Podle ministra je nyní soustava státních zastupitelství "nepřehlednou a složitou džunglí". "Tenhle zákon je něco, co velice potřebujeme. Není to zbytečná změna, novela by nestačila. Je to změna celé soustavy. Zvyšujeme kontrolu veřejnosti nad soustavou státních zastupitelství," uvedl.

Pelikán původně odhadoval, že návrh předloží vládě do konce dubna, poté uváděl, že by kabinet mohl normu projednat počátkem srpna. Ani tento termín ale ministerstvo nestihlo. Nyní zapracovalo všechny připomínky a vláda by měla návrh dostat na stůl na přelomu roku. Zamýšlená účinnost zákona se tak posouvá z ledna 2017 na pozdější měsíce, ministr dnes hovořil o "průběhu roku 2017".

Ministerstvo návrh představilo už na jaře, od té doby žádné zásadní změny nenastaly. Hlavní cíle zákona jsou tři: zkvalitnění boje s nejzávažnější ekonomickou kriminalitou a korupcí, posílení nezávislosti i odpovědnosti státních zástupců a zajištění transparentnosti soustavy státních zastupitelství. Zákon mimo jiné ruší obě vrchní státní zastupitelství a zavádí "speciál" pro korupční a hospodářské trestné činy se škodou přes 250 milionů korun, pro insolvenční řízení a pro zadávání veřejných zakázek, kde by mělo pracovat 25 až 30 elitních žalobců.

K návrhu měla řadu připomínek krajská státní zastupitelství. "Připomínky krajských státních zástupců považuji za liché," prohlásil dnes Pelikán s tím, že se jim zákon příliš nelíbí, protože "nyní na ně nikdo příliš nedosáhne", zatímco návrh pro ně zavádí sedmileté funkční období a také pravidelná hodnocení. Nově také budou mít odpovědnost i za manažerská selhání.

Člen sněmovního ústavněprávního výboru Martin Plíšek (TOP 09) ve vyjádření zaslaném ČTK zkritizoval, že ministr návrh probral jen v koalici, a nikoliv s opozicí. "Podle mého názoru nelze přijímat tento zákon při absenci nové úpravy trestního řádu a bez organizačních změn v soudní soustavě," doplnil.

Pelikán reagoval tak, že kdyby chtěl předem najít společné řešení se všemi, nikdy se ho nedobere. "Pokud bychom se chtěli zalíbit všem, bylo by to, jako když pejsek s kočičkou vařili dort," podotkl. Ohledně chystaného trestního řádu uvedl, že se zákonem, který jako organizační norma určuje, jakým způsobem funguje veřejná žaloba, v podstatě nesouvisí.

Své výhrady k zákonu už dříve zveřejnil například spolek Unie obhájců ČR. Ohledně návrhu také zmiňoval trestní řád, dále kritizoval údajnou přílišnou koncentraci moci u Nejvyššího státního zastupitelství, navrhované zřízení protikorupčního "speciálu" či to, že zákon výrazněji nezpřísňuje kárnou odpovědnost žalobců.

Nový zákon ministerstvo připravuje už řadu měsíců. Prvotní návrh vznikl v úzké součinnosti s žalobci, z projednávání ve Sněmovně jej však stáhla k dopracování tehdejší ministryně Marie Benešová (ČSSD). Za její nástupkyně Heleny Válkové (ANO) úřad vypracoval návrh, jenž se od původního výrazně odklonil a vyvolal kritiku, že žalobce dostává do područí politiků. Pelikán, který zákon při svém nástupu do funkce označil za jednu z priorit resortu, nakonec ustoupil a se státními zástupci se dohodl na jiném znění normy.