Podnikatelům hrozí pokuta až 50 tisíc. U daní pozor na přehled výdajů a příjmů

 • Autor: ula,petr gola - 
  23. 4. 2019
  05:35

  Pokud jste podnikali alespoň po část loňského roku, musíte mimo daňové přiznání odevzdat i přehledy o příjmech a výdajích za rok 2018. Máte ještě stále čas, termín na odevzdání je 2. května, pokud vám zpracovávání přiznání zhotoví poradce, je čas až do 1. srpna. Jak se počítá povinné pojistné? Podívejte se na příklady.

  Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ za rok 2018: Jak se počítá povinné pojistné?

  Více na https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/prehledy-pro-zdravotni-pojistovnu-a-ossz-za-rok-2018-jak-se-pocita-povinne-pojistne-1357494
 • 1.Do kdy je třeba odevzdat přehled?

  Základní termín pro doručení přehledů o příjmech a výdajích za rok 2018 na příslušnou zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení je do 2. května 2019. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje do 1. srpna 2019, v takovém případě je ale nutné příslušné instituce o této skutečnosti informovat ještě během základního termínu.

  Nezapomeňte odevzdat daňové přiznáníNezapomeňte odevzdat daňové přiznání | Profimedia

 • 2.Jak se počítá pojistné?

  Roční zdravotní i sociální pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, sazba zdravotního pojištění činí 13,5 procenta a sazba sociálního pojištění 29,2 procenta. Od vypočteného ročního pojistného se odečtou zaplacené zálohy během roku 2018.

  Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění a sociálním pojištění. Pokud je vypočten nedoplatek, tak musí být uhrazen u zdravotního pojištění i sociálního pojištění do osmi dnů od odevzdání přehledu.

  Nezapomeňte odevzdat daňové přiznáníNezapomeňte odevzdat daňové přiznání | Profimedia

 • 3.Příklad: Milionové příjmy

  Podnikatelka Romana dosáhla za rok 2018 hrubého zisku 4 200 000 korun. Skutečný vyměřovací základ činí 2 100 000 korun (polovinu daňového základu). Zdravotní pojištění se bude tedy počítat z vyměřovacího základu 2 100 000 korun. U sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ v částce 1 438 992 korun.

  Sociální pojištění se bude počítat z maximálního vyměřovacího základu 1 438 992 korun. Roční zdravotní pojištění podnikatelky Romany činí tedy 283 500 korun (2 100 000 korun x 13,5 procenta). Roční sociální pojištění podnikatelky Romany je 420 186 korun (1 438 992 korun x 29,2 procenta).

  Nezapomeňte odevzdat daňové přiznáníNezapomeňte odevzdat daňové přiznání | Profimedia

 • 4.Příklad: Práce po část roku

  Živnostník Radek vykonával samostatnou výdělečnou činnost šest měsíců v roce 2018. Hrubý zisk za těchto šest měsíců činí 356 400 korun. Skutečný vyměřovací základ v částce 178 200 korun (356 400 korun x 50 procent) je vyšší než minimální vyměřovací základy pro platbu zdravotního pojištění a sociálního pojištění.

  V případě, že by byl skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak by se zdravotní pojištění i sociální pojištění muselo platit při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

  Minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění činí 14 989,50 koruny za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění je 7 495 korun za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

  Roční zdravotní pojištění živnostníka Radka je tedy 24 057 korun (178 200 korun x 13,5 procenta) a roční sociální pojištění 52 035 korun (178 200 korun x 29,2 procenta).

  Nezapomeňte odevzdat daňové přiznáníNezapomeňte odevzdat daňové přiznání | Profimedia

   

 • 5.Neplnění povinnosti se prodraží

  Osoby samostatně výdělečně činné neplnící si své zákonné povinnosti musí počítat se sankcemi.

  Například pokuta za neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně může činit až 50 000 korun. V případě nedoručení přehledů o příjmech a výdajích je následně povinné pojistné vypočítáno z pravděpodobného pojistného, což není výhodné.

  Pamatujte: při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno sociální pojištění i zdravotní pojištění a neodevzdáním přehledů o příjmech a výdajích nelze této povinnosti uniknout.

  Chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ, naleznete zde.

  Další tipy a rady najdete na portálu FinExpert.cz

  Nezapomeňte odevzdat daňové přiznáníNezapomeňte odevzdat daňové přiznání | Profimedia

  Neplnění povinnosti se prodraží Osoby samostatně výdělečně činné neplnící si své zákonné povinnosti musí počítat se sankcemi, neodevzdání přehledů o příjmech a výdajích se prodraží. Například pokuta za neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně může činit až 50 000 korun. V případě nedoručení přehledů o příjmech a výdajích je následně povinné pojistné vypočítáno z pravděpodobného pojistného, což není výhodné. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno sociální pojištění i zdravotní pojištění a neodevzdáním přehledů o příjmech a výdajích nelze této povinnosti uniknout.

  Více na https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/prehledy-pro-zdravotni-pojistovnu-a-ossz-za-rok-2018-jak-se-pocita-povinne-pojistne-1357494
Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud