Poprvé po více než tisíci letech: Hlavy pravoslavných církví se sjedou do Řecka

Autor: mb - 
1. února 2016
06:25

Poprvé po více než tisíci letech proběhne všepravoslavný sněm. Všechny pravoslavné církve světa souhlasily s tím, že se jejich vůdci sejdou letos v červnu na Krétě. V 11. století došlo k rozkolu křesťanské církve na západní katolickou a východní pravoslavnou, od té doby k žádnému ekumenickému koncilu na straně pravoslavných nedošlo. Poslední ekumenický sněm v katolické církvi byl 2. vátikánský koncil, který církev výrazně modernizoval, ale přinesl i rozkol. Přinese všepravoslavný sněm rozkol i pravoslaví?

Přípravy na všepravoslavný sněm započaly již v roce 1961, ale teprve v roce 2014 se zástupci pravoslavných církví shodli na tom, že „sněm bude, pokud tomu nezabrání nepředvídatelné okolnosti.“

Lišácká formulace byla málem uplatněna poté, co Turecko sestřelilo ruský letoun Su-24. Sněm měl totiž probíhat v Istanbulu (dříve Konstantinopol), kde sídlí konstantinopolský patriarcha, jemuž v pravoslaví náleží jakési čestné místo „první mezi prvními“. Rusko proto trvalo na tom, že v Turecku za současných podmínek sněm proběhnout nemůže. Nakonec bylo jako místo setkání určena Kréta. „Ostrov dobře známe a samozřejmě jsme nic nenamítali proti tomu, aby na něm proběhl sněm,“ prozradila hlava Ruské pravoslavné církve patriarcha Kyril.

Církev a politika

Ačkoliv oficiálně patří prvenství mezi patriarchy konstantinopolskému patriarchátu, Ruská pravoslavná církev má nejvíce členů a patří mezi nejvlivnější kanonické církve. Zatímco tak např. patriarcha konstantinopolský Bartoloměj neskrývá své sympatie k Římu a někteří dokonce tvrdí, že by rád viděl sjednocení s katolíky, Rusové se staví k takovéto unii daleko zdrženlivěji.

Na rozdíl od katolictví není v čele pravoslavné církve papež, ale každá ze 14 pravoslavných světa má svého patriarchu, pod jehož jurisdikci spadá určité území. Patriarcha Kyril je nejvyšším představitelem pravoslavných věřících nejen v Rusku, ale také např. v Kazachstánu, Pobaltí, Bělorusku či Ukrajině.

A právě na Ukrajině náboženská otázka rozděluje společnost. Kromě katolické a pravoslavné církve působí na Ukrajině také tzv. pravoslavná církev kyjevského patriarchátu, která vznikla odštěpením rebelujícího biskupa, jenž si následně založil svůj „patriarchát“. Církevní hodnostáři všech pravoslavných církví však dali jasně najevo, že odštěpenecké hnutí rozhodně nemají v úmyslu legitimizovat.

Pravoslavný Vatikán 2?

Někteří pravoslavní věřící se dívají k nadcházejícímu všepravoslavnému sněmu s obavami, bojí se totiž podobných změn, které přinesl 2. vatikánský koncil katolíkům. Ten v podstatě zrušil starodávnou liturgii a nahradil ji mší, která je více podobná protestantské bohoslužbě. V 90. letech dokonce Vatikán dovolil dívkám sloužit u oltáře v přímém rozporu s tisíciletou tradicí a jen před pár dny papež František oznámil, že ruší další starobylá pravidla při obřadech na Zelený čtvrtek.

Žádné radikální změny

„Očekávám, že sněm přinese semknutí pravoslavného světa, protože tváří v tvář tomu, co se nyní děje ve světě, konkrétně pronásledování křesťanů, musíme mezi sebou spolupracovat lépe, abychom dokázali řešit tyto problémy,“ prozradil patriarcha Kyril ruským médiím. Na všepravoslavném sněmu bude církev řešit otázky vztahu s ostatními křesťanskými církvemi, vztah církve a světa, manželství v moderní společnosti atd. Kompletní seznam témat k diskusi pravoslavné církve prý brzy zveřejní.

Všepravoslavný, či ekumenický?

Ačkoliv všepravoslavný sněm je v církevním světě přelomovou událostí, ke které došlo naposledy před 1200 lety, pravoslavní ho přesto nenazvali ekumenický (všeobecný, pozn. red.). Aby mohl být sněm opravdu ekumenický, musely by se ho zúčastnit všechny církve. V prvním tisíciletí se jednalo o pět patriarchátů – jeruzalémský, alexandrijský, antiochijský, konstantinopolský a římský. Z pravoslavného pohledu se ale Řím v 11. století oddělil od zbytku církve. Vatikán však zastává názor, že představuje plnotu církve, a proto katolíci pořádali další ekumenické sněmy. Takový výklad ostatní pravoslavné církve neuznávají.

O dobytí Konstantinopole Turky čtěte ZDE

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud