Velký test: Vzali by vás na střední? Zkuste si úlohy z češtiny i matematiky

 • Autor: všm - 
  10. 2. 2017
  16:20

  Žáky základních škol čeká na jaře novinka. Jednotné přijímací testy na střední školy i gymnázia. Na konci dubna musí tak zájemci o další studium povinně absolvovat úlohy z českého jazyka i matematiky. Otestujte si, jak byste si s gramatikou, antonymy či početními příklady poradili vy. Blesk.cz přináší část ukázky zadání, jak ji zveřejnil Cermat. Správnou odpověď se vždy dozvíte pod obrázkem na konci textu.

 • 1.ČJ a literatura - čtyřleté obory - 1. úloha

  Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?


  A) Za jeho píli mu otec slíbil odměnu.

   

  B) Všechny listiny se mi pomíchaly dohromady.

   

  C) Klíčový důkaz se ztratil za nevysvětlitelných okolností.

   

  D) Černé splívavé šaty s krajkovými rukávy lichotily její postavě.

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď: D

   

 • 2.ČJ a literatura - čtyřleté obory - 2. úloha

  Ve které z následujících možností je správně zapsána interpunkce?


  A) Ředitel nám včera oznámil, že naše firma soutěžila o novou zakázku a že tuto soutěž vyhrála.

   

  B) Protože jsme byli s její prací velmi spokojeni svěřili jsme jí, tu nejdůležitější a nejnáročnější zakázku.

   

  C) Na základě svých dlouholetých zkušeností a odborných znalostí jsem tento projekt, ale skutečně nemohl podpořit.

   

  D) Dala jsem najevo svou nespokojenost s řešením problému a kolega, který nastoupil teprve nedávno s mým postojem souhlasil.

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 
   

  Správná odpověď: A

   

 • 3.ČJ a literatura - čtyřleté obory - 3. úloha

  VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky, odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky, hned se ženou do kuchyně na slaninu s vajíčky.

   

  Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil, každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl, každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým EL.

   

  Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodily, vykoupané, nakrmené jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene jít se řádně nasnídat.

   

  Napište smysluplnou větu o třech slovech, v níž slovo vlastní bude jiným slovním druhem než ve výchozím textu. Tvar slova vlastní musí zůstat zachován.

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď: např. Bratr vlastní automobil.

 • 4.ČJ a literatura - čtyřleté obory - 4. úloha

  VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky, odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky, hned se ženou do kuchyně na slaninu s vajíčky.

   

  Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil, každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl, každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým EL.

   

  Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodily, vykoupané, nakrmené jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene jít se řádně nasnídat.

   

  Napište smysluplnou větu o třech slovech, v níž slovo je bude jiným slovním druhem než ve výchozím textu. Tvar slova je musí zůstat zachován. (Posuzovaná slova jsou ve výchozím textu vyznačena tučně.)

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď:  např. Otec je hodný.

 • 5.ČJ a literatura - čtyřleté obory - 5. úloha

  VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky, odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky, hned se ženou do kuchyně na slaninu s vajíčky.

   

  Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil, každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl, každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým EL.

   

  Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodily, vykoupané, nakrmené jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene jít se řádně nasnídat.

   

  Které z následujících tvrzení o výchozím textu je pravdivé?


  A) Pouze v první sloce se vyskytuje personifikace.

   

  B) Pouze ve třetí sloce se vyskytuje personifikace.

   

  C) V první i ve třetí sloce se vyskytuje personifikace.

   

  D) Ani v první, ani ve třetí sloce se nevyskytuje personifikace.

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 
   

  Správná odpověď: C

 • 6.ČJ a literatura - čtyřleté obory - 6. úloha

  VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky, odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky, hned se ženou do kuchyně na slaninu s vajíčky.

   

  Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil, každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl, každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým EL.

   

  Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodily, vykoupané, nakrmené jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene jít se řádně nasnídat.

   

  Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se vyskytují antonyma?


  A) kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil

   

  B) otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky

   

  C) než se nají, tak jim stelu ve své noční košili

   

  D) dokud nás hlad nezažene jít se řádně nasnídat

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 
   

  Správná odpověď: A

   

 • 7.ČJ a literatura - osmiletá gymnázia - 1. úloha

  Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?


  A) Umělecké předměty tvořily celé mé jmění.

   

  B) Jeho náhlé změně názorů vůbec nerozuměla.

   

  C) Záměrně prožil zbytek svého života zcela osaměle.

   

  D) Promluvila upřímě ke všem přítomným zaměstnancům.

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď: D

   

 • 8.ČJ a literatura - osmiletá gymnázia - 2. úloha

  Dospěl* jedinci orla skalního mají hnědé zbarvení, orl* mláďata se však rodí se světl*m peřím.

   

  Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit Í/Ý tak, aby text byl pravopisně správně. Ve které z následujících možností jsou tyto hlásky uvedeny v odpovídajícím pořadí?


  A) í – ý – í

   

  B) í – í – ý

   

  C) ý – í – ý

   

  D) ý – ý – í

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 
   

  Správná odpověď: B

 • 9.ČJ a literatura - osmiletá gymnázia - 3. úloha

  V následujících větách upravte slovní spojení v závorkách tak, aby věty byly gramaticky správně. Příklad: Loupežníci sídlili v ***** (husté lesy), Loupežníci sídlili v hustých lesích.

   

  9.1 Pes si hrál s ***** (dvě koťata).

   

  9.2 Vykračoval si v ***** (nové boty).

   

  9.3 Líbí se mi tričko s ***** (ty fialové pruhy)

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď:

  9.1 dvěma koťaty

   

  9.2  nových botách

   

  9.3 těmi fialovými pruhy

   

 • 10.ČJ a literatura - osmiletá gymnázia - 4. úloha

  VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM: Místo jarního počasí přinese konec dubna opět sněžení. Vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti až 72 kilometrů za hodinu. Výstraha před sněhem a sněhovými jazyky platí v polohách od 600 metrů nad mořem.

   

  Vypište z výchozího textu všechny základní skladební dvojice. Upozornění: Zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, je považován za chybu.

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď: konec – přinese, vítr – bude dosahovat, výstraha – platí

   

 • 11.ČJ a literatura - osmiletá gymnázia - 5. úloha

  Ve které z následujících možností je správně zapsána číslovka 72?

   

  A) sedmdesátdva

   

  B) sedmdesát dva

   

  C) sedumdesátdva

   

  D) sedumdesát dva

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď: B

   

 • 12.ČJ a literatura - osmiletá gymnázia - 6. úloha

  VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM: Místo jarního počasí přinese konec dubna opět sněžení. Vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti až 72 kilometrů za hodinu. Výstraha před sněhem a sněhovými jazyky platí v polohách od 600 metrů nad mořem.

   

  Které z následujících tvrzení o výchozím textu je pravdivé?


  A) Text má čtenáři něco přikázat.

   

  B) Text má čtenáři něco doporučit.

   

  C) Text má čtenáře o něčem přesvědčit.

   

  D) Text má čtenáře o něčem informovat.

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 
   

  Správná odpověď: D 

 • 13.ČJ a literatura - šestiletá gymnázia - 1. úloha

  Přiřaďte k jednotlivým dvojicím synonym (3.1–3.4) odpovídající možnost (A–F): (Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity.)


  3.1 otec – tatínek

   

  3.2 dřepět – sedět

   

  3.3 nosánek – frňák

   

  3.4 chrápat – spinkat

   

  A) První slovo není citově zabarvené, druhé slovo je hanlivé.

   

  B) První slovo je hanlivé, druhé slovo není citově zabarvené.

   

  C) První slovo je hanlivé, druhé slovo vyjadřuje kladný citový vztah.

   

  D) První slovo vyjadřuje kladný citový vztah, druhé slovo je hanlivé.

   

  E) První slovo vyjadřuje kladný citový vztah, druhé slovo není citově zabarvené.

   

  F) První slovo není citově zabarvené, druhé slovo vyjadřuje kladný citový vztah.

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 
   

  Správná odpověď:  

   

  3.1 F

   

  3.2 B

   

  3.3 D

   

  3.4 C

 • 14.Matematika - čtyřleté obory - 1. úloha

  Vypočtěte, kolikrát větší je součin dvou čísel 4,5 a 3 než jejich podíl (v uvedeném pořadí).

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď:  9krát

   

 • 15.Matematika - čtyřleté obory - 2. úloha

  Vypočtěte:

   

  1.a:  40 − 20 ∙ (−6) ∶ 4 − 5 ∙ (4 + 12 ∶ 4) =

   

  1.b:  (0,3² : 0,1) : 0,01 =

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď:  

  1.a: 35

   

  1.b: 90

   

 • 16.Matematika - čtyřleté obory - 3. úloha

  Zjednodušte: (Výsledný výraz nesmí obsahovat závorky.)

   

  (3a + 1)² − 3a(2 + 5a) =

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď:  

  1 − 6a² 

 • 17.Matematika - čtyřleté obory - 4. úloha

  Řešte rovnici:

  x = 2,5 ∙ x

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď:  

  x = 0

 • 18.Matematika - čtyřleté obory - 5. úloha

  Nela, Olga a Pavla spořily na společný dárek. Olga uspořila o čtvrtinu méně než Nela. Pavla uspořila o 140 korun více než Nela. Všechny tři dívky dohromady uspořily třikrát více než samotná Nela.

   

  Neznámý počet korun, které uspořila Nela, označte n a sestavte k úloze odpovídající rovnici s neznámou n.

   

  Vypočtěte, kolik korun uspořila Nela.

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď:  

   

  (3 : 4)n + n + 140 + n = 3n nebo ekvivalent vyjádření, např. n : 4 = 140

   

  560 korun

 • 19.Matematika - čtyřleté obory - 6. úloha

  Vypočtěte, o kolik dm² se liší 50 dm² a 2,4 m².

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď:  o 190 dm²

   

 • 20.Matematika - čtyřleté obory - 7. úloha

   

  Vypočtěte, kolikrát méně je 50 kilogramů než 2,4 tuny.

   

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď:  48krát

 • 21.Matematika - čtyřleté obory - 8. úloha

  Vypočtěte, kolikrát větší je úhel 7° než úhel 0°35´

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 
   

  Správná odpověď:  12krát

 • 22.Matematika - čtyřleté obory - 9. úloha

  VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM: Ve třídě je 24 žáků. Každý žák si zvolil jeden ze tří cizích jazyků: angličtinu, němčinu, nebo španělštinu. Každý čtvrtý žák si zvolil němčinu. Angličtinu si zvolilo dvakrát více žáků než španělštinu.

   

  Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

   

  11.1 Němčinu i španělštinu si zvolil stejný počet žáků.

   

  11.2 Počet žáků, kteří si zvolili angličtinu, ku počtu žáků, kteří si zvolili němčinu, je 1 : 2.

   

  11.3 Počty žáků, kteří si zvolili jednotlivé jazyky, jsou v poměru 1 : 2 : 2 v pořadí angličtina, němčina, španělština.

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 
   

  Správná odpověď:  

  11.1 A

   

  11.2 N

   

  11.3 N

 • 23.Matematika - osmiletá gymnázia - 1. úloha

  K číslu 325 najděte nejbližší větší číslo, které je číslem 7 dělitelné beze zbytku.

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď: 329


 • 24.Matematika - osmiletá gymnázia - 2. úloha

  VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM: Petr se připravoval do školy jednu a čtvrt hodiny. První pětinu času se věnoval angličtině. Třetinu zbývajícího času psal úkol z matematiky a nakonec se učil básničku.

   

  5.1 Vypočtěte, kolik minut se Petr věnoval angličtině.

   

  5.2 Vypočtěte, kolik minut se Petr učil básničku.

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď: 

   

  5.1 15 minut

   

  5.2 40 minut


 • 25.Matematika - osmiletá gymnázia - 3. úloha

  VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM: V prvním a druhém skladu je dohromady 60 rolí záclon. Na každé roli je 25 metrů záclon. Záclony se prodávají za jednotnou cenu. V prvním skladu je na všech rolích dohromady navinuto půl kilometru záclon a vyprodají se celkem za 80 000 korun.

   

  6.1 Vypočtěte, kolik rolí záclon je ve druhém skladu.

   

  6.2 Vypočtěte, za kolik korun se vyprodají všechny role záclon z druhého skladu.

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď: 

  6.1 40 rolí

   

  6.2 160 000 rolí

 • 26.Matematika - osmiletá gymnázia - 4. úloha

  VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM:  Pavel má o polovinu větší úspory než Standa, ale stejné úspory jako Radek. Standa uspořil o 120 Kč méně než Radek.

   

  Jaké úspory mají všichni tři chlapci dohromady?

  A) méně než 600 korun

   

  B) 600 korun

   

  C) 960 korun

   

  D) 1 200 korun

   

  E) jiný počet korun

  Jaká je správná odpověď?Jaká je správná odpověď? | 

  Správná odpověď: C

Doporučujeme
Jajabjab ( 10. února 2017 16:59 )

K cikanskemu křtu :Nechutný,prasečí,hnusny,smradlaví cigošský zdechliny..chcipnete na přežraní a raka, vy zlodějsky negři!! Vyžraná odporná prasnice s pěti bradama už teď,brrrr! Ta musí smrdet i na fotce ,fuj. !!!!K zbliti...a to urcite jeste pobiraji socialni davky...dobytek jeden....cikanskej, Hitlera na vás!

zednik ( 10. února 2017 11:04 )

Tohle musí udělat každý. A geometrii mají kde ?

Jajabjab ( 10. února 2017 10:51 )

Zjistila jsem kdo a kde bydlí a kdo je karel_klafunda a lesni_vila_samecek!!!!!Pište prosim na policiepolicie@seznam.cz

tini ( 10. února 2017 10:43 )

Drive byly take jednotne prijimaci zkousky. Pokud mohu hodnotit, tak ty soucasne zdaleka tak tezke nejsou.

petrzn ( 10. února 2017 07:03 )

Negramoti z Blesku nemají šanci ani s češtinou, ani s matematikou a v těchto diskusích to bude ještě horší.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa