Platit mužům a ženám jinak je špatně, uznávají Češi. A přitom je na to snadný lék

2. 4. 2018
06:25

Rozdíly v odměňování mužů a žen vnímá jako problém většina Čechů. Nový průzkum však ukázal, že rozdílům jde i poměrně jednoduše předejít. Ve společnostech, kde jsou známá pravidla odměňování, nebo jsou anonymně zveřejňovány průměrné mzdy pro dané pozice, si znevýhodněna připadá jen polovina lidí, oproti firmám, kde podobná pravidla nejsou. Vyplývá to z průzkumu, který na toto téma vypracovaly organizace Nesehnutí a Otevřená společnost dohromady se Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky. Organizace ovšem upozorňují, že zaměstnavatelé se k řešení staví rezervovaně.

„V České republice sice není k dispozici reprezentativní šetření, z něhož by postoj k této otázce vyplýval, z našich zkušeností jsou však organizace k tomuto opatření zatím spíše zdrženlivé,“ říká za zástupce spoluautorských organizací Nesehnutí a Otevřená společnost Lucia Zachariášová z druhé jmenované. To je podle organizací způsobeno tím, že Češi neradi mluví o své mzdě.

Ve firmách s transparentními pravidly odměňování je diskriminace více než dvakrát menší

„Je potřeba zdůrazňovat, že platová transparentnost nemusí být pouze jmenovitá, ale lze ji dosahovat i na anonymní bázi,“ dodává Zachariášová. Průzkum, který obě organizace zpracovaly dohromady se Sociologickým ústavem AV ČR, totiž mluví jasně. Zatímco ve firmách, kde neexistují transparentní pravidla odměňování, bylo ve mzdě znevýhodněno 58 procent lidí, v případě samostatných žen pak dokonce necelých 61 procent, v opačném případě šlo jen 26,62 procent případů.

Rovné odměňování přitom společnostem přináší kromě pocitu spravedlnosti i další benefity. „Pokud jsou lidé spravedlivě odměňováni, roste také jejich motivace pro práci, loajalita k zaměstnavateli i motivace pro profesní růst,“ vysvětluje Zachariášová. Rovné odměňování může mít výhody i pro celou společnost. Příkladem může být „rovnoprávnější“ rozhodování, kdo z rodičů bude pečovat o děti. Zachariášová upozorňuje na to, že jde často o pragmatické rozhodnutí, které je založené na tom, který z partnerů má menší příjem.

Pro muže může být znevýhodňování těžké odhalit

Průzkum ovšem ukázal i na některé převládající stereotypy. Zatímco ženy má za alespoň někdy znevýhodněné přes 86 procent žen a 42 procent z nich je přesvědčeno, že ženy jsou jednoznačně znevýhodněny, zhruba třetina mužů si myslí, že ženy i muži mají na pracovním trhu stejné postavení. To je podle Zachariášové způsobeno tím, že pro muže, kteří nebývají znevýhodňováni tak často, může být mnohdy těžší zaznamenat nerovnosti.

„Jejich pracovní kariéra také bývá zpravidla velmi odlišná od pracovní kariéry žen,“ popisuje Zachariášová. Mužskou kariéru totiž nepřerušuje mateřství a ženy i po návratu do práce mají více povinností souvisejících s péčí o děti či jiné osoby a domácnost. „Podle výzkumů ženy tráví péčí o domácnost a děti více než čtyři hodiny a muži zhruba pouze dvě a půl hodiny denně,“ doplňuje přesná čísla.

Roli podle ní ale má i pracovní prostředí. Ženy jsou v něm totiž často vnímány jinak než muži, právě na základě předpokladu, že se budou starat o děti a domácnost. „V neposlední řadě je třeba také počítat s tím, že muži, v důsledku vnímání jejich role a postavení ve společnosti, mohou být méně ochotní připouštět a otevřeně mluvit o svém znevýhodňování na pracovišti,“ upozorňuje Zachariášová.

Lidé si často myslí, že se znevýhodňování týká pouze jich samotných

Výzkum ukázal i na zajímavý rozpor. Zatímco na otázku, zda se osobně setkaly se znevýhodněním na pracovišti, odpovědělo kladně 59,9 procenta žen, tak si pouze 42 procent respondentek myslí, že je znevýhodňování na pracovním trhu z hlediska pohlaví problémem. To může být podle Zachariášové způsobeno tím, že i přes svůj osobní pocit znevýhodnění lidé neregistrují ve svém okolí. „Myslí si, že jsou se svou zkušeností osamoceni,“ vysvětluje.

Připojila ovšem i jiné možné vysvětlení. „Rozpor může být také způsoben tím, že se u nás o diskriminaci a znevýhodnění v zaměstnání příliš nehovoří,“ konstatuje Zachariášová. Poukazuje na to, že se ve veřejném prostoru jen výjimečně setkáme s případy, kdy by diskriminaci nebo znevýhodnění řešila inspekce práce nebo soudy.

„To pak může vyvolávat nejen v ženách dojem, že se to týká jen jich a neuvědomují si, že jde o problém, který sdílí mnoho lidí,“ varuje před možnými důsledky mlčení na téma nerovnosti v odměňování.

„Je třeba otevřít veřejnou debatu“

Lidé se kvůli tomu podle Zachariášové následně mohou stydět o svém problému otevřeně promluvit. „Považujeme tedy za přínosné, pokud se veřejná debata o těchto tématech vede,“ uzavírá s tím, že právě označení problému může povzbudit lidi, aby o problému, kdy jsou znevýhodněni v práci, začali mluvit.

Znevýhodňování se totiž nemusí týkat jen žen. Z průzkumu vyplývá, že si to uvědomují i Češi jako celek. Jako nejohroženější skupinu respondenti průzkumu označili ženy staršího věku, které jsou znevýhodňováním ohroženy podle necelých 49 procent dotázaných. Na dalších příčkách se umístili postižení, kteří jsou ohroženi podle 38,6 procent oslovených, a muži ve starším věku, kterým znevýhodnění hrozí podle 34 procent dotázaných.

Video Minimální mzda pomáhá chudým: Firmy a odbory se na výši neshodnou - Blesk TV/D. Budai, J. Jedlička
1080p 720p 360p

balika ( 2. dubna 2018 17:40 )

Ano, ženy v Česku ještě pořád upřednosťují rodinu, ale i tohle se časem změní, vývoj ke změně jde sice pomalu, ale jde.

agfor ( 2. dubna 2018 14:27 )

To v Chemopetrolu mají ženy většinou větší platy než muži - záleží na tom, jak se mají k šéfovi.

dzery ( 2. dubna 2018 13:41 )

Mělo by to tak být.

akublender ( 2. dubna 2018 13:31 )

Kdyby se u nás ve firmě mělo vyplácet podle výsledků, tak by rozdíl mezi platem ženy a muže byl ještě výraznější.

bre-burda ( 2. dubna 2018 09:31 )

Moje zkušenost je ta, že muž a žena na stejné pozici nodvádějí svoji práci stejně kvalitně ani stejně odpovědně. Při obtížích bývá muž kreativnější, žena zpanikaří. Žena upřednostňuje rodinu, muž zaměstnání. Je mi líto.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa