Dokud nás dluhy nerozdělí: Kdy za ně v manželství nesete zodpovědnost?

Dluhy v manželství? Zodpovídáte za ně oba, možná ale budete mít výjimku.  (Autor: Profimedia)
Autor: ula - 
19. května 2016
05:49

Dluhy, které vzniknou během trvání manželství, spadají do společného jmění manželů. To znamená, že musíte platit dluhy i za svého partnera i partnerku. My známe dvě výjimky, kdy za dluhy neponesete zodpovědnosti i vy.

První výjimka je, pokud se dluhy týkají výlučného majetku jen jednoho z manželů (např. jeden z manželů vlastní dům, který mu odkázali rodiče). „Pokud ale z tohoto majetku mají oba manželé nějaký majetkový prospěch, např. zisk z pronájmu domu manžela, pak spadá tento majetkový prospěch do společného jmění manželů a dluhy pak budou postihovat i tento zisk z nájemného,“ upozorňuje Martin Šváb, šéf právního oddělení Provident Financial. 

Druhá výjimka je, když dluhy nadělá jeden z manželů bez souhlasu toho druhého. Musí se ale jednat o takový dluh, který nespadá do obstarávání každodenních záležitostí rodiny (např. manžel si vzal hypotéku bez souhlasu manželky).

Žádné schovávání peněz na účtech partnerů

V roce 2013 došlo ke zpřísnění podmínek při vymáhání dluhu jednoho z manželů. Exekutoři dostali možnost obstavit účet a plat i toho z manželů, který se nezadlužil. Z exekuce však musí být vyňata polovina finančních prostředků na účtu, minimálně však vždy dvojnásobek životního minima. Cílem bylo, aby se zamezilo snaze dlužníků vyhnout se splácení dluhu tím, že své peníze schovávali na účtech partnerů. Doplatily na to ale ty poctivé domácnosti, které splácet chtěly a žily jen z příjmu nezadluženého manžela i manželky, i těm pak mnohdy na živobytí zůstalo jen soudně nezabavitelné životní minimum.

Prověřte si finanční minulost partnera před sňatkem

Podle nového občanského zákoníku, který platí od počátku roku 2014, se partner automaticky stává spoludlužníkem druhého manžela nejen u dluhů vzniklých během manželství, ale zodpovídá i za dluhy, které partner nadělal ještě před uzavřením manželství. I za tyto dluhy pak zodpovídá majetkem, který si během manželství pořídí a patří do společného jmění manželů. Za předmanželské dluhy sice jen z poloviny, tedy jen do výše podílu partnera, kdyby bylo SJM vypořádáno například kvůli rozvodu. „Vhodné je proto mít přehled i o finanční minulosti partnera ještě předtím, než si ho vezmete,“ radí právník. 

Další videa
Články odjinud