Česká asociace povinných (ČAP) je uskupení několika aktivistů, spolků, hnutí a zákonodárců, která se chce soustředit na dodržování práv dlužníků. Právě ti jsou prý často při výkonu exekuce ponižováni a zbavováni lidské důstojnost. „Zasazujeme se o narovnání práv povinných především rovnosti stran před zákonem, práva na spravedlivý proces a jiných, které poškozují povinné,“ uvádí ČAP na svém webu. 

Založena byla jako určitá protiváha Exekutorské komory a České asociace věřitelů. „Hlavním důvodem bylo to, že se až doposud s problematikou exekucí směrem k médiím a k moci zákonodárné vyjadřovaly pouze strany hájící zájmy vymáhajících. Oproti tomu stanovisko povinných vycházející z reálné, kruté praxe nebylo v podstatě od koho získat,“ upozorňuje asociace. 

ČAP chce poukazovat a hlavně reagovat na snahy nepřiměřeného omezování práv dlužníků, předkládat vlastní návrhy dílčích změn exekučního řádu a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v této oblasti nebo konzultovat navrhované změny exekučního řádu a systému vymáhání pohledávek. 

České domácnosti už dluží přes 1,3 bilionu korun

Dalším bodem je i snaha o systémovou změnu tak, aby bylo jasně definované, zda se jedná o státní úřad anebo o podnikatelský subjekt. „Tím by bylo nezpochybnitelně dáno postavení exekutora ve společnosti, zda se jedná o orgán veřejné moci požívající ochrany úřední osoby, anebo o běžného majitele firmy,“ upřesňuje asociace. 

Z údajů České národní banky přitom vyplývá, že dluhy českých domácností stále rostou. Jen v květnu vzrostly oproti dubnu o deset miliard korun a přesahují tak částku 1,3 bilionu korun. Meziročně se pak zvýšily o bezmála sto miliard korun. Proti dubnu vzrostla i zadluženost podniků. Firmy na konci května dlužily bankám zhruba 1,162 bilionu korun, meziměsíčně přibližně o 11 miliard korun více. Před rokem podniky bankám dlužily 1,062 bilionu korun.