Maminky, pozor! Mateřskou je třeba včas naplánovat, na peníze nemá nárok každý

 • Autor: ula - 
  9. 11. 2017
  05:37

  Každý pátý Čech starší 15 let vlastní živnostenské oprávnění. Třetinu všech živnostníků v České republice tvoří ženy. Otázka, jak zvládnout podnikání a mateřství současně, je proto stále palčivější. Ženy, které podnikají, by na plánování mateřské měly myslet s dostatečným předstihem. Na mateřskou totiž automaticky nárok nemají. Navíc, pokud nesplní stanovené podmínky pro čerpání mateřské, nemohou uplatnit výhody při čerpání rodičovské. Pozornost je třeba věnovat především včasnému hrazení nemocenského pojištění.

 • 1.Jaký je rozdíl mezi rodičovským a mateřským příspěvkem?

  „Rodičovský příspěvek je jedna ze záchytných sítí sociálního systému, která dává ženám jistotu, že v době po porodu dítěte nezůstanou bez peněz. Má na ni nárok každá žena. Mateřská dovolená je naopak dávka, která se vyplácí pouze za předpokladu, že si žena odváděla platby na nemocenské pojištění. Jelikož u OSVČ je toto dobrovolné, pak i dávky mateřské nejsou pro každého,“ vysvětluje Ondřej Hatlapatka, finanční poradce společnosti Partners.

  Podnikatelky, pozor! Mateřskou dovolenou je třeba plánovat.Podnikatelky, pozor! Mateřskou dovolenou je třeba plánovat. | profimedia.cz

 • 2.Podnikatelky, plánujte!

  Budoucí maminky, které jsou samostatně výdělečně činné, mají na mateřskou nárok pouze za předpokladu, že si v průběhu dvou let (730 dní) před nástupem na mateřskou platily nemocenské pojištění aspoň 270 dní – a z toho aspoň 180 dní v posledním roce. V případě, že OSVČ vykonává samostatnou činnost kratší dobu, a nesplnila by tedy podmínku 270 dnů, může být započteno i předchozí zaměstnání z posledních dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, ale podmínka 180 dnů v posledním roce musí být splněna vždy! Překrývající se doby se započítávají pouze jednou. Při nesplnění podmínky zaplaceného nemocenského pojištění je většinou možné hned po narození dítěte začít pobírat rodičovský příspěvek.

  Podnikatelky, pozor! Mateřskou dovolenou je třeba plánovat.Podnikatelky, pozor! Mateřskou dovolenou je třeba plánovat. | profimedia.cz

 • 3.Jak pomáhá stát?

  • Peněžitou pomoc v mateřství, lidově mateřskou, vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení ze systému nemocenského pojištění, a to přibližně do půl roku věku dítěte.
  • Na mateřskou obvykle navazuje rodičovský příspěvek. Ten pro změnu poskytuje úřad práce. Jeho maximální výše je 220 tisíc korun po dobu od 19 měsíců do čtyř let věku dítěte.
  • Jedná se tedy o dvě odlišné instituce, u kterých je třeba o finanční podporu žádat.

  Podnikatelky, pozor! Mateřskou dovolenou je třeba plánovat.Podnikatelky, pozor! Mateřskou dovolenou je třeba plánovat. | isifa.cz

 • 4.Kdy a jak čerpat mateřskou?

  Mateřskou dovolenou může žena začít čerpat 6–8 týdnů před porodem. Celkově pak trvá šest měsíců. Pokud ale žena neměla nárok na mateřskou, začíná čerpat dávky rodičovské až porodem.

  U podnikatelek je specifický postup v tom, že žádost o PPM (mateřskou) podávají přímo ženy na Správě sociálního zabezpečení. Jakmile mateřská odezní, je potřeba přestoupit na rodičovský příspěvek, který už ale neposílá SSZ, ale odbor sociální podpory při Úřadu práce.

  „Zatímco PPM se počítá z denního vyměřovacího základu, rodičovská se vypočítává z faktu, že na jedno dítě můžete vyčerpat 220.000 Kč v maximálně čtyřech letech. Většina žen chce tento příspěvek vyčerpat co nejdříve, ale pozor, o době si u OSVČ nemůžeme moc rozhodovat. Pokud máme nízký vyměřovací základ, může se nám stát, že příjmově budeme muset mít čtyři roky, tedy ten nejnižší možný příspěvek. Proto je dobré vzít na zřetel fakt, že by DP nemělo být optimalizované,“ vysvětluje Hatlapatka.

   

  Podnikatelky, pozor! Mateřskou dovolenou je třeba plánovat.Podnikatelky, pozor! Mateřskou dovolenou je třeba plánovat. | profimedia.cz

 • 5.Stát zaplatí víc, než dostane

  Rozložením na šest měsíců se sice OSVČ zdaleka nedostane na obvyklý měsíční příjem, přesto dostane od státu víc, než zaplatila. Je tu však háček. Ode dne nástupu na mateřskou dovolenou už nesmí OSVČ fakturovat ani osobně vykonávat podnikatelskou činnost, jinak o mateřskou přijde. Podle České správy sociálního zabezpečení nicméně OSVČ samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončovat nemusí, pokud je vykonávána prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob této OSVČ. To platí jak pro prodavačky dočasně řídící prodejnu, tak pro rodinné podniky, kdy chod převezme například manžel.

  Video Rodičovskou i pro nezaměstnané babičky a dědy, navrhuje Adamová. - Tomáš Belica, Blesk TV

 • 6.Jak vyzrát na nevýhodnou čtyřletou rodičovskou?  Řada podnikatelek nemá mateřskou už z důvodu vlastního rozhodnutí, anebo protože opomněly placení nemocenského pojištění. Tyto ženy pak mají dvě možnosti:


  1. možnost: Čtyřletý rodičovský příspěvek
  První variantou je, že rovnou začne pobírat rodičovský příspěvek, který činí maximálně 220 tisíc korun. Žena bez nároku na mateřskou ale bohužel ztrácí i nárok na výběr délky rodičovské. Automaticky spadne do té čtyřleté s nejnižšími měsíčními dávkami.


  2. možnost: Platba nemocenského pojištění během těhotenství
  Existuje ale méně známá možnost, jak čtyřletou rodičovskou zkrátit. Pokud si žena začne platit nemocenské pojištění během těhotenství, už po třech zaplacených zálohách jí vznikne nárok na výplatu klasické nemocenské. Tu lze využít na dobu šesti týdnů před až šesti týdnů po termínu porodu. Pak už následuje rodičovská. Nezíská tím mnoho peněz, ale především možnost volby – na jak dlouho a v jaké výši bude rodičovskou pobírat.

  Podnikatelky, na mateřskou se připravte!Podnikatelky, na mateřskou se připravte! | Profimedia

 • 7.Nemusíte přerušit živnostenský list

  Váháte, jestli je nutné přerušit živnostenský list? Podle odborníku se to vyplatí pouze tehdy, pokud žena plánuje zůstat s dítětem na delší dobu doma, anebo podnikat pouze ve velmi omezené míře. Pokud však chce hned při skončení mateřské na podnikání opět navázat, je to zbytečné. Každý úplný měsíc, kdy žena pobírá schválenou podporu v mateřství (a posléze rodičovské příspěvky), za ni stejně platí sociální i zdravotní pojištění stát.

  „Pokud před nástupem na mateřskou svůj živnostenský list přeruší, nemusí řešit žádné měsíční zálohy. Pokud jej nechá aktivní, je sice třeba dál odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění, zálohy se však zúčtují se skutečnými výdělky za celý rok v podaných přehledech. Takže o žádné peníze nepřijde. Výše záloh se může snížit, jelikož se jedná o zálohy OSVČ s vedlejší činností, na kterou se nevztahuje povinnost platit minimální zálohy,“ porovnala Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDaně.

  Podnikatelky, na mateřskou se připravte!Podnikatelky, na mateřskou se připravte! | Profimedia

 • 8.Vše včas oznamte

  Přechod z hlavní činnosti na mateřskou a rodičovskou je třeba oznámit Správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

  „S aktivním živnostenským listem se jí navíc bude lépe navazovat na podnikání, které už není po skončení mateřské a během následné rodičovské omezeno. Naopak, jelikož je za hlavní pracovní činnost bráno pobírání rodičovského příspěvku a podnikání je činností vedlejší, nevztahuje se po dobu pobírání rodičovského příspěvku na ženu povinnost platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Zálohy se vypočtou podle skutečně dosažených příjmů a mohou být i nižší než minimální pro OSVČ s hlavní činností,“ dodala Štarmanová.

  Video „Zaměstnanec může marodit častěji, za podnikatele nikdo nezaskočí,“ říká kovář Zdeněk. - Blesk TV

 • 9.Není výhodnější otcovská dovolená?

  Rodičovskou může čerpat jak matka, tak otec dítěte. V některých případech i prarodiče, pokud mají dítě v péči. Čerpání rodičovského příspěvku navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. V případě, že žádný z rodičů na peněžitou pomoc v mateřství nárok nemá, začnou čerpat rodičovskou ihned po narození dítěte. „Čerpání rodičovského příspěvku je možné maximálně čtyři roky. Pokud alespoň jeden z rodičů měl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, může si výši měsíčního příspěvku určit dle vlastního uvážení,“ popsala Blanka Štarmanová. Výše měsíčního příspěvku ale nesmí překročit 70 procent předešlé hrubé mzdy. Nejvíce může rodič měsíčně pobírat 11 500 korun. V takovém případě bude rodičovská vyčerpána za 19 měsíců. Rodiče, kterým na peněžitou pomoc v mateřství nárok nevznikl, si výši příspěvků volit nemohou, rodičovskou tak budou pobírat právě čtyři roky.

   

  Podnikatelky, na mateřskou se připravte!Podnikatelky, na mateřskou se připravte! | Profimedia

   

agfor ( 9. listopadu 2017 12:21 )

To je fakt. K těm, které nemají nárok na nic patří bílé Češky. Cikánek se to netýká.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud