Za záškoláctví hrozí pokuta 50 000 Kč: Na nástup dítěte do školy se musí připravit i dospělí

Autor: Radka Růžičková - 
4. září 2017
14:27

Vyráží dnes váš potomek do školy? Ať už jste rozechvělí rodiče prvňáčka, nebo ostřílení školní harcovníci, neměli byste se spoléhat jen na informace, které dostanete přímo od školy.

Rodičům i dětem se vyplatí znát nejen své povinnosti vůči škole, ale i svá práva a trvat na jejich dodržování. „Teprve když přijde nějaká neobvyklá či nečekaná situace, dožadujeme se něčeho, na co právo ani nemáme, či naopak nic neuděláme, přestože můžeme,“ říká JUDr. Barbora Pospíšilová z pojišťovny právní ochrany D.A.S.

Máte pocit, že si učitel na vaše dítě «zasedl« nebo že vůbec neumí učit? Pokud chcete, aby vašeho potomka vzdělával někdo jiný, máte smůlu. „V tomto směru vám zákon nedává žádná práva, kterými byste mohli docílit změny učitele, a to ani za předpokladu, že byste nebyli jediní a učitel by nevyhovoval více dětem či rodičům ve třídě,“ vysvětluje právnička Pospíšilová. Rozhodnutí o tom, kdo koho bude učit, je čistě v kompetenci ředitele.

Za docházku zodpovídá rodič

  • Rodičovství přináší kromě radostí i povinnosti. Pokud máte nezletilé a školou povinné děti, tak musíte:
  • zajistit, aby vaše dítě docházelo řádně do školy
  • pokud vás k tomu ředitel školy vyzve, dorazit osobně do školy a zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání vašeho dítěte
  • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotních obtížích svého dítěte, které by mohly mít vliv na jeho vzdělávání
  • zdůvodnit nepřítomnost dítěte ve vyučování podle podmínek, které stanovuje školní řád
  • oznamovat škole jak údaje potřebné pro školní matriku (změnu bydliště apod.), tak údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost vašeho dítěte (např. jméno a příjmení zákonného zástupce, telefonické spojení, údaje o znevýhodnění dítěte s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením apod.)
  • A pozor! „V případě zanedbání péče o povinnou školní docházku dítěte ze strany zákonného zástupce lze tomuto zákonnému zástupci uložit pokutu až do výše 50 000 Kč,“ uvádí JUDr. Pospíšilová.

Výuka jazyků se může prodražit

Zatímco ale většina učebnic musí být ze zákona zdarma, s učebnicemi jazyků je to složitější. Pokud totiž jde o učební pomůcky, které nemají schvalovací doložku ministerstva školství, ale rozhodl o jejich použití »jen« ředitel školy, podle zákona nemusejí být hrazeny školou. Rodiče tak může čekat hned na začátku školního roku »učebnicový« výdaj v hodnotě několika set korun.

Do první třídy s pomůckami zdarma

Prvňáčci ale nemají nárok jen na učebnice zdarma. Měli by navíc bezplatně dostat i školní potřeby v hodnotě 200 Kč. „Základní školní potřeby nejsou blíže specifikovány a záleží na úvaze každé školy, jaké pomůcky pro prvňáčky v daném roce nakoupí,“ dodává JUDr. Barbora Pospíšilová.

Poškození učebnice oznamte učiteli

Žáci základních škol dostávají zdarma jen učebnice, které schválí ministerstvo školství jako vhodné pro výuku. Zjednodušeně řečeno ale tyhle knížky patří škole a ta je žákům jen půjčuje. Kvůli tomu učebnice »kolují« mezi ročníky a snadno se může stát, že školák dostane učebnici už značně poničenou nebo s chybějícími stránkami.

V tom případě by se ale měl ozvat, jinak může na konci roku platit náhradu škody za zničenou knihu. „Pokud je učebnice poškozená, je nejlepší to, v jakém je stavu, nechat učitelem zaznamenat přímo do ní či si např. nechat učitelem napsat záznam o stavu učebnice na papír, který bude podepsán a datován, a to již při převzetí učebnice,“ radí právnička. Možností je i udělat si fotografie poškozených učebnic a uschovat si je pro případ problému s jejich vracením.

Dítě má svá práva

Učte dítě zajímat se o své školní výsledky a vysvětlete mu, že má právo mluvit do svého vzdělávání. Každý žák má totiž (kromě práva na vzdělání) i právo:

  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí jeho vzdělávání. Například pokud by učitel cizího jazyka na základě rozdělovacích testů určil žákovi skupinu, do které má spadat (pokročilý), ale on je přesvědčen o tom, že by měl být ve skupině nižší (začátečník). „Jeho vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje,“ podotýká JUDr. Pospíšilová.
  • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. U nezletilých dětí mají na tyto informace nárok i rodiče jako jeho zákonní zástupci. V případě potomků, kteří už dosáhli plnoletosti, mají na tyto informace nárok z pozice rodiče.

Prvňáčci nemusí nic vracet

Máte doma prvňáčka? Dobrá zpráva je, že učebnice a různé učební texty, které dostane, nebude muset vracet. Tuhle výhodu ale mají opravdu jen žáci prvních ročníků základních škol. Od druhé třídy už ale žáčci budou muset být na učebnice daleko opatrnější, protože je budou muset škole vracet.

VIDEO: Jak připravit děti na nástup do školy.

Video Jak připravit děti na nástup do školy? - Maminka.cz, Supermámy.cz/Adam Balažovič

amgal ( 5. září 2017 09:21 )

Samé rozkazy,příkazy, nařizování a pokuty !!!!! Horší jak za totality !!!!! a to už jsem něco zažila a prožila. Chudáci děti. Děti jsou naše a ne státu, jestli chce stát děti, ať si je udělá.

agfor ( 4. září 2017 15:33 )

Zase jeden zákon pouze pro bílé. Cikánů se netýká. Je načase vypadnou z této rasistické republiky.

alfasamec ( 4. září 2017 15:03 )

Za záškoláctví hrozí pokuta 50 000 Kč: Na nástup dítěte do školy se musí připravit i dospělí ------------------------- To se týká zejměna tzv. "nepřízpůsobivých občanů" z tzv. "vyloučených" lokalit," kteří to mají tzv. "na háku" a kterým hrozí tak maximálně předávkování sociálními dávkami a nikoliv pokuta 50000 protože to by byla tzv. "diškrimináce. "

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud