Daňové přiznání na poslední chvíli: Do kdy máte čas a kdy se bez něj obejdete?

 • Autor: ula - 
  21. 3. 2018
  15:25

  Vyplňujete daňové přiznání na poslední chvíli? Letos se musí podat nejpozději do 3. dubna, proto neváhejte. Víte, jak správně formulář vyplnit? A kdo by měl podávat daňové přiznání a kdo nemusí? Přečtěte si užitečné rady a triky.

 • 1.Přehledy OSVČ a zálohy na pojištění

  Lhůta pro daňové přiznání je dvojí:

  • Přiznání k dani z příjmů je třeba odevzdat nejpozději v úterý 3. dubna 2018.
  • Jestliže vám přiznání zpracovává a podává daňový poradce, případně máte-li nařízený audit, přiznání musíte podat do pondělí 2. července 2018. Nejpozději do konce dubna však musíte informovat svou zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení o tom, že vám přiznání zpracovává poradce.

  Lhůta pro zaplacení vyměřené daně je shodná se lhůtou pro odevzdání přiznání. Daň můžete zaplatit převodem z účtu, na pokladně finančního úřadu nebo poštovní složenkou.

  Do kdy podat daňové přiznání?Do kdy podat daňové přiznání? | Profimedia

 • 2.Do kdy musíte podat daňové přiznání?

  Přiznání k dani z příjmu za rok 2017 musejí podat všichni ti, kdo splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

  • Roční příjmy nad 15 000 korun
   „Daňové přiznání podáváte v případě, že vaše roční příjmy z podnikání jsou vyšší než 15 000 Kč. Předmětem daně z příjmů jsou příjmy z podnikání, ze zaměstnání, z pronájmu, podíly ze zisku nebo příležitostné příjmy, například z prodeje nemovitostí,“ radí experti z portálu Skrblík.cz.
  • Studenti, důchodci, maminky na mateřské
   Nemáte příjmy ze závislé činnosti, ale ročně si vyděláte alespoň 15 tisíc korun? Pak jste povinni podat daňové přiznání.
  • Vykazujete daňovou ztrátu
   Pokud jsou vaše výdaje vyšší než příjmy, vykazujete daňovou ztrátu. V takovém případě musíte daňové přiznání podat.
  • Máte více souběžných příjmů
   Jestliže jste zaměstnáni a zároveň máte příjem od jiného zaměstnavatele (např. další brigáda) vyšší než 6000 korun ročně, daňové přiznání podáváte sami. Svého hlavního zaměstnavatele musíte požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech za uplynulý rok.
  • Máte zaměstnání a současně podnikáte
   Zaměstnanci, kteří při zaměstnání podnikají a mají z této činnosti příjem vyšší než 6000 korun ročně, přiznání podávají sami.

  Víte, jak správně formulář vyplnit? A kdo by měl podávat daňové přiznání a kdo nemusí?Víte, jak správně formulář vyplnit? A kdo by měl podávat daňové přiznání a kdo nemusí? | Profimedia

 • 3.Kdo ho musí podávat?

  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob nemusíte podávat v těchto případech:

  • Celý rok jste pracovali u jednoho zaměstnavatele
   V takovém případě za vás přiznání vyřídí zaměstnavatel.
  • Postupně jste pracovali u několika zaměstnavatelů
   Pracovali jste pro jednoho zaměstnavatele, ukončili pracovní poměr a začali pracovat pro dalšího? Přiznání podávat nemusíte, jestliže podepíšete prohlášení k dani dle § 38k zákona č. 586/1992 Sb.
  • Neměli jste žádný příjem
   Pokud jste v uplynulém roce neměli žádný příjem, daňové přiznání nepodáváte.
  • Měli jste příjem pouze od státu
   Jestliže jste měli po celý rok příjmy výhradně ze sociálních dávek, podpory z nezaměstnanosti apod., přiznání k dani z příjmů nepodáváte.
  • Váš příjem již byl zdaněn
   Daňové přiznání se nepodává ani na příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní. Jedná se o příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 korun měsíčně bez podepsaného prohlášení k dani nebo příjmy z autorských honorářů do 10 000 korun.
  • Měli jste pouze příležitostné příjmy
   „Daňové přiznání podávat nemusíte, pokud jste si díky příležitostné činnosti nevydělali více než 30 000 korun. Za příležitostné příjmy se považují výdělky, které plynou z nárazových činností, nejsou pravidelné a neprobíhají systematicky. Jde například o prodej ovoce a zeleniny ze zahrádky, nebo příležitostný pronájem movitých věcí,“ radí experti z finančního portálu Skrblík.cz.

  Kdo nemusí podávat daňové přiznání?Kdo nemusí podávat daňové přiznání? | Profimedia

 • 4.Kdo daně přiznávat nemusí?

  Daňové přiznání se vyplatí podat například v situaci, kdy zaměstnanec část roku pracoval a zbylé měsíce byl registrován na Úřadu práce ČR, nebo v případě odchodu ženy na mateřskou dovolenou. Díky přiznání mohou dostat nazpět již zaplacené zálohy na daň.

  Pokud se žena po ukončení mateřské či rodičovské dovolené se zaměstnavatelem dohodne na ukončení pracovního poměru a odstupném, může podáním daňového přiznání získat sraženou daň. Stejně se vyplatí podat přiznání i těm poplatníkům, kteří strávili část roku na nemocenské.

  Komu se vyplatí podat daňové přiznání, i když ho podávat nemusí?Komu se vyplatí podat daňové přiznání, i když ho podávat nemusí? | Profimedia

 • 5.Komu se vyplatí podat daňové přiznání, i když ho podávat nemusí?

  Obecně vzato jsou třeba ty dokumenty, které stvrzují nárok na slevu na dani, případně na odečitatelné položky. Jde mimo jiné o potvrzení o pobírání důchodu, potvrzení o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění nebo potvrzení plateb na životní pojištění.

  U příjmů z podnikání nebo jiné samostatné činnosti je ještě potřeba:

  • Závěrka daňové evidence, pokud vedete daňovou evidenci.
  • Účetní uzávěrka k 31. 12. 2017, jestliže vedete účetnictví.
  • Evidence o výši příjmů, v případě že uplatňujete výdajový paušál.

  Jaké dokumenty jsou potřeba?Jaké dokumenty jsou potřeba? | profimedia.cz

 • 6.Jaké dokumenty jsou potřeba?

  Daňový základ snižují nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmů, mezi které patří při splnění zákonných podmínek kupříkladu odpočet úroků z úvěru na bydlení, dary, odpočet penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření, odpočet životního pojištění nebo příspěvky odborové organizaci.

  „Oproti roku 2016 je výhodnější zejména odpočet penzijních produktů a životního pojištění. U těchto finančních produktů může maximální daňový odpočet činit 24 000 Kč místo 12 000 Kč, jako tomu bylo za rok 2016,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

  Sleva na poplatníka je vždy 24 840 Kč.Sleva na poplatníka je vždy 24 840 Kč. | profimedia.cz

 • 7.Nezapomeňte na daňové odpočty

  V daňovém přiznání za rok 2017 uplatní všichni daňoví poplatníci slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Bez ohledu na to, zdali jim zdanitelné příjmy plynuly po celý rok nebo pouze po část roku, a bez ohledu na to, zdali se jedná o zaměstnance, studenta, penzistu či podnikatele.

  Nezapomeňte na daňové odpočty.Nezapomeňte na daňové odpočty. | profimedia.cz

 • 8.Sleva na poplatníka je vždy 24 840 Kč

  Nejpohodlněji daňový formulář vyplníte na webu Ministerstva financí. Interaktivní formulář položky sám spočítá, lze ho průběžně ukládat a po dokončení ho uložit vyplněný ve formátu .pdf, nebo ho rovnou prostřednictvím datové schránky odeslat finančnímu úřadu. Kdo vlastní datovou schránku, je povinen poslat daňové přiznání v elektronické podobě.

  Výhodou formuláře je i automatická kontrola chyb, díky čemuž se vyhnete nepříjemným komplikacím v podobě opravných podání.

  Kde vzít formulář?Kde vzít formulář? | Profimedia

 • 9.Kde vzít formulář?

  OSVČ si mohou vybrat, zda pro daňové účely budou:

  • Uplatňovat skutečné výdaje na podnikatelskou činnost a vést účetnictví, případně jednodušší daňovou evidenci.
  • Využívat stanovené výdajové paušály.

  Výhodnost jednoho či druhého řešení se u každého liší, nicméně vždy je vhodné zvolit variantu s vyšším poměrem nákladů ku příjmům. V případě vedení klasického účetnictví je dobré brát v úvahu náročnější administrativu s tím spojenou.

  Paušální výdaje OSVČ pro rok 2017 lze uplatnit pouze do částky dva miliony korun zdanitelného příjmu. V tomto případě nelze uplatnit slevu na manželku nebo zvýhodnění na děti.

  Osoby samostatně výdělečně činné musí kromě daňového přiznání podat ještě přehled o příjmech a výdajích. Současně své zdravotní pojišťovně i České správě sociálního zabezpečení. Lhůta pro podání přehledu běží do středy 2. května 2018. Na vyrovnání nedoplatků máte ještě dalších osm dní.

  • Minimální výše záloh na zdravotní pojištění v roce 2018 je 2024 Kč.
  • Minimální výše záloh na sociální pojištění v roce 2018 je 2189 Kč.

  „Zálohy na ZP je nutné zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že například zálohy za leden jsou splatné 8. února. Zálohy na SP musí být zaplaceny vždy do 20. dne následujícího měsíce. Pozor – za den platby se považuje den, kdy došlo k připsání platby na účet,“ varují ekonomové z portálu Skrblík.cz.

  Výdajové paušály pro OSVČVýdajové paušály pro OSVČ | profimedia.cz

 • 10.Výdajové paušály pro OSVČ

  Jestliže vaše daňová povinnost překročila 30 000 korun, jste v následujícím roce povinni platit zálohy na daň z příjmu. Výše záloh se odvíjí od vlastní daňové povinnosti a upravuje ji paragraf 38 a.

  Video Jak vyplnit daňové přiznání? Podívejte se na praktický návod. - Andrea Ulagová, Lukáš Červený

Dalimilhruby ( 21. března 2019 13:54 )

Dobrý den, mám dvě děti a nevím jaký by měl být daňový bonus na ty děti. Mám za to, že by to mělo být spíše 38 000 Kč? Koukal jsem na to tady https://www.rexter.cz/rubriky/finance/narok-na-danovy-bonus-na-dite-v-tomto-roce_304.html a když mám dvě děti, tak je částka na dítě 19 000 Kč? Nebo je to jen na to druhé a na to první je pořád jen těch 15 000 Kč? Děkuji

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud