„Mám rád nahotu“: Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce

 • Autor: ula - 
  13. 3. 2018
  05:40

  U více než 60 % pracovních pozic je v dnešní době k získání práce mimo osobních zkušeností a praktických dovedností důležitá také znalost cizího jazyka. Cizí jazyk není většinou nutný u výrobních pozic. Odborníci však varují, že ať už je vaše úroveň cizího jazyka vysoká, nebo máte pouze základní znalosti, měli byste se dobře zamyslet, co vyplníte při žádosti s názvem „jazykové znalosti“. Případná lež a nadhodnocení vašich schopností vás totiž na pohovoru může přijít pěkně draho.  A s čím se setkávají personalisté na pohovorech?

 • 1.Neznalost jazyka často neomlouvá

  U více než 60 % pracovních pozic je v dnešní době k získání práce mimo osobních zkušeností a praktických dovedností důležitá také znalost cizího jazyka. Jak uvádí Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR: „Na pracovním trhu jde především o nevýrobní pozice. Znalost jazyka tak musí prokázat třeba i sekretářka, asistentka nebo účetní, a to až v 75 % případů. Pokud se navíc hlásíte o místo v podniku, kde se každodenní komunikace v cizím jazyce očekává, například na recepci hotelu, sekretariátu obchodní společnosti či v průmyslové firmě, je znalost alespoň jednoho cizího jazyka nutným předpokladem úspěchu.“

  Také u pracovníků, kteří přímo nekomunikují se zahraničím, bývá schopnost domluvit se a porozumět psanému textu v cizím jazyce ve firmě výhodou. Často se jedná i o profese jako číšnice či prodavačka, které s cizinci přijdou denně do styku hlavně ve větších městech. Neznalost cizího jazyka je pak v mnoha pracovních odvětvích překážkou pro jakýkoliv další profesní a karierní postup. Kvůli ní ročně pohoří celkově skoro každý třetí uchazeč o práci.

  Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce?Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce? | Profimedia

 • 2.Nejžádanější je angličtina

  Znalost angličtiny považují zaměstnavatelé v dnešní době za standardní, neboť je vnímána jako univerzální dorozumívací jazyk, kterým se domluvíte prakticky všude ve světě. U více než 80 % pracovních nabídek, kde je požadována znalost cizího jazyka, je to právě angličtina.

  Na druhém místě stojí němčina, která nachází uplatnění především v automobilovém průmyslu, kde umožňuje lepší navázání vztahů s německými klienty.

  Někdy je však k získání vaší vysněné práce potřeba znát dokonce jazyků víc. „Může se jednat prakticky o jakoukoliv pozici v případě, že pracujete ve firmě, která má mezinárodní přesah. Ať už jde o již zmíněnou recepční v hotelu, která by se měla bez problému domluvit s hostem z Francie, Německa či Anglie, nebo dispečera, jenž denně komunikuje s desítkou zahraničních řidičů kamionu,“ doplňuje Wysoglad a dodává, že se jedná o zhruba 8 % pozic na pracovním trhu.

  Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce?Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce? | Profimedia.cz

 • 3.Mnohdy stačí pasivní znalost

  Většina lidí se snaží do životopisu uvést co nejvíce věcí, aby zaujali své budoucí zaměstnavatele. Pak mají tendenci do jazykových znalostí napsat také jazyky, které vůbec neovládají, nebo ovládají výrazně hůře, než v životopise uvedou. To, že jste otevřeli učebnici francouzštiny, z vás rozhodně nedělá pokročilého mluvčího. Buďte proto sebekritičtí a zvažte, jaké jsou vaše reálné znalosti i schopnost je prokázat.

  „Do životopisu uvádějte na prvním místě jazyky, kterými se opravdu domluvíte. Ostatní jazyky, které ovládáte třeba jen na naprosto základní úrovni, se také nemusíte bát zmínit, vždy ale s pravdivou informací o úrovni vašich znalostí,“ doporučuje Wysoglad a doplňuje, že k získání vysněné pozice vám může leckdy pomoct i slabší nebo pasivní schopnost porozumět jiné řeči. Platí to například na pracovních místech jako administrativní pracovnice nebo obchodní asistentka, kde se dnes požaduje minimálně pasivní znalost angličtiny. Vždy však záleží na zaměření dané firmy, pro kterou chcete pracovat.

  Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce?Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce? | Scom

 • 4.Nelžete, personalista si vás prověří

  Pokud určitý jazyk uvedete ve vašem CV, počítejte s tím, že si vás při osobním pohovoru může zaměstnavatel vyzkoušet. Pracovníci personálních agentur si na pohovoru standardně ověřují znalosti cizích jazyků u kandidátů, kteří se hlásí na pozici s nutnou znalostí daného jazyka. Rozsah testování pak záleží na požadavcích dané firmy, přičemž většinou jde o vedení pohovoru v cizím jazyce, někdy s rodilým mluvčím, jindy se využívají připravené jazykové testy. V menší míře může být kandidát také dopředu požádán o přípravu prezentace v cizím jazyce, kde dokáže jak psanou úroveň jazyka, tak jeho mluvenou podobu.

  Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce?Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce? | profimedia.cz

 • 5.Mám rád nahotu

  A co jsou lidé schopni občas říci na pohovorech? Odpovídá personalistka jedné z agentur:

  • Při rozhovoru s kandidátem, který se hlásil na pozici obchodního zástupce a na otázku v AJ „Proč bychom měli vybrat zrovna Vás“ odpověděl, že je chytrý a mazaný jako liška slovy: „I'm clever and I´m lubricated like a fox“.
  •  Někdy kandidáti bojují se slovy, která jsou si podobná. Například kandidát chtěl říci, že má rád medvědy (těžko říci, jakou informaci si z toho měl zaměstnavatel odnést), a namísto „I like bears“ řekl „I like bare“, což si můžeme velmi volně přeložit jako „mám rád nahotu / když jsem nahý, holý“.
  • Uchazeči používají různé naučené hlášky z filmů. Jednou se třeba stalo, že se kandidát na konci pohovoru rozloučil vcelku slavnou filmovou hláškou ze Star Wars: „May the Force be with you“ = „Ať Vás provází Síla“
  • Někdy nás pobaví vtipná výslovnost některých slov, která není korektní. Současně některá slova jsou v mluvené angličtině zaměnitelná (např. uchazeč místo „mouth“ řekne „mouse“).
  •  Běžně se stává, že má uchazeč v CV napsanou pokročilou znalost angličtiny a personalistům tvrdí, že mohou vést v tomto jazyce pohovor. Následně ze sebe nic nevysouká. Občas také řekne úplně něco jiného, než chtěl říct. Jednou řekl kandidát „I job company“.
  • Uchazeči se mnohdy natolik bojí konverzace v cizím jazyce a jsou tak ve stresu, že raději řeknou např. „Omluvte mne, ale dnes mi angličtina nejde.“
  • U lidí, kteří umí německy, se často stává, že v konverzaci mixují němčinu a angličtinu.

  Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce?Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce? | abl

 • 6.Na nadhodnocení raději zapomeňte

  V případě, že v životopise posunete úroveň svých jazykových znalostí na vyšší level, nejenom že při testování jazykových znalostí pohoříte, navíc ohrozíte svou důvěryhodnost, a zaměstnavatel si tak už nemusí být jistý tím, zda jsou ostatní informace uvedené ve vašem CV pravdivé.

  „V praxi se setkáváme s oběma extrémy. Kandidáti často nevědí, na jaké úrovni jazyka se pohybují, současně někdy žijí v domnění, že když jazyk naposledy používali na střední škole, určitě jim v hlavě něco zůstalo. Jde tedy dle našeho názoru spíše o neobjektivitu samotného kandidáta než záměrné nadhodnocení jeho schopností, i když i to se někdy stává,“ uvádí Wysoglad.

  Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce?Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce? | profimedia.cz

   

 • 7.Jak poznáte, kolik toho umíte?

  Abyste dokázali do životopisu správně určit svoji znalost cizího jazyka, můžete si zkusit udělat test, který zhodnotí vaše schopnosti. K ověření znalostí vám poslouží mnoho webových portálů, které nabízejí online jazykové testy zdarma. Jazykovou vybavenost si můžete prověřit také prostřednictvím uznávaných jazykových zkoušek. Do životopisu si nezapomeňte veškeré testy a zkoušky napsat. Totéž platí v případě, že jste byli delší dobu v zahraničí, odkud máte dobrou jazykovou praxi.

 • 8.Jak zapůsobit, i když zrovna neoplýváte talentem na jazyky?

  Ideální je do životopisu uvést hodnocení vašich jazykových schopností podle Evropského referenčního rámce, v němž nejníž stojí úroveň A1. Uživatel na této úrovni jazyka dobře rozumí každodenním výrazům a základním frázím, které je schopen také používat. Umí plynně hovořit o sobě, své rodině a klást jednoduché otázky.

  Nejvýš na této škále je úroveň C2, jejíž uživatel rozumí všemu, co si přečte i vyslechne. Dokáže velmi spontánně reagovat na složitější komunikační situace a zvládá se orientovat i v odborných psaných a mluvených zdrojích. V případě, že o svých jazykových schopnostech pochybujete, neprošli jste evropskými zkouškami a nedokážete se zařadit, je dobré rozdělit v životopise znalost mluveného a psaného slova.

  Video  Jak se vhodně obléknout na pracovní pohovor  - Maminka.cz, Supermamy.cz/Igor Hellebrandt

 • 9.Nakonec to s tím „speakováním“ možná nebude tak horké

  Díky tomu, že umíte tři světové jazyky, jste na pohovoru uspěli a práce je vaše. Přestože předpokladem pracovní pozice, o níž jste měli zájem, byla právě znalost více jazyků, v praxi se vám může stát, že budete šprechtit třeba jen dvakrát do roka. „Skutečně je pravdou, že někteří zaměstnavatelé mají v této oblasti nadhodnocené očekávání. Může se vám tedy stát, že se o vašich jazykových schopnostech ve firmě za celý rok nikdo nedozví,“ uvádí ředitel Adecco ČR a doplňuje, že pokud pohovor vede pracovník personální agentury, vždy si se zaměstnavatelem dopředu vyjasní, jak často a v jakém rozsahu bude zaměstnanec komunikovat v cizí řeči.

  Jestliže firma v tomto ohledu přece jen nenaplnila vaše pracovní očekávání, můžete svůj pracovní poměr jednoduše ukončit. V případě, že jde o jediný problém v práci, je lepší zkusit se zaměstnavatel najít cestu, jak vaše znalosti cizího jazyka lépe uplatnit.

   

  Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce?Co jsou schopni uchazeči o práci zkomolit při pohovoru v cizím jazyce? | Profimedia

  .

   

   

   

Sledujte pořady Blesk Zpráv

Epicentrum S prezidentem v Lánech Ptám se, pane premiére

Redakce Blesk Zpráv pro vás každý týden od pondělí do čtvrtka připravuje pořad Epicentrum s rozhovory na aktuální témata. Kromě toho vám pravidelně přinášíme názory prezidenta Miloše Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech a zpovídáme i premiéra Andreje Babiše.

flora ( 13. března 2018 06:54 )

Vzhledem k tomu, že dnes má každý maturitu, následně 1/3 z nic jsou Bc. a 2/3 min. Mgr., tak by žádný z uchazečů neměl mít problém se zařazenám do jazykové skupiny A1 a většina i C1. Jestli tomu tak není, měli by se nad příčinama ti 20letí personalisté zamyslet, třeba jen v češtině. Tedy , jestli to vůbec dokáží.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud