Nechal jsem si vyčistit koženou bundu a zůstala mi na ní „vyžraná“ skvrna – odpovídá čistírna za škodu?

DAS
Autor: Prezentace klienta - 
11. 10. 2010
00:00

Bohužel nástrahy na nás číhají i tehdy, pokud si dáme vyčistit např. svou oblíbenou koženou bundu do čistírny. Koho by napadlo, že místo vyčištěného oděvu se Vám bunda vrátí ještě v mnohem horším stavu, než byla. Jaká práva v takovém případě máte? Jak správně postupovat při reklamaci v čistírně?

Pokud jste dali jakýkoliv oděv do čistírny, pak provozovatel čistírny odpovídá za jakékoli poškození, ztrátu nebo zničení tohoto oděvu, ledaže by ke škodě došlo jinak.

Jde o zvláštní skutkovou podstatu objektivní odpovědnosti za škodu. Jinými slovy jde o odpovědnost za výsledek, která se odvíjí od existence závazkového vztahu mezi účastníky, na jehož základě byla věc, tedy v našem případě bunda, předána.

A jelikož jde o odpovědnost objektivní, zavinění na straně čistírny se nevyžaduje. Bez právního významu je proto okolnost, jak k poškození, ztrátě či zničení bundy došlo (např. zda se tak stalo při samotném čištění nebo při přepravě, zda se tak stalo v důsledku porušení povinnosti, úmyslně apod.).

Jediným liberačním důvodem je prokázání, že jde o škodu, která by nastala i jinak, tedy i v případě že by k převzetí bundy nedošlo. Ke zproštění odpovědnosti nestačí pouhá možnost vzniku stejné škody, nýbrž musí být doloženo, že škoda by na bundě vznikla i bez převzetí této bundy pracovníkem čistírny.

Čistírna by se tedy mohla vyvinit pouze tehdy, pokud by prokázala, že příčinou poškození bundy byla vada spočívající ve vnitřní povaze věci (např. v povaze materiálu bundy), nebo k němu došlo následkem vnějších příčin (např. při živelné pohromě), jejichž vliv by se stejnou měrou projevil, i kdyby čistírna předmětnou bundu nepřevzala.

Použití moderní technologie při plnění závazku přitom samo o sobě neznamená, že tato okolnost zprošťuje čistírnu odpovědnosti za škodu, která na předmětné bundě vznikla. Právní význam nemá ani Vámi podepsané prohlášení o způsobu plnění závazku čistírnou či upozornění, že při čistění může vzniknout škoda. Odpovědnost tedy nelze vyloučit ani omezit upozorněním čistírny na možnost poškození převzaté bundy ani dohodou mezi Vámi a provozovatelem čistírny.

Pokud by čistírna neprokázala, že by k poškození došlo i jinak, je povinna nahradit škodu, a to nejlépe ve formě peněžité náhrady za hodnotu bundy před poškozením (pokud je již zničena), resp. náhrady nákladů na odstranění poškození, pokud je to možné.

Jestliže ale čistírna odmítá převzít svou odpovědnost za škodu či splnit svou právní povinnost k náhradě škody dobrovolně, nezbude nic jiného než se domáhat svých práv prostřednictvím žaloby soudní cestou.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. nabízí řešení i pro takovéto situace. Prostřednictvím našeho právního poradenství, vyhotovení odborného posouzení znalcem či úhradou veškerých nákladů spojených s Vaším právním zastoupením se můžete domáhat svých práv bez rizika finančních ztrát na Vaší straně.

Více informací najdete na www.das.cz nebo infolince 800 10 55 10.

Pohřeb Karla Gotta

Parte Děti Karla Gota Rozloučení na Žofíně Záznam zádušní mše Hosté na zádušní mši O životě Karla Gotta Dědictví Bertramka

Hrob

Celé Česko truchlí. Zemřel Karel Gott, držitel čtyř desítek Zlatých slavíků. Jen málokterý umělec za sebou zanechá tolik děl, jako zesnulý zpěvák. Připomeňte si Mistrův život.

Vše o Karlovi Gottovi čtěte ZDE

Zobrazit celou diskusi
Další videa