"Souborné vydání Bohuslava Martinů bude obsahovat celkem 106 svazků, protože Martinů byl velmi pracovitý skladatel a zanechal přes 400 opusů. My budeme tempem dvou svazků ročně vydávat souborné vydání po 53 let," řekl ČTK Březina. Dodal, že nebližší dva svazky budou příští rok obsahovat kantáty Polní mše a Svatební košile a komorní hudbu pro šest až devět nástrojů.

Nejbližší akcí institutu bude benefiční koncert 18. prosince v sále Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze. Koncert připomene skladatelovo jazzové období a představí i skladby dalších jazzových klasiků té doby v podání klavíristů Enrica Pieranunziho a Roberta Kolinskeho. V současné době se koná 21. ročník festivalu Dny Bohuslava Martinů. Zahajovací koncert Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu se uskutečnil 1. prosince. Festival zakončí 20. prosince v Rudolfinu komorní sbor Martinů Voices a PKF - Prague Philharmonia.

Od narození jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů 20. století v úterý uplyne 125 let. Soukromý život i uměleckou tvorbu Martinů připomene divákům do konce týdne po čtyři večery program ČT art.

Idea výzkumného centra, které by zajišťovalo informační servis pro zájemce o život a dílo Martinů, vzešla od skladatele a bývalého předsedy správní rady Nadace Bohuslava Martinů Viktora Kalabise. Ředitelem institutu se stal Březina, do té doby působící na basilejské univerzitě a v Nadaci Paula Sachera. Institut oživuje dílo klasika české moderní hudby, zasloužil se především o častější uvádění oper Bohuslava Martinů ve světě ve spolupráci s ikonami operní scény, jako jsou Charles Mackerras nebo Christopher Hogwood.

"Sledoval jsem vývoj této blahodárné instituce od jejích skromných začátků a vždy mi imponovala nebývalá energie celého týmu a jasné směřování jejího vedení. Jsem si jist, že činnost institutu významně podporuje šíření díla Bohuslava Martinů a je nejen pro nás profesionály, ale i pro široké vrstvy zájemců o tohoto našeho geniálního skladatele zdrojem poučení a inspirace," uvedl šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek.

Martinů je proslulý skladatel hudební moderny 20. století. Jeho umělecký vývoj prošel od impresionismu přes neoklasicismus, expresionismus a inspiraci jazzem až k ryze vlastnímu kompozičnímu stylu. Od 20. let žil mimo vlast, zemřel v roce 1959 ve Švýcarsku.