EET už „stojí za kasou“. Známe odpovědi na 15 zásadních otázek

 • Autor: ula - 
  21. 11. 2016
  05:00

  Od 1. prosince se spustí první vlna elektronické evidence tržeb (EET), která se týká restaurací a hotelů. O tři měsíce později se připojí obchodníci. EET musí vést všichni podnikatelé, kteří inkasují peníze v hotovosti nebo při platbě kartou. Aby podnikatel mohl tržby evidovat, musí si pořídit funkční pokladní zařízení s připojením na internet, požádat finanční správu o autentizační údaje a zaregistrovat se v aplikaci. Kdo své povinnosti nesplní, hrozí mu pokuta až ve výši půl milionu korun a uzavření provozovny. Připravili jsme sumář častých otázek a odpovědí, které se EET týkají.

 • 1.Koho se EET týká?

  EET se postupně dotkne skoro všech podnikatelů, kteří přijímají tzv. evidované tržby. Jedná se především o platby v hotovosti. EET se nicméně týká i plateb kartou, voucherů nebo šeků a dalších podobných platebních instrumentů.

  Koho se EET týká?Koho se EET týká? | Profimedia

 • 2.Existují výjimky z EET?

  Ano. Evidovanými tržbami nejsou tržby státu, územního samosprávného celku, příspěvkové organizace, České národní banky či držitele poštovní licence. Evidovanou tržbou nejsou také například tržby bank, spořitelních družstev, pojišťoven, investičních fondů nebo penzijních společností.

   

  Veškeré potřebné informace k EET najdete ve speciální příloze na serveru Podnikatel.cz.

  Existují výjimky z EET?Existují výjimky z EET? | Profimedia

 • 3.Odkdy EET startuje?

  První vlny podnikatelů se EET dotkne již od 1. prosince. Půjde slovy zákona o ubytovací a stravovací služby, tedy o hotely, penziony, restaurace a hospody. Výjimku mají stánky s občerstvením a farmářské trhy, které budou muset tržby evidovat až od března 2018. S nimi také lékaři, právníci nebo účetní. Už od 1. března 2017 pak budou muset vést EET i obchodníci, a to včetně e-shopů. Jako poslední se do EET zapojí v červnu 2018 vybraná řemesla a výrobní činností.

  Odkdy EET startuje?Odkdy EET startuje? | Profimedia

 • 4.Co musí podnikatelé splnit za povinnosti?

  Podnikatelé mají v rámci EET několik povinností. Těmi hlavními jsou zaevidování tržby nejpozději v okamžiku jejího uskutečnění, tedy zaslání datové zprávy o uskutečněné tržbě finančnímu úřadu, a vydání účtenky zákazníkovi. Podnikatelé také musí splnit informační povinnost a nastavit údaje v aplikaci EET na webu finanční správy. Do ní se podnikatelé musí přihlásit skrz autentizační údaje, o jejichž vydání musí ještě před přijetím první evidované tržby požádat finanční správu.

  Co musí podnikatelé splnit za povinnosti?Co musí podnikatelé splnit za povinnosti? | Profimedia

 • 5.Jak požádat o autentizační údaje?

  Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

   

  Žádost může podnikatel podat pouze:


  • prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, nebo
  • ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.

   

  V první vlně se má EET dotknout 40 až 50 tisíc podnikatelů. Prozatím o autentizační údaje požádalo 35 tisíc z nich.

  Jak požádat o autentizační údaje?Jak požádat o autentizační údaje? | Profimedia

 • 6.Co když se podnikatel nemůže připojit na internet?

  Pokud podnikatel nemá stále připojení k internetu a má schválenou výjimku od finanční správy, může vést tržby ve zjednodušeném režimu. Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou.

   

  Údaje musí podnikatel v případě zjednodušeného režimu odeslat finanční správě do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby. Zároveň podnikatel nemusí uvádět na účtence fiskální identifikační kód.

  Co když se podnikatel nemůže připojit na internet?Co když se podnikatel nemůže připojit na internet? | Profimedia

 • 7.Musí podnikatelé informovat o EET?

  Ano. Na místě, kde se provádějí evidované tržby, musí viset informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné. U tržeb evidovaných na internetu je nutné toto informační oznámení také umístit na web. Pokud jde o tržby evidované v běžném režimu, oznámení musí znít: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

  Musí podnikatelé nějak informovat o EET?Musí podnikatelé nějak informovat o EET? | Robert Klejch

 • 8.Co všechno musí být na účtence?

  Účtenka obsahuje tyto povinné údaje: 


  • fiskální identifikační kód, 
  • daňové identifikační číslo poplatníka, 
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, 
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, 
  • pořadové číslo účtenky,
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, 
  • celkovou částku tržby,
  • bezpečnostní kód poplatníka, 
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

   

  Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

  Co všechno musí být na účtence?Co všechno musí být na účtence? | www.dotykacka.cz

 • 9.Musí si zákazník převzít účtenku?

  Ne. V původním návrhu zákona se sice nacházel paragraf, který zákazníkům přikazoval převzít účtenku, ustanovení ale bylo nakonec ze zákona vypuštěno.

  Musí zákazník převzít účtenku?Musí zákazník převzít účtenku? | Profimedia

 • 10.Jaké informace se posílají úřadům?

  Zákon určuje, které údaje o tržbě musí podnikatelé úřadům poslat. Jde o:


  • daňové identifikační číslo poplatníka,
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
  • pořadové číslo účtenky,
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
  • celkovou částku tržby,
  • bezpečnostní kód poplatníka,
  • podpisový kód poplatníka,
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

  Jaké informace se posílají úřadům?Jaké informace se posílají úřadům? | Profimedia

 • 11. Jaké zařízení na EET si podnikatelé musí pořídit?

  Finanční správa nijak nepřikazuje, jaké pokladní zařízení si podnikatelé musí pořídit. Je tak zcela na jednotlivých podnikatelích, zda si pořídí velkou komplexní pokladnu, či si třeba jen nainstalují aplikaci do svého telefonu. Na pořízení pokladního řešení je navíc stanovena pro fyzické osoby sleva na dani, která činí 5 000 korun.

  Jaké zařízení na EET si podnikatelé musí pořídit?Jaké zařízení na EET si podnikatelé musí pořídit? | Profimedia

 • 12.Bude slibovaná účtenková loterie?

  Ano, ministerstvo financí nakonec s účtenkovou loterií počítá. K jejímu spuštění by mělo dojít někdy v první polovině příštího roku. Jakou bude mít podobu, však ministerstvo teprve řeší.

  Bude účtenková loterie?Bude účtenková loterie? | ĆTK

 • 13.Jaké jsou sankce?

  V případě, že fyzická osoba, fyzická podnikající osoba či právnická osoba závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb, může dostat pokutu až do výše 500 000 Kč. Pokud kontrola zjistí zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité

   

  • uzavření provozovny nebo
  • pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.

  Jaké jsou sankce?Jaké jsou sankce? | Profimedia

 • 14.Jak budou kontroly vypadat

  Kontroly budou probíhat formou tzv. kontrolních nákupů, aby si úředníci ověřili, zda podnikatel plní všechny povinnosti. Kontrolní nákupy budou provádět pracovníci Finanční správy ČR ale také pracovníci Celní správy ČR.

  Jak budou kontroly vypadat?Jak budou kontroly vypadat? | Profimedia

 • 15.Jsou ještě nějaké změny v souvislosti s EET?

  Od letošního 1. prosince zároveň klesá DPH pro restaurace ze stávajících 21 % na 15 %.

   

   

  Jsou ještě nějaké změny v souvislosti s EET?Jsou ještě nějaké změny v souvislosti s EET? | Profimedia

janieem ( 22. listopadu 2016 20:46 )

Za prvé: Nevím, že bychom si tykali, takže doufám, že to budete respektovat. Za druhé: Sama nepodnikám a v tomhle státě už ani nebudu, když to takhle funguje. Víte, ono to EET by mi asi ani tolik nevadilo, kdyby platilo opravdu pro všechny podnikatele a podniky. Ale když se podíváte do výjimek, tak zjistíte, že ti největší zloději jsou z EET stejně vyřazeni. A proč asi? Kdo šéfuje třeba české poště? Hm? Sorry, ale nejsem ovce, co si nechá něco nakukat a přijme to jen proto, že politici řekli. Zjišťuju si informace a na základě nich si tvořím názory a o EET jsem si zjistila dost a stačilo mi to, abych pochopila, oč opravdu jde. Za třetí: Budete se asi divit, ale moc dobře vím, co je superhrubá mzda, hrubá mzda, za co vše se zaměstnancům strhávají peníze atd. Pravda je taková, že naši politici dostali zemi do dluhů jako kráva a splácíme to my, obyčejní lidé. To mi teda připadá úplně na hlavu. Když si já vezmu úvěr, taky to za mě nikdo jiný splácet nebude. Ale my splácíme vším, platíme daň i za to lejno, které si uděláme doma do záchodu a neřekneme ani ň, protože lidi nepřemýšlejí proč, jen prostě přijmou, co se jim naservíruje. Sorry, ale to pro mě neplatí a jak jsem psala výš názor jsem si o EET udělala na základě dostupných informací a je to prostě další prostředek, jakým se velcí zloději snaží odvést pozornost od sebe.

111pavel111 ( 22. listopadu 2016 01:02 )

Ty mně čumět nebudeš nikde a ja budu " optimalizovat "

111pavel111 ( 22. listopadu 2016 01:00 )

"zedník" a lžící po hlavě chceš, NE tak dostaneš šufanem

111pavel111 ( 21. listopadu 2016 15:05 )

V pátek jsem spustil EET na ostro, i když mame povonnost EET až 03/2017, ale nas to nestojí nic, máme robusní ekonomický system a vyrobce tohoto systemu nám to spustil zdarma v rámci pravidelného ročního poplatku, který stejně platíme každý rok. V patek přišel zákazník a první otázka byla a bez dokladu to nejde ? Vyhodil jsem ho ať se už u nás neukazuje, a takto to bude probíhat pravidelně. Každý zákazník vypadne pokud to bude chtít bez dokladu. Pokud bude pokles tržeb raději někoho ze zaměstnanců propustím, Já nezahynu, mně nevadí pracovat i ve skladu

anna1234 ( 21. listopadu 2016 13:03 )

.. když tedy o tom kradení a šizení...neříkám, že všichni podnikatelé jsou svatí, ovšem ve srovnání s Vietnamci jsou podle mně čeští podnikatelé a OSVČ břídilové. Jsem zvědavá, jak u nich to bude s EET. Hlavně na stáncích. I když u nich už nám uteklo díky pašovanému zboží tolik miliard, že asi hůř být už nemůže. To je zajímavé, že kolem toho se chodí jako kolem horké kaše. To nikomu nevadí????? Mně tedy jo. Ty si z Čech udělali byznys, který by jim jiný stát dovolil asi těžko. Tak proč se pořád sočí jenom na české podnikatele?

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud