dvě postavy, vypravěč zde ale nepromlouvá.

  20) Která z následujících možností vystihuje úsek podtržený v TEXTU 1? (1 bod)

  Uvedené možnosti je nutné posuzovat v kontextu celého souvětí, z něhož podtržený úsek pochází.

  A)     ironický odkaz na srpnové události roku 1968

  B)     ironický odkaz na květnové události roku 1945

  C)     nostalgická vzpomínka na srpnové události roku 1968

  D)     nostalgická vzpomínka na květnové události roku 1945

 • 6.Otázka 21

  Didaktické testy z českého jazyka studenti psali první květnový čtvrtek. Didaktické testy z českého jazyka studenti psali první květnový čtvrtek. | ČTK

  21) Ve kterém z následujících souvětí je pravopisná chyba? (1 bod)

  A)     Pátrání po svědcích zločinu, který spáchal soused oběti, zkomplikovali místní novináři.

  B)     Na zkrotlých tvářích viníků bylo ihned po sdělení výše trestu patrné, že zpytují svědomí.

  C)     I přes silný vítr jsme postupovali dále, ale ztvrdlá láva na strmém svahu sopky nám chůzi ztěžovala.

  D)     Ačkoli vytrvalé deště způsobily, že se údolím valila zpěněná voda, strouchnivělý dřevěný most nespadl.

 • 7.Otázky 22–27

  Výchozí text k úlohám 22–27

  3486490:full:true:true

  (1) První řada známého rumcajsovského seriálu (O loupežníku Rumcajsovi) vznikla v roce 1967. Rumcajs se v ní jeví jako zástupce dobově příznačného tématu člověk v dějinách: na jeho život dopadá existence necitelného mocnáře, který má snad až příliš silnou vazbu k Jičínu. Provoz Rumcajsovy ševcovské živnosti narušuje i svévolně rozhodující byrokracie, která se snaží prosadit svoje vidění světa navzdory úsudku selského rozumu (např. při prestižním boji o to, kdo má větší nohy).

  (2) Rumcajs tedy odchází do lesa a výchozí jánošíkovský mýtus je obohacen o koncept života v přírodě (typický pro preromantismus). V lese Řáholci je vše na svém místě, žádné větve či šišky na zemi. Eliminací zimního období z vyprávění se pak i život v jeskyni jeví jako zcela plnohodnotný. Čas od času je Rumcajs opětovně vystavován náporům městského světa (musí nejen přechytračit knížepána, ale i překejchat generála), které ho přesvědčují, že jeho rozhodnutí zvolit lesní exil bylo správné.1

  V pokračování rumcajsovských příběhů z roku 1972 (O loupežnickém synku Cipískovi) je centrálním tématem nejen život v přírodě, ale také rodina jako prostor bezpečí i prostor výchovy. Cipískovi rodiče dobře znají nástrahy okolního světa, a tak mohou neposlušného synáčka opakovaně zachraňovat a poučovat. Vzniklá aliance neohroženého Rumcajse a jeho syna Cipíska je pak schopna například vyčistit studánku, povalit medvěda či vytrestat sládka pochybné pověsti.

  1 Rumcajs je vlastně jakýmsi večerníčkovským obrazem babičky z Babičky: jako ona žila ve světě, on žil ve městě, a tudíž ví, proč tam již žít nemá. O to víc pak může vnášet řád do Řáholce, stejně jako babička vnesla řád na Staré bělidlo.

  (Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden.)

  22) Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými ve výchozím textu (A), či nikoli (N): (max. 2 body)

  22.1 Rumcajs s Cipískem uzavřou spojenectví poté, co zbaví vodní zdroj nečistot.

  22.2 Ve vyprávění o Rumcajsovi z roku 1967 jsou rovnoměrně zastoupena všechna čtyři roční období.

  22.3 Od chvíle, kdy Rumcajs odešel do lesa Řáholce, příběh zcela rezignuje na počáteční jánošíkovský mýtus.

  22.4 V rumcajsovských příbězích z roku 1972 se objevuje jak téma života v přírodě, tak téma rodičovství.

  23) Která z následujících možností vystihuje charakter slova preromantismus? (1 bod)

  (Posuzované slovo je ve výchozím textu podtrženo.)

  A)     termín

  B)     archaismus

  C)     slangové slovo

  D)     expresivní slovo

  24) Kterou z následujících dvojic slov lze v kontextu výchozího textu považovat za antonyma? (1 bod)

  (První slovo vždy pochází z výchozího textu a je v něm vyznačeno tučně.)

  A)     známý – neznámý

  B)     necitelný – citelný

  C)     neohrožený – ohrožený

  D)     pochybný – nepochybný

  25) (max. 3 body)

  25.1 Vypište z první části výchozího textu víceslabičnou předložku.

  25.2 Vypište z první části výchozího textu dvě podstatná jména rodu středního.

  Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu.

  26) Která z následujících možností nejlépe vystihuje účel poznámky pod čarou uvedené ve výchozím textu? (1 bod)

  A)     Autor výchozího textu doplňuje svou interpretaci rumcajsovského seriálu.

  B)     Autor výchozího textu rekapituluje obsah první řady rumcajsovského seriálu.

  C)     Autor výchozího textu uvádí zdroje inspirace známého díla od Boženy Němcové.

  D)     Autor výchozího textu polemizuje s tradičním výkladem díla od Boženy Němcové.

  27) Ve kterém z následujících slov má předpona pře- stejný význam jako ve slově přechytračit? (1 bod)

  (Posuzované slovo se vyskytuje v úseku výchozího textu musí nejen přechytračit knížepána.)

  A)     přenechat

  B)     přehlasovat

  C)     přestřihnout

  D)     přeslechnout

 • 8.Otázky 28–29

  Slohovými pracemi z češtiny začala v Česku 11. dubna 2018 maturita pro tisíce středoškoláků. Slohovými pracemi z češtiny začala v Česku 11. dubna 2018 maturita pro tisíce středoškoláků. | ČTK

  28) Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je zapsáno pravopisně správně (A), či nikoli (N): (max. 2 body)

  28.1 Italští fotbalisté sehráli se Španěly vyrovnané utkání, které však skončilo vítězstvím španělského mužstva.

  28.2 Ve Vysokých Tatrách jsme vyhledávali rázovité horské vesničky, v jejichž blízkosti slovenští bačové pasou svá stáda ovcí.

  28.3 Nejzajímavějšími hosty festivalu v Karlových Varech byli známí japončtí herci, kteří za hlavní role v novém filmu získali cenu diváků.

  28.4 Němečtí archeologové nedávno odhalili pozůstatky rozlehlé budovy, která zřejmě sloužila jako škola pro gladiátory ve starověkém Římě.

  29) Přiřaďte k jednotlivým charakteristikám (29.1–29.4) příslušného spisovatele (A–F): (max. 4 body)

  (Každého spisovatele z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou.)

  29.1 Je známý především jako autor souboru sta novel. Příběhy, které si vypráví deset lidí utíkajících před morem, jsou zábavné, většinou milostné, velkou roli v nich hraje rafinovanost.

  29.2 Provokoval jak svou tvorbou, tak bohémským způsobem života. Ve svých básních plynule přechází od ironie a melancholie k obscenitě. Známé jsou jeho balady se specifickou kompozicí: tři sloky o stejném počtu veršů a závěrečné poslání v poslední zkrácené sloce. Poslední verš všech slok je stejný.

  29.3 Jeden z největších světových dramatiků dokázal přesvědčivě vystihnout lidskou psychiku, vytvořil řadu sebevědomých, předsudky nespoutaných postav (i ženských). Velmi slavnou tragédií je příběh lásky dvou mladých lidí, kteří umírají kvůli nepřátelství svých rodin. Z básnické tvorby nelze opominout autorovy četné sonety.

  29.4 Jeho nejslavnější dílo mělo být parodií na tehdejší rytířské romány. Tragikomické boje hlavního hrdiny (např. boj s větrnými mlýny) však nejsou směšné, vyjadřují touhu po spravedlivějším světě. V této postavě vytvořil spisovatel literární typ označující snílka či člověka, který ušlechtile, ale pošetile usiluje o nemožné.

  (CZVV)

  A)     François Villon

  B)     Dante Alighieri

  C)     Francesco Petrarca

  D)     Giovanni Boccaccio

  E)      Miguel de Cervantes

  F)      William Shakespeare

 • 9.Otázky 30–32

  Výchozí text k úlohám 30–32

  Na závěr didaktického testu z českého jazyka čekal maturanty text o molekulární kuchyni. Na závěr didaktického testu z českého jazyka čekal maturanty text o molekulární kuchyni. | jakoze coze

  (1) Injekční stříkačky, tekutý dusík, pipeta. Nenechte se zmást! Řeč nebude o nemocnici ani o chemické laboratoři, ale o kuchyni. Jde totiž o nezbytné pomůcky používané v molekulární gastronomii.

  S tímto termínem přišli v roce 1988 vědci z Oxfordské univerzity. O čtyři roky později se v jednom italském městě konalo několik seminářů, jichž se vedle proslulých kuchařů zúčastnili také fyzici a chemici. Začali společně diskutovat o možnostech moderní gastronomie a nový kuchařský směr, tedy molekulární kuchyně, byl na světě.

  (2) Tento typ gastronomie se od té tradiční zásadně liší postupy použitými při přípravě pokrmů. Díky emulgování či mražení tekutým dusíkem získávají pokrmy bizarní vzhled. Ochutnat můžete například šlehačku z husích jater, džus ve formě tablet nebo si na talíři nakrájet polévku. Podobné zázraky zařadily do svého menu mnohé ze světoznámých restauracích.

  Jenže právě kombinace zdánlivě neslučitelných chutí a především hra s umělými přísadami způsobily, že se na vědeckou kuchyni snesla vlna kritiky. Prý už kuchař nemusí mít znalosti o jednotlivých ingrediencích, s nimiž pracuje – stačí vědět, pro jaký prášek sáhnout. Poslední ránu těmto experimentům zasadil nastupující trend biostravy. Pokrmy jako vystřižené z říše sci-fi totiž bio surovinám konkurovat nemohly, a tak se musely odsunout na vedlejší kolej.

  (www.stoplusjednicka.cz, www.chemicke-listy.cz, upraveno)

  30) (max. 2 body)

  30.1 Vypište z druhé části výchozího textu přídavné jméno, které je synonymem slova podivný.

  30.2 Vypište z druhé části výchozího textu přídavné jméno, které je v textu užito ve významu vzniklý jinak než přírodní, přirozenou cestou.

  31) Které z následujících tvrzení jednoznačně vyplývá z výchozího textu? (1 bod)

  A)     Molekulární kuchyně využívá chemických látek, proto je příprava pokrmů z této kuchyně zdraví škodlivá.

  B)     Před několika lety dosáhli kritici molekulární gastronomie toho, že tyto speciality byly zcela nahrazeny biostravou.

  C)     V devadesátých letech minulého století se molekulární gastronomie stala studijním oborem na jedné evropské univerzitě.

  D)     Pokrmy připravené postupy, které užívá molekulární kuchyně, mohou mít jiné skupenství než obdobné pokrmy tradiční gastronomie.

  32) Který z následujících úseků výchozího textu obsahuje chybně užitý tvar slova? (1 bod)

  (Posuzované možnosti jsou ve výchozím textu zvýrazněny.)

  A)     například šlehačku z husích jater

  B)     mnohé ze světoznámých restauracích

  C)     kombinace zdánlivě neslučitelných chutí

  D)     nemusí mít znalosti o jednotlivých ingrediencích

 • 10.Správné výsledky

  Podívejte se na správné odpovědi podle neziskové organizace Nový Ámos, která jako první zveřejnila jejich předběžnou podobu:

  1 - B
  2 - C
  3 - chvíli, sypaly, ztemnělá, stinných

  4.1 - A (Tým Nového Ámose se k této možnosti přiklání za předpokladu, že tvůrce považuje za jednoznačné vyplynutí z textu i faktografické údaje (Hynaisova opona, zlatá kaplička)
  4.2 - N
  4.3 - N
  4.4 - N

  5 - A
  6 - D

  7.1 - čistého vína
  7.2 - trpělivost

  8 - C
  9 - A
  10 - D
  11 - B
  12 - B

  13.1 - D
  13.2 - A
  13.3 - C
  14.1 - E
  14.2 - A
  14.3 - C
  14.4 - D
  14.5 - B

  15 - C
  16 - B
  17 - Jenže dílny

  18.1 - N
  18.2 - N
  18.3 - N
  18.4 - N

  19 - C
  20 - A
  21 - D
  22.1 - N
  22.2 - N
  22.3 - N
  22.4 - A
  23 - A
  24 - A
  25.1 - navzdory
  25.2 - tématu, vidění
  26 - A
  27 - B

  28.1 - A
  28.2 - A
  28.3 - N
  28.4 - A
  29.1 - D
  29.2 - A
  29.3 - F
  29.4 - E

  30.1 - bizární
  30.2 - umělými

  31 - D
  32 - B

Aktuální dění

 

Izraelsko-palestinský konflikt:

ONLINE dění v Izraeli Velitel Hamásu Iron Dome

Válka na Ukrajině:ONLINE dění na Ukrajině

gladio ( 3. května 2018 22:17 )

jsi ovce?německo nám nesplatilo válečné reparace,rusko dluh zaplatilo,katolická církev je kolaborant s hitlerem,dej si roundup do rypáčku od usa dárek pro tvé děti také

Diginka ( 3. května 2018 20:58 )

jsi chudák gladio asi bez maturity a bez dalšího vzdělání. 1) Co se majetku církve týká - pokud ti někdo něco ukradne, taky to budeš chtít vrátit nebo snad ne? To, že to Pan Nečas zařídil je úplně v pořádku 2) Co se týká dalšího, jsem zvědavá, kdy nám Rusové splatí dluhy co způsobili v naší republice a to už vůbec nám nikdo nikdy nevrátí dluhy způsobené v myšlení lidí, přesně takových ubožáků jako jsi ty. je mi tě líto, Kup si letenku do Koree a zůstan tam, myslím Severní... Buon viage!

gladio ( 3. května 2018 19:34 )

co tak místo maturity řešit to ,že celý národ je tráven jedy z USA ? až bude čr vrácen majetek za stamiliardy vydaný kolaborantům s nacisty katolické církvi a budou souzeni poslanci a mafiáni kteří tento zločin století podporovali a propagovali včetně čt čro, novinářů , až budou všechny privatizace prohlášeny za zločin am miliardáři vrátí majetky, za 10 bilionů které s kapitalistickými politiky rozkradli ,potom mě bude zajímat čapí hnízdo potraviny jsou zamořeny karcinogenním glyfosfátem ,roundup Američané tajili, že jejich jídlo obsahuje zdraví ohrožující glyfosát. Dva roky http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/540072/americane-tajili-ze-jejich-jidlo-obsahuje-zdravi -ohrozujici-glyfosat-dva-roky.html karcinogenní herbicid Roundup od Monsanto v sobě mělo šest z deseti testovaných Čechů https://www.novinky.cz/domaci/308131-jedovaty-herbicid-v-sobe-melo-sest-z-deseti-testovanyc h-cechu.html Glyfosát může ohrozit vývoj lidského plodu, zvyšuje riziko genetických mutací a rakoviny Nová studie dokazuje, jak jsou nejprodávanější chemikálie od společnosti Monsano invazivní, odhalujíc, že se toxiny herbicidů objevují v 75% vzorcích z dešťové vody a ze vzduchu. Zhluboka se nadechněte. Díky masivnímu používání herbicidů po celé planetě, budete pravděpodobně inhalovat dávku chemikálie Round Up, nejprodávanějšího herbicidu od společnosti Monsanto- alespoň podle nejnovějšího šetření US Geological Survey, zveřejněného v časopise Environmental Toxicology and Chemistry. http://svobodnenoviny.eu/tag/monsanto/

Zobrazit celou diskusi