Papež zrušil 2000 let starou tradici: Nově budou kněží mýt nohy i ženám

Autor: mb - 
25. ledna 2016
19:12

Papež František (79) vydal dekret, ve kterém ruší bezmála 2000 let starou tradici, kdy je na Zelený čtvrtek vybráno 12 mužů, aby jim kněz či biskup umyl nohy, tak jako to Kristus učinil při poslední večeři. Nyní se starodávného rituálu oficiálně mohou účastnit ženy, část katolické církve je ale nespokojená – prý je to „desakralizace bohoslužby“.

„Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl učinit změny v Římském misálu. Proto nařizuji, aby byla část textu, která určuje, že osoby vybrané pro rituál omytí nohou musí být muži nebo chlapci, změněna. Od nynějška mohou pastoři vybírat účastníky z celého Božího lidu,“ stojí v dekretu papeže a dopise, který zaslal kardinálovi Sarahovi (70), jenž vede Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti a de facto určuje minimální bohoslužebné standardy.

Tradice umývání nohou na Zelený čtvrtek je bezmála dva tisíce let stará, poprvé se o ní zmiňuje již ve 2. stol. po Kr. křesťanský historik Tertulián.

Papež František porušil starobylou tradici ihned po svém zvolení, když na Zelený čtvrtek omyl nohy muslimům i ženám. Tehdy to bylo konzervativními katolíky interpretováno jako osobní rozhodnutí papeže, které nemění zavedenou praxi v katolické církvi. Nynější papežův dekret prosazuje změny na úrovni celé církve.

Rozzlobení katolíci

Část katolíků ale papežův dekret nevítá a tvrdě ho zkritizovala. „Tento dekret jen zvýrazňuje snahy desakralizovat liturgii a posiluje trend, kdy je kněz stále častěji obklopen ženami, které slouží jako ministrantky, čtou z Písma a podávají svatá přijímání. Není to poprvé, co Řím nedokázal zastavit zneužívání liturgie a místo toho takové praktiky jednoduše povolil, např. umožnění ministrantské služby dívkám a ženám a přijímání na ruku,“ píše se v oficiálním stanovisku sdružení Latinské mše ve Velké Británii, jehož členové propagují katolickou mši v podobě před druhým vatikánským koncilem.

Česká biskupská konference zatím na svých stránkách vydala jen strohé prohlášení, kde citovala část z dopisu hlavy katolické církve. „Změna má podle papeže plně vyjadřovat význam gesta vykonaného Ježíšem ve Večeřadle, jeho darování se »až do krajnosti« pro spásu světa, jeho lásku bez hranic,“ stojí na stránkách ČBK.

Jenže rituál je často spojován s institutem kněžství, Ježíš tehdy svým učedníkům nařídil, aby sloužili jeden druhému. Sám pak šel příkladem, když jim začal omývat nohy, jak bylo u Židů tehdy zvykem. Tuto práci většinou vykonával nejníže postavený otrok v domě, byla vnímána jako ponižující. Katoličtí tradicionalisté se tak obávají, že se může jednat o první „škvírku“, jak dát ženám více prostoru u oltáře.

Starobylý křesťanský rituál provádí také pravoslavná církev, ta ovšem o změně rozhodně neuvažuje, trvá na věrnosti tradici i symbolickém významu výběru mužů. Na rozdíl od katolické církve ženy nemají právo při bohoslužbě předčítat, ministrovat, či dokonce podávat sv. přijímání.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud