HIV pozitivní Max (31): Česko nemá virus pod kontrolou. Být nemocný je stigma

Autor: ula - 
1. prosince 2017
13:45

V roce 2010 se Maxi Blanckovi (31) změnil celý život. Vyslechl si diagnózu, že je HIV pozitivní. O pouhých pár měsíců později přišel bývalý policista o zaměstnání a tím pádem i o střechu nad hlavou, protože musel opustit zaměstnaneckou ubytovnu. Zpráva o tom, že je HIV pozitivní, se totiž dostala jeho zaměstnavateli. Od roku 2013 se Max soudí kvůli diskriminaci. Pro Blesk.cz se mladý muž svěřil, jak se mu žije nyní a jak vnímá postavení HIV pozitivních v Česku. Rozhovor vznikl u příležitosti Světového dne boje proti AIDS, který připadá na pátek 1. prosince.

Bývalý policista Max Blanck je jeden z mála HIV pozitivních, kteří se nebojí o své nemoci veřejně hovořit. Před dvěma týdny si opět vyslechl zamítavý rozsudek soudu.

„Předně chci podotknout, že věřím v justici a spravedlnost. I přesto ale mám pochybnosti o některých krocích prvoinstančního soudu, zejména o potřebě znaleckého posudku a volbě znalce. I toto jsou důvody proč jít dál. Nebojuji pouze za sebe, ale zejména za ostatní,“ odpověděl Max Blesk.cz na otázku, jak vnímá poslední rozsudek a zda bude bojovat dál.

Soudy na jednu stranu potvrdily, že propuštění ze zaměstnání z důvodu HIV pozitivity zaměstnance by bylo diskriminací z důvodu zdravotního postižení. Na druhou stranu však došly k závěru, že Max s ohledem na své onemocnění nebyl způsobilý u policie nadále sloužit, i když jediným projevem nemoci v té době bylo zvětšení lymfatických uzlin. Max proto zvažuje dovolání k Nejvyššímu soudu a je připraven kauzu vést případně i k Ústavnímu soudu, k Evropskému soudu pro lidská práva či Soudnímu dvoru Evropské unie.

Lidé jsou ostražitější při podání ruky

Max od svého odchodu od policie vystřídal několik zaměstnání, z některých musel opět odejít kvůli neopodstatněnému strachu spolupracovníků z přenosu HIV.

 „Diagnózu neskrývám, ale nešířím se o ní na potkání. Občas tak narazím na strach, který - ač jej nevnímám jako důvodný - se snažím respektovat. Nebylo to o tom, že bych musel tam či jinde skončit, ale že jsem povětšinou ustoupil, protože se naskytla jiná příležitost. HIV pozitivní přece neřeší jen diagnózu, ale mají zcela běžné starosti a plány,“ říká Max a dodává: „Projevy strachu jsem prakticky nezaznamenal. Možná z počátku byli ti lidé ostražitější při podání ruky, ale je to vše jen o času a informacích. Postupně strach opadává a když přijdou s nějakou otázkou k diagnóze, odpovím, případně je nasměruji na věrohodný zdroj. To pomáhá hodně.“

Virus HIV nemá Česko pod kontrolou

Podle Maxe mít HIV znamená v Česku určité stigma, i když se situace mění, ale jen velmi pomalu.

Přitom právě i stigmatizace napomáhá tomu, že infekci HIV nemáme úplně pod kontrolou. V České republice, resp. v tehdejším Československu byla poměrně masivní kampaň zaměřená na problematiku HIV/AIDS na přelomu 80. a 90. let. Ty informace, které tehdy byly dostupné už v některých případech, byly vědeckými výzkumy překonány, v jiných upraveny. V dnešní době je léčba velmi účinná, pokud je infekce odhalena včas. Lze tak zachovat kvalitu života na velmi dobré úrovni, stejně tak i délku dožití,“ myslí si Max.

Jeho slova potvrzuje i lékař, podívejte se na rozhovor:

Video Milan Zlámal: Včas léčený HIV pozitivní pacient může být neifekční - Andrea Ulagová

HIV je v české společnosti stále tabu

 „Ano, v jistém slova smyslu je HIV v naší společnosti stále tabu. Tady se však situace postupně mění k lepšímu. Je to však bohužel dáno vyšším nárůstem nově diagnostikovaných, což začínají reflektovat nejen zdravotnické orgány, ale i média. Budeme-li hovořit otevřeně o tom, že HIV je problémem rizikového chování, kterého se snadno může dopustit každý, a ne rizikových skupin, tzn. nebudeme-li paušalizovat, najdeme lepší cestu k této problematice i k jejímu řešení,“ upozorňuje bývalý policista.

Diagnóza je síto na přátele

Max vzpomíná i na chvíle, kdy se o své diagnóze dozvěděl: „Diagnóza HIV je těžkou zkouškou pro jejího nositele i pro jeho nejbližší. Není to jednoduché, ale zvládnout se to dá. Zvlášť, máte-li dobré zázemí. Pár lidí, které jsem za přátele považoval, jsem díky diagnóze ztratil. Na druhou stranu jsem ale poměrně dost nových přátel získal. Tato diagnóza funguje mimo jiné jako síto. Zůstanou při vás ti kvalitní.“

Kapacita v Praze je překročená, říká bývalý policista

Max se před dvěma lety odstěhoval z Prahy a našel klid v příhraničí na Plzeňsku. Sám tvrdí, že se neodstěhoval z Prahy kvůli přístupu lidí, ale kvůli její hektičnosti a chyběla mu příroda a klid. Přesto určitý rozdíl pociťuje.

 „Jedinou změnu co do přístupu spatřuji v plzeňském centru, kam docházím na kontroly. Jsou lidští a mají čas věnovat každému náležitou péči. V Praze na Bulovce, kam jsem před lety docházel, je situace podstatně horší. Není to ale tak o lidech jako o jejich kapacitě, která je mnohonásobně překročená,“ popisuje Max.

Max si našel stálou práci, ve které podle svých slov našel sám sebe a možnost seberealizace. „Není to lehká práce fyzicky a leckdy ani psychicky, ale baví mne, že můžu lidem být nápomocen v těžkých chvílích. Navíc mám v práci zázemí a oporu v kolezích i ve vedení,“ chválí si Max.

Navíc na LFUK V Plzni přednáší ve výuce epidemiologie. Za tu dobu mu v hlavě utkvěla celá řada reakcí.

 „Rád si vzpomenu na tu bezprostřednost vyučujících i posluchačů, kteří za mnou po besedě přišli a bavili se se mnou otevřeně o všem, jako bychom se znali dlouhá léta. Na LFUK v Plzni se mi několikrát stalo, že jsme se studenty pokračovali do hospody, kde jsme diskutovali až do posledního spoje,“ usmívá se mladý muž, který je jedním z mála HIV pozitivních Čechů, kteří veřejně vystupují a ukazují nejen svou tvář, ale i své jméno.

Počet HIV pozitivních v Česku stoupá

Podle průzkumů počet HIV pozitivních v Česku stoupá, naopak např. v San Francisku a Londýně klesá. Podle Maxe je to kvůli tomu, že stát se posledních pár let nevěnoval prevenci.

 „Je třeba znovu o tomto problému mluvit a převzít modely, které fungují ve vyspělých státech. Možností je celá řada. Důležité je udělat maximum pro naplnění plánu 90-90-90, tedy zjistit 90 % všech HIV pozitivních v republice, mít dostupnou péči pro 90 % z nich a z této entity u alespoň 90 % pozitivních dostat virovou nálož na nedetekovatelnou hodnotu. To je možný klíč k tomu, abychom se dostali na úroveň některých západních zemí, kde je trend nově diagnostikovaných HIV pozitivních klesající,“ apeluje Max na stát. O pacienty s HIV naopak v Česku pečujeme podle Maxe dostatečně.

 „Důležité je alespoň udržet stávající kvalitu a rozsah lékařské péče. U odborných lékařských profesí pak zajistit vyšší informovanost školeními, abychom dokázali rozšířit dostupnost takovýchto lékařů pro HIV pozitivní, doplňuje.

Video Robert Hejzák: Proč se lidé bojí testovat na HIV? - Andrea Ulagová

Max: Nejste si jisti? Jděte na testy

Max se podle svých slov cítí psychicky, zdravotně i fyzicky dobře. Tomu dlouhodobě odpovídají i jeho laboratorní výsledky.

Všem ostatním lidem k příležitosti Dne boje proti AIDS vzkazuje: „Je důležité, aby ten, kdo si není svým statusem jist, si na testy zašel. Pokud už bude výsledek pozitivní, není třeba lámat hůl. Možností je celá řada a život na kvalitě ztratit nemusí. Důležité je však znát svůj status a případně začít co nejdříve s léčbou.“

Další videa
Články odjinud