Vichřice není silný vítr, záplava není povodeň: Na co si dát pozor u pojištění proti živlům?

 • Autor: ČTK,ula - 
  3. 11. 2017
  06:20

  Škody, které způsobila klientům pojišťoven nedělní vichřice, se blíží miliardě korun. Nejvíce jich zapříčinily popadané stromy. Nejčastěji jsou nahlašovány domy se zničenou střešní krytinou, zdevastované ploty a rozbitá auta, na kterých skončily větve či jiný materiál sebraný větrem. Aby vám pojišťovna mohla škody zaplatit, je třeba být samozřejmě pojištěný a včas pojistnou událost nahlásit. Pokud jste se ještě nepojistili nebo nevíte, jak škodu nahlásit, máme pro vás návod.

 • 1.Proti čemu vás pojišťovny pojistí?

  Živelné katastrofy patří k základním rizikům, která by měla být ve všech majetkových smlouvách nemovitostí zahrnuta. Mezi základní přírodní živly patří požár, blesk, vichřice, krupobití, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, sesuv nebo zřícení laviny, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu a námrazy.

  „U pojištění proti velké vodě je nutné rozlišovat pojmy povodeň a záplava, kdy povodeň vzniká rozvodněním vodního toku (potok, řeka), záplava vzniká například při zaplavení vodou z polí či přívalovým deštěm,“ řekl Blesk.cz Josef Uchytil, finanční poradce Partners.

  Vichřice dala Česku na frak. Takhle ničila republiku:

  Video Vichřice dala Česku na frak. Takhle ničila republiku. - Blesk
  720p 360p

 • 2.Vichřice není to samé co vítr

  Je potřeba se dobře seznámit s tím, která rizika pojištění skutečně kryje. Věnovat pozornost se vyplatí například konkrétním pojmům, které jsou zahrnuty v pojistné smlouvě. „V minulosti klienti pojišťoven s pojišťovnami vedli nejeden spor, který se týkal slovíčkaření záplava versus povodeň. Pojišťovny mnohdy ve svých pojistných podmínkách totiž mají vlastní vysvětlení tohoto pojmu, kdy například záplava je zatopení pouze z vodovodního řadu, nikoliv z rozvodněné řeky,“ upozorňuje Eva Jurčíková ze společnosti Vašenároky.cz.

  „Jestliže hovoříme konkrétně o pojištění proti poškození silným větrem, může se pojištění vztahovat například pouze na poškození způsobené vichřicí, která je definovaná silou větru. Jestliže by v takových případech byl vítr například jen o 10 km/h slabší, mohla by pojišťovna náhradu škody neproplatit,“ doplňuje Jurčíková.

  Silný vítr na předměstí Prahy ničil zahradní altány a povaloval popelnice:

  Video Silný vítr na předměstí Prahy ničil zahradní altány a povaloval popelnice. - CNC/David Vaníček
  1080p 720p 360p

   

 • 3.Pojištění proti živlům je základ

  Pojištění živelných katastrof by mělo patřit k základním pojištěním soukromého i firemního majetku, tedy tato rizika by měla být kryta ve všech majetkových smlouvách všech typů nemovitostí. Co se týká pojištění povodně, tam je třeba posoudit, do jaké míry v daném místě riziko skutečně hrozí. Pokud ovšem jsou nemovitosti například v blízkosti vodních toků, mohou být na toto riziko nepojistitelné.

  Foto od čtenáře Blesku: Vichřice strhla v Praze-Nuslích lešení na zaparkovaná auta.Foto od čtenáře Blesku: Vichřice strhla v Praze-Nuslích lešení na zaparkovaná auta. | 

 • 4.Na kolik vás to vyjde?

  „Cenu ovlivňuje několik důležitých parametrů – typ nemovitosti (dům, chalupa, byt), lokalita, hodnota dané nemovitosti nebo domácnosti. Základní krytí stojí v průměru jednotky tisíc korun ročně,“ vysvětluje Uchytil.

  Vichr v pražských Letňanech – vzduchem létají předměty, silné nápory zbořily hrazení na stavbě:

  Video Vichr v pražských Letňanech – vzduchem létají předměty, silné nápory zbořily hrazení na stavbě. - Jan Hanzlík - Blesk.cz
  360p

 • 5.Co potřebujete k uzavření pojištění?

  Prozkoumejte nabídky na internetu, porovnejte je. Pokud se vám nechce obíhat pojišťovny a analyzovat jejich jednotlivé nabídky, ideální variantou je navštívit prověřenou makléřskou společnost. Mějte připraveno zadání, ve kterém by nemělo chybět:

  • metry čtvereční zastavěné plochy domu, případně podlahová výměra bytu
  • přesné místo pojištění
  • u nemovitosti počet pater, z toho kolik obytných, zda je nemovitost podsklepena, typ střechy, zda je podkroví a zda je obýváno
  • zda chcete pojistit vedlejší stavby
  • jaká rizika mimo základních v místě pojištění hrozí
  • kolikrát bylo dané místo poškozeno povodní či záplavou

  Vichřice Herwart řádila i v pražské zoologické zahradě.Vichřice Herwart řádila i v pražské zoologické zahradě. | 

 • 6.Nic nezamlčujte

  Při uzavírání pojistné smlouvy je také naprosto zásadní nezamlčet skutečnosti, které by mohly být rozhodné při případné pojistné události. Může se jednat například o skutečnost, že se daná událost v místě, kde se nachází nemovitost, již vyskytla.

  „Například že již v minulosti několikrát došlo k poškození střechy silným větrem, protože se nemovitost nachází na místě se zvýšeným rizikem silného větru. Zamlčení těchto informací může mít za následek, že když nastane pojistná událost, pojišťovna by mohla odmítnout vyplatiti pojistné plnění, jelikož klient zamlčel skutečnosti rozhodné pro uzavření pojistné smlouvy,“ varuje Jurčíková.

  Vichřice v Česku: Na Vysočině padaly na zaparkovaná auta stromy i kusy střech.Vichřice v Česku: Na Vysočině padaly na zaparkovaná auta stromy i kusy střech. | 

 • 7.Na co si dát pozor při uzavírání pojištění?

  Pozor na správnou hodnotu majetku, ohlídejte si, aby nehrozilo podpojištění nebo nebyl majetek naopak pojištěn na příliš vysokou částku

  Nemovitost je třeba pojišťovat na novou cenu

  • Neopomeňte žádná rizika, která mohou majetek ohrozit

  Pozor na výluky z pojištění, pořádně si smlouvu pročtěte

  Silný vítr a déšť potrápily také obyvatele jižní Moravy:

  Video Silný vítr a déšť potrápily také obyvatele jižní Moravy. Hasiči jen do podvečera vyjížděli k více než 600 oznámením. - Zdeněk Matyáš
  360p

   

 • 8.Jaké jsou nejčastější výluky?

  „Veškeré výluky jsou vždy uvedeny v pojistných podmínkách dané pojišťovny. I živly mají v pojistných podmínkách svou přesnou definici a běda, pokud se do ní netrefíte. Při vichřici pojišťovna plnit bude, při silném větru nikoli. Ve výlukách může být vystoupnutí vody z kanalizačního potrubí. Smůlu budete mít v případě válečné události, teroristického útoku nebo působením jaderné energie,“ upozorňuje finanční poradce.

  Nedělní vichr sfoukl dřevěný pravoslavný chrám svatého Valentina v Mostě. Byl vysvěcený před šesti lety a tesaři ho sestavili bez jediného hřebíku.Nedělní vichr sfoukl dřevěný pravoslavný chrám svatého Valentina v Mostě. Byl vysvěcený před šesti lety a tesaři ho sestavili bez jediného hřebíku. | 

 • 9.Kdo si zaplatí více?

  Obecně platí, že čím rizikovější oblast, tím je pojištění pro danou lokalitu dražší. To platí například pro rizika povodně a záplavy, ale i pro rizika odcizení a vandalismu. V takovém případě existují místa, která jsou dokonce pro danou oblast nepojistitelná. Cena se může lišit v řádech stovek korun měsíčně.

  Vichřice v Česku: Na Vysočině padaly na zaparkovaná auta stromy i kusy střech.Vichřice v Česku: Na Vysočině padaly na zaparkovaná auta stromy i kusy střech. | 


 • 10.Majetek řádně zajistěte

  Při samotné události je potom zapotřebí, pokud to lze, především zabránit vzniku dalších škod, tedy co nejlépe zabezpečit majetek před poškozením.

  Například když je nárazy silného větru stržena střecha, majitel nemovitosti by měl ihned, jakmile to je možné, střechu zabezpečit například proti dešti. Pokud by k tomu nedošlo a byly například vytopeny prostory pod střechou, pojišťovna by mohla pojistné plnění omezit pouze na náhradu škody za novou střechu, nikoliv však za vytopené pokoje.

  V Plzeňském kraji zůstává bez elektřiny 1300 domácností.V Plzeňském kraji zůstává bez elektřiny 1300 domácností. | 

 • 11.Jak postupovat v případě pojistné události?

   Záleží na typu pojistné události. V případě živelných rizik je třeba:

  • událost zdokumentovat, tedy nafotit
  • nahlásit co nejdříve, ideálně po internetu nebo telefonicky
  • poté již komunikujete přímo s likvidátorem, který si případně vše potřebné k likvidaci vyžádá

  U rizika odcizení a vandalismu bude likvidátorem vyžadován navíc protokol od Policie České republiky.

  Takhle vichřice řádila v Karlovarském kraji.Takhle vichřice řádila v Karlovarském kraji. | 

 • 12.Jaké jsou nejčastější chyby při hlášení pojistných událostí?

  Hlášení pojistné události s velkým opožděním

  Hlášení pojistné události rizika, které nemají ve smlouvě pojištěné

  Chybějící fotodokumentace

  Pokud existují v domácnosti věci dražší hodnoty, doporučujeme ponechávat si faktury. Některé pojišťovny vyžadují u některých rizik jejich předložení,“ dodává Uchytil.

  Střechu na zámeckém skleníku v Boskovicích strhla nedělní vichřice.Střechu na zámeckém skleníku v Boskovicích strhla nedělní vichřice. | 

 • 13.Pojišťovna nechce platit? Nenechte se odradit!

  Pojistnou událost je samozřejmě potřeba řádně a včas v souladu s pojistnými podmínkami nahlásit pojišťovně.

  Častou chybou klientů pojišťoven je právě pozdní nahlášení pojistné události. Klienti by si také měli pořídit vlastní fotodokumentaci vzniklých škod a nečekat pouze na příjezd likvidátora. „Pokud by totiž poškozený s výsledkem šetření pojišťovny nesouhlasil, mohl by se na základě vlastních důkazů, které by byly v rozporu s výsledkem šetření, proti rozhodnutí pojišťovny odvolat,“ radí Jurčíková a dodává: „Klienti by se také neměli nechat odradit hned prvním odmítnutím. Pokud se domnívají, že mají nárok na pojistné plnění, měli by proti rozhodnutí pojišťovny bojovat a případně se obrátit na právníka.“

  Foto od čtenáře Blesku: Vichřice strhla v Praze-Nuslích lešení na zaparkovaná auta.Foto od čtenáře Blesku: Vichřice strhla v Praze-Nuslích lešení na zaparkovaná auta. | 

   

   

   

Doporučujeme
Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa