Zavřené hranice, kratší pracovní týden i legalizaci konopí: Co strany slibují voličům?

 • Autor: jer, ČTK - 
  4. 9. 2017
  05:13

  Je hotovo. Hnutí ANO v neděli jako poslední zveřejnilo svůj volební program, ostatní strany se jím již pochlubily o něco dříve. Voličům tak nic nebrání v tom, aby si začali vybírat své favority. Ač se jednotlivé vize v lecčems liší, většina stran se shoduje na dvou věcech: Odmítnutí uprchlických kvót a zvyšování platů učitelů. Jaká další lákadla si pro voliče politici připravili?

 • 1.ČSSD - podpora rodin a pracujících

  ČSSD ve volbách sází hlavně na podporu práv zaměstnanců a rodin. Za cíl si dala například růst minimální mzdy na 16 000 kč (aktuálně 11 000 kč) do roku 2022 a také zvýšení průměrné mzdy na 40 000 kč (aktuálně přibližně 28 000 kč) od roku 2022. ČSSD dále podporuje snížení DPH u základních potravin, 5 týdnů dovolené pro všechny pracující, či nárok na nemocenskou od prvního dne nemoci.

  ČSSD chce také podpořit nové i stávající rodiny. Plánuje zavedení novomanželských půjček, rozšíření nároku na porodné, dětské přídavky a navyšování příspěvku na péči. Strana podporuje výstavby nových bytů a obecních bytů. V plánu jsou zvýhodněné novomanželské půjčky, či dlouhodobé bezúročné půjčky na bydlení pro mladé rodiny. Pomoci s bydlením by se mohli dočkat také senioři, nemohoucí, samoživitelé a samoživitelky. Sociální demokraté stále podporují odchod do důchodu nejpozději v 65 letech. Důchody chtějí zvyšovat v závislosti na zvyšování průměrné mzdy.

  Strana si stojí také za podporou zdravotnictví. Chce pro občany zkrácení čekací doby u lékaře a zvýšení úspěšnosti lékařských zákroků. Lékaře chce motivovat zvýšením platů ve zdravotnictví. Provoz letecké záchranné služby chce strana vrátit do rukou státu. Změny chystá ČSSD také ve školství. Významně by měly růst platy učitelů, aby činily nejméně 130 procent průměrné mzdy. Studium na vysoké škole by strana chtěla bezplatné. V programu je také zřízení sítě mikrojeslí a prodloužení provozní doby mateřských škol.

  Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec na sjezdu ČSSD v BrněBohuslav Sobotka a Milan Chovanec na sjezdu ČSSD v Brně | Foto Blesk - Jakub Poláček

  ČSSD chce založit Českou investiční banku, podporovat ekonomickou diplomacii a zvýhodnit úvěry českým malým a středním podnikům. V plánu jsou také změny systému investičních pobídek a podpůrných programů. Sociální demokraté podporují progresivní zdanění firem i fyzických osob. Větší firmy a bohatší zaměstnanci by tak odváděli více procent ze zisku do státní kasy. V programu jsou také progresivní daně z bankovních aktiv velkých bank. ČSSD plánuje zavedení osmiprocentní dědické a darovací daně u majetku nad 50 milionů korun, 15procentní daně u majetku nad 100 milionů korun.

  Strana se staví proti nelegální migraci, chce podporovat vytváření systému preventivních opatření k jejímu zastavení. Odmítá povinné přerozdělovací kvóty. Více prostředků chce ČSSD investovat do bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. Podpory se dočká také doprava pro občany. Strana chce prosadit jízdné zdarma ve veřejné železniční a autobusové dopravě pro děti, žáky základních a středních škol a seniory od 65 let.

  Posvítit si chce ČSSD také na vysoké ceny základních služeb. V plánu je zřízení regulátora s vysokými pravomocemi, který bude dohlížet na všechna síťová odvětví a zabrání „nemravnému“ zvyšování cen vody, energií, telekomunikačních a dalších služeb. Strana chce posílit postavení zemědělců, omezit pěstování řepky, návrat k tradičním plodinám, vyšší ochranu podzemní vody a ochranu domácí zemědělské a potravinářské produkce.

 • 2.ODS - méně byrokracie, jednodušší daně

  Občanská demokratická strana v programu slibuje hlavně zásadní daňové reformy. Prioritu má zjednodušení daňových přiznání, odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Strana podporuje společné zdanění manželů a pouze dvě sazby DPH (10 a 19 %). Zrušit chce ODS daně z nabytí nemovitosti, silniční daně pro osobní automobily a solidární přirážky k dani z příjmů fyzických osob. Strana odmítá progresivní zdanění i sektorové daně.

  V plánu je podpora podnikání a inovací. ODS plánuje zavedení paušální daně, které by umožnily menším podnikům zaplatit daň předem a dále podnikat bez dalších kontrol. Na programu je také zrušení limitů výdajových paušálů pro živnostníky, kontrolních hlášení a nejméně 20 procent regulací, zákonů a vyhlášek. Strana chce zastavit elektronickou evidenci tržeb i omezení otvírací doby ve větších obchodech. Restauratérům chce strana dát možnost volby, zda chtějí provozovat kuřácké, či nekuřácké zařízení.

  Šéf ODS Petr FialaŠéf ODS Petr Fiala | čtk

  ODS chce lepší školství. Plánuje zapojení zaměstnavatelů do učňovského a odborného školství. Průměrné platy učitelů by mohly vzrůst na minimálně 35 000 kč. Na školách chce ODS vyšší kompetence ředitelů a méně papírování. Podporovat chce strana hlavně technické a přírodovědné obory. Zrušení by se mohla dočkat pamlsková vyhláška, či inkluze.

  ODS chce rozšířit vysokorychlostní internet na celé území ČR. Zjednodušit chce strana jednání s úřady. Plánuje zavedení systému „jedněch dveří“, kdy si úřady samy obstarají stanoviska a nebudou nutit občany, aby si vše vyřídili sami. V plánu je také zřízení jednotného inkasního místa, kde bude možné zaplatit všechny platby státu.

  Posvítit si chce ODS na bezpečnost. Strana odmítá povinné kvóty pro přerozdělování uprchlíků a omezování práv držitelů legálních zbraní. Na programu je důsledný boj s drobnou kriminalitou a zvýšení výdajů na armádu na dvě procenta HDP nejpozději do šesti let. ODS nechce, aby se v ČR platilo eurem. Strana chce posílit český export a podporovat rovnoprávné postavení členů a nečlenů eurozóny. V programu je také jednání o jasnějším vymezení kompetencí EU a navrácení části kompetencí zpět na národní úroveň.

  Urychlit chce strana výstavbu infrastruktury i ostatních staveb. Chce vyšší konkurenci v železniční dopravě, zjednodušení stavebního zákona a rozvoj jaderné energetiky. ODS podporuje také vznik zákona o prioritních stavbách, který by například měl urychlit některé významné dopravní stavby.

  Šéf poslaneckého klubu ODS StanjuraŠéf poslaneckého klubu ODS Stanjura | Foto Blesk - Jaroslav Šimáček

  ODS chce snížit počet přijímaných zákonů a zvýšit jejich kvalitu. Účelnost a efektivitu zákonů a vyhlášek chce navíc pravidelně přezkoumávat. Na programu je urychlení soudnictví. Strana chce snížit administrativní zátěž soudců a zrychlit vynesení rozsudků.

  Strana chce zavedení několikastupňového modelu sociálního bydlení a zavedení opatření proti zneužívání sociálních dávek. V plánu je individuální přizpůsobení zdravotního pojištění, zjednodušení vzdělávání lékařů a sester a zrušení nadbytečné byrokracie ve zdravotnictví. ODS chce podpořit život na venkově. Chce podpořit veřejnou dopravu, budování kvalitní infrastruktury na venkově a produkci tuzemských potravin.

  ODS chce dále zjednodušit zákony na ochranu životního prostředí, podporu konkurenceschopných obnovitelných zdrojů energie, ochranu zdrojů a zásob vody, moderní zákon o odpadech a dokončení likvidace starých ekologických zátěží.

 • 3.KSČM - zdanění restitucí a vystoupení z NATO

  Komunistická strana Čech a Moravy svůj program staví na bezpečnostní politice. Odmítá povinné kvóty na přerozdělování migrantů, požaduje řešení příčin migrační krize. Plánuje posílení obranyschopnosti země a zajištění funkčních a akceschopných bezpečnostních sborů. KSČM dále chce, aby ČR vystoupila z NATO a omezila svoji účast na zahraničních vojenských misích.

  Strana chce prosadit minimální mzdy ve výši 50 % průměrné mzdy, právo na práci pro každého a mzdy na evropské úrovni. Posílit chtějí komunisté jak práva zaměstnanců, tak i odborů. V programu se počítá také s pravidelnou valorizací důchodů, navyšování plateb za státní pojištěnce, pomoc zdravotně postiženým a zavedením jedné státní pojišťovny. Strana chce snížit počet občanů žijících pod hranicí chudoby.

  Předseda KSČM Vojtěch FilipPředseda KSČM Vojtěch Filip | Petr Horník / Právo / Profimedia

  Bojovat chtějí komunisté s obchodníky s chudobou. Podporovat chtějí nízkonákladové bydlení a výstavby obecních i družstevních bytů. Podporují vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren. Ve školství jsou komunisté proti podpoře „inkluze za každou cenu.“ Chtějí zachovat speciální školství. V programu se počítá s podporou učňovského vzdělání, větších sociálních a prospěchových stipendií a snížením administrativy na školách. Vstup do světa dospělých chtějí komunisté usnadnit startovacím bydlením, novomanželskými půjčkami a právem na první zaměstnání.

  KSČM chce vrátit klíčovou infrastrukturu plně do rukou státu, tedy vodu, plyn, elektřinu nebo dopravu. Chce založit komerční banku ve vlastnictví státu pro financování národních krajských a obecních projektů. Komunisté dále slibují rozvoj družstevních a komunálních podniků, spoluúčast zaměstnanců, podporu vědy, vývoje a inovací a větší propojení vysokých škol s podnikovou sférou. Na programu je další rozvoj jaderné energetiky, dostupná energie pro domácnosti a obnovení soběstačnosti státu ve výrobě a zpracování potravin. V plánu je také daňová úleva lidem s nízkými příjmy, daňové paušály u malých příjmů, progresivní zdanění velkých korporací, zjednodušení daňového systému.

  Jiří Dolejš, KSČMJiří Dolejš, KSČM |  Zbyněk Olmer

  Komunisté chtějí zkvalitnit život na venkově a v odlehlých oblastech. Podpořit chtějí ekologicky šetrné druhy dopravy a národní dopravce. Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou chtějí vrátit do vlastnictví státu. Posvítit si chtějí také na ekologii. Chtějí zastavit devastaci krajiny, přísněji postihovat znečišťovatele ovzduší, rozvíjet zpracování odpadů a recyklace a podporovat udržitelný rozvoj při těžbě nerostných surovin. Jsou proti dovozu jakéhokoliv odpadu do ČR.

  KSČM chce omezit vliv Bruselu a zvýšit srozumitelnost a vymahatelnost práva. Strana chce také prosazení zákona o obecním referendu, či svobodný internet a objektivní informovanost veřejnosti. Zamezit chtějí komunisté korupci a klientelismu ve veřejné správě. Plánují prosazení plošných majetkových přiznání. Chtějí také urychlit odluku státu od církve. Na programu je revize církevních restitucí a jejich zdanění.

 • 4.TOP 09 - vstup do eurozóny a vyšší integrace do EU

  TOP 09 chce zásadní změny ve vzdělávání. Prosazuje zavedení školného na vysokých školách spolu se systémem půjček a grantů pro jeho uhrazení. Posílit chce strana pozici ředitelů, učitelů i nepedagogických pracovníků. TOP 09 chce prosadit transparentní financování sportu a pyramidový systém podpory sportování, navýšení prostředků do regionálního školství o 30 miliard ročně a zrušení předškolní docházky.

  TOP 09 slibuje podporu částečných úvazků, posílení dlouhodobé zdravotní a sociální péče v domácím prostředí a zrychlení rozhodování opatrovnických soudů. Strana chce změnit systém podpory zaměstnávání zdravotně postižených a dávky na bydlení maximálně ve výši nájemného v místě obvyklém. Topka chce také posílit kompetence praktických lékařů a zavedení pevných doplatků za stejný hrazený lék ve všech lékárnách. Strana také podporuje zavedení nadstandardů péče s možností dobrovolného připojištění.

  Předseda TOP 09 Miroslav KalousekPředseda TOP 09 Miroslav Kalousek | ČTK

  Topka chce prosadit, aby Česká republika co nejrychleji vstoupila do eurozóny a více se integrovala do Evropské unie. Strana podporuje legální migraci na trhu práce, Česko si ale podle ní musí samo rozhodnout o přijetí migrantů. Topka dále podporuje vznik bezpečnostních zón v zemích, kde jsou uprchlíci nejvíce ohroženi a podporu členských zemí EU, které samy nebudou migraci zvládat. Celosvětově TOP 09 chce, aby Česká republika byla předním zastáncem lidských práv, demokratizace a transformační politiky.

  TOP 09 podporuje rozvíjení transatlantických vazeb včetně navýšení rozpočtu na obranu na dvě procenta HDP do roku 2021. Na programu je nákup nové vojenské techniky i příprava na hrozby hybridního charakteru. Uvnitř republiky chce Topka prosadit konkrétní odpovědnost policistů za konkrétní lokality i zdokonalení systému fyzické i kybernetické ochrany infrastruktury. Soudní řízení by se podle programu strany mělo zrychlit zavedením zákonných lhůt.

  Tisková konference TOP 09 - ilustrační snímekTisková konference TOP 09 - ilustrační snímek | ČTK

  Strana chce prosadit dvojí sazbu DPH - dvacet a deset procent. Postupně chce snižovat odvody na sociální pojištění o osm procent. Topka chce také efektivněji využívat evropské fondy a zrušit elektronickou evidenci tržeb. V dopravě chce TOP 09 zrychlit rekonstrukce, ročně zprovoznit až 70 kilometrů dálnic a připravit realizaci rychlých železničních spojení. Strana je naopak proti stavbě kanálu Labe - Odra - Dunaj.

 • 5.Česká pirátská strana - svobodný internet a ekologická doprava

  Piráti chtějí zjednodušit daňový systém, snížit zdanění práce o 1,6 procenta, odkrýt vlastníky firem a omezit daňové ráje. Podporují sektorové daně pro banky, telekomunikace, vodárny a jiné trhy, kde je malá konkurence a zisk jde většinou do zahraničí. Elektronickou evidenci tržeb Piráti nechtějí zrušit, ale omezit. Chtějí legalizovat a zdanit prodej konopí.

  Na programu Pirátů je také zřízení ministerstva informatiky, které nastartuje digitální, uživatelsky přívětivý stát, vytvoří a prosadí standardy a bude garantovat kvalitu služeb. Zásadním bodem programu Pirátů je obrana svobody internetu i svobodný a anonymní přístup k němu. Piráti chtějí zrušit koncesionářské poplatky, přizpůsobit pojetí autorského práva digitálnímu věku a zrušit nadvládu Ochranného svazu autorského nad autory. Plánují také zavedení architektonických soutěží u veřejných staveb.

  Na evropské úrovni chtějí Piráti zachovat svobodu pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Odmítají výjimky zvýhodňující některé země. Slibují omezení byrokracie, nesmyslných dotací a plýtvání v EU.

  Piráti chtějí snižovat daně z příjmu, podporovat průběžné zvyšování státních platů a minimální mzdy. Zjednodušit chtějí přístup k dávkám. Místo příspěvků na bydlení chtějí Piráti zprostředkovávat přímo obecní sociální bydlení. Strana chce podporovat sdílenou ekonomiku, robotizaci výroby a drobné inovativní podniky.

  Česká pirátská strana bude prosazovat zavedení veřejné karty soudce a hodnocení jeho práce s možností postihu a odvolání. Soudní spisy by měly být elektronické, celá soudní soustava by měla být zjednodušená. Strana chce podporu automatizace trestního řízení a omezení formalit. Zvýšit by se měl důraz na peněžité tresty a propadnutí majetku. Výběrová řízení na všechny veřejné funkce by měla být podle Pirátů průhledná a veřejná. Změnit by se měl systém odměňovacích tabulek ve veřejné správě.

  Ivan BartošIvan Bartoš | Nguyen Phuong Thao

  Piráti usilují o racionální přístup v řešení uprchlické krize, odmítají ale extrémní požadavky, jako je např. přijímání všech migrantů. Podporují zavádění prvků přímé demokracie. Výrazně chce Pirátská strana zvýšit výdaje na vzdělávání, a to až nad průměr EU (pět procent HDP). Piráti chtějí zjednodušit a zpřehlednit granty a transparentní financování veřejných výzkumných institucí.

  Piráti ve zdravotnictví usilují o legalizaci konopí pro léčbu i rekreaci, dostupná léčiva a pomůcky za jasnou cenu, srovnávač doplatků na internetu, propojení zdravotního a sociálního systému v dlouhodobé péči a bezpečné sdílení elektronické dokumentace. Pracovníkům ve zdravotnictví chtějí Piráti ulehčit od administrativy, snížit přesčasy a zvýšit finanční ohodnocení.

  V oblasti ekologie plánují Piráti snížení závislosti ČR na fosilních palivech, zpřísnění kontrol velkých průmyslových znečišťovatelů a podporu ekologické MHD, pěší a cyklistické dopravy. Chránit chce strana práva obyvatel podílet se na rozhodování o životním prostředí ve svém okolí. Na venkově chtějí Piráti podporovat drobné zemědělce, zjednodušit a zastropovat systém dotací a zřídit kvalitní monitoring půd ohrožených erozí. Zvýšit chtějí poplatky za vynětí polí a luk z původního fondu, zrušit chtějí dotace na řepku a jiná „bio“ paliva.

 • 6.STAN - více pravomocí obcím, nejasná podpora obrany

  Starostové a nezávislí chtějí zrušit zbytečnou agendu, omezit byrokracii a snížit počet úředníků. Kompetence chtějí přesunout na kraje a obce, usilují o decentralizaci rozhodování. Starostové chtějí dále přesunout některé centrální úřady z Prahy do krajských měst. Veškeré registry by měly být podle Starostů dostupné přes vzdálený přístup. Měla by být také možnost podávat žádosti na úřad z domova přes internet. Starostové stojí za principem, že občan předává informace státu jen jednou.

  Starostové a nezávislí chtějí zvýšit platy učitelů na 130 % průměrné mzdy. Prosazují propojení škol a zaměstnavatelů a zavedení programu „výchova k demokracii“ pro rozšíření povědomí o občanských svobodách.

  Hnutí Starostové a nezávislí (STAN)Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) | ČTK

  Zákony by podle starostů měly projít revizí, ty zbytečné by se měly zrušit. Nové zákony a novely by měly vznikat pomaleji a právní řád by se měl stabilizovat. Lhůty pro posouzení zákonů v Senátu chtějí Starostové prodloužit. Parlamentu chce STAN dát oprávnění zrušit ústavní většinou amnestii či milost prezidenta republiky.

  STAN podporuje snížení zatížení práce, aby zaměstnavatelé mohli vytvářet nová pracovní místa. Na programu je i daňové zvýhodnění reinvestic a růstu platů, aby se zmenšil odliv peněz na dividendách mezinárodních společností. Starostové chtějí prosadit zavedení vysokorychlostního internetu do každé obce a dobudování páteřní sítě dálnic. Urychlit chtějí přípravu na vysokorychlostní železnice.

  Svůj program pro volby do PS přestavilo také hnutí Starostové a nezávislí.Svůj program pro volby do PS přestavilo také hnutí Starostové a nezávislí. | ČTK

  Starostové a nezávislí podporují výstavby sociálních a seniorských bytů. Pro seniory plánují také podporu volnočasových aktivit a jejich zapojení do života ve městech, obcích a do veřejného života.

  Starostové chtějí zvýšit náklady na obranu ČR, připravit krizové plány pro různé typy ohrožení, posílit armádu, zavést pohyblivé složky v odměňování vojáků a vytvořit dlouhodobé koncepce financování a dozbrojování.

 • 7.KDU-ČSL - podpora rodin a méně studujících doktorandů

  KDU-ČSL staví program na podpoře školství, vědy a informatiky. Pedagogům plánuje zvýšit průměrnou mzdu na 130 procent průměrné mzdy do roku 2021. Změnou by měl projít vzdělávací systém na pedagogických fakultách. Snížit chce KDU-ČSL počet studentů univerzitního doktorského studia a zvýšení stipendií. Hodnocení vědy, výzkumu a inovací by se mělo změnit s důrazem na aplikovaný výzkum. KDU-ČSL chce zvýšit dostupnost internetového připojení a prosadit rychlý internet do každé vesnice. Celé vodní hospodářství chce strana sjednotit pod jednoho správce.

  Strana chce podpořit rodiny s dětmi. Zvýšit plánuje roční daňové slevy na poplatníka a na děti. Obce a města chce podporovat v budování finančně dostupného bydlení s regulovaným nájmem. KDU-ČSL podporuje také zvýhodněné hypotéky podle počtu vyživovaných dětí. Strana chce bojovat proti centralizaci veřejné správy a postupně zvyšovat výdaje ČR na obranu na úroveň dvou procent HDP nejpozději v roce 2024. Zavést chce strana možnost vyřešit záležitosti s úřady kdekoliv bez ohledu na trvalé bydliště. Křesťanští demokraté podporují také užší spolupráci členských států Evropské unie při ochraně vnějších hranic unie.

  LidovciLidovci | ČTK

  KDU-ČSL chce odstranit z legislativy diskriminační faktory, které brání většímu počtu zaměstnanců se zdravotním postižením. Prosazuje zavedení společného důchodového pojištění manželů, podpora všech forem péče o nevyléčitelně nemocné a zavedení nižších odvodů do důchodového systému pro rodiny s dětmi a vyšších důchodů pro pracující rodiče. Mladé lékaře chce strana motivovat k tomu, aby zůstávali v regionech.

  Křesťanští demokraté chtějí, aby novely zákonů byly méně časté, ale obsáhlejší. Prosazují zavedení nové koncepce bezplatné právní pomoci pro ty, kdo si právní rady nemohou dovolit. Strana chce zamezit odlivu kapitálu a nezdaněného zisku do zahraničí a koordinovat daňové základy na úrovni EU, aby nadnárodní firmy danily příjmy v zemích, kde vznikají.

  LidovciLidovci | ČTK

  Elektronickou evidenci tržeb chce KDU-ČSL zrušit pouze u malých podnikatelů, kteří nejsou plátci DPH, a u nestátních neziskových organizací. Strana podporuje zpracovávání českého přírodního bohatství a surovin v ČR a podporu akumulace vody v krajině. KDU-ČSL chce prosadit opatření proti úbytku zemědělské půdy a zamezit dovozu potravin ze zemí mimo EU, které neplní české hygienické normy.

  Strana plánuje zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy systematickým odstraňováním kritických míst. Podporovat plánuje elektromobilitu, stavbu pasivních a aktivních budov i snížení administrativní náročnosti při přípravě staveb klíčové dopravní infrastruktury.

 • 8. SPD - referenda a odvolatelnost politiků

  Svoboda a přímá demokracie má na programu zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků, jejich trestní a hmotné odpovědnosti, časově omezený mandát soudců a jejich hmotnou odpovědnost. Občané by podle SPD měli mít právo rozhodovat o veřejných věcech v referendu. Strana se staví ostře proti ilegální migraci a islamizaci země. Podporuje legální držení zbraní občany. Chce prosadit odpolitizování a profesionální práci policie, soudů a státního zastupitelství. Zpřísnit chce strana také tresty za opakovanou kriminalitu.

  SPD chce vyjednat pro ČR nové podmínky členství v Evropské unii. Chce plnou suverenitu státu v otázce imigrace, vnitřní a vnější bezpečnosti, potravinové a energetické bezpečnosti, daní a měny. V případě, že by jednání byla neúspěšná, SPD je pro vyhlášení referenda o vystoupení z EU.

  Kdo odmítá pracovat, neměl by podle SPD dostávat sociální dávky. Strana podporuje účinný zákon o zpětném prokázání majetku a rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Podporovat chce hlavně pracující rodiny s dětmi, hlavně slevami na daních a státem garantované individuální důchodové připojištění. Pomoc a podporu chce SPD prosadit také pro zdravotně postižené, včetně podpory jejich pracovního a společenského uplatnění.

  Konference Okamurovy SPD v PrazeKonference Okamurovy SPD v Praze | Foto Blesk - Jaroslav Šimáček

  Výrazně chce SPD zjednodušit daňový systém pro malé podnikatele, firmy a živnostníky s objemem tržeb do 10 milionů korun ročně. Strana se zavazuje nezvyšovat daně. Posílit chce SPD úlohy a pravomoci regulačních úřadů a Českého telekomunikačního úřadu kvůli ochraně spotřebitelů. Vodárenské společnosti by strana vrátila zpět do rukou obcí a měst. Zahraničním korporacím chce SPD nařídit povinné investování nadpoloviční většiny zisku zpět do ČR.

  Negativně se SPD staví k inkluzi ve školství. Podporovat chce rozvoj řemesel. Strana chce prosadit zvýšení odměn učitelů a nepedagogických pracovníků, lékařů, středního zdravotnického personálu a pracovníků v sociálních službách. Na programu je také přesné definování rozsahu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, či digitalizace údajů o zdravotním stavu pacientů a čerpání prostředků veřejného pojištění.

 • 9.ANO - méně ministrů, více investic do dopravy

  Hnutí ANO 2011 bude prosazovat zavedení klouzavého mandátu, úpravu volebního systému do Senátu z dnešního dvoukolového na jednokolový a zrušení paušálních náhrad poslanců a senátorů. Počet ministrů by se podle hnutí měl snížit z 16 na 13, zrušit by se měly funkce ministra pro vědu a výzkum a pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Legislativní radu, spojit by se měla ministerstva životního prostředí s ministerstvem zemědělství. ANO bude podporovat eGovernment - elektronické spojení občanů s úřady pomocí vlastní identifikační karty. Hnutí chce budovat vysokorychlostní přístup k internetu.

  Hnutí chce zrušit superhrubou mzdu. Plánuje zavedení dvou nových sazeb, které pokryjí i existující solidární přirážku, ve výši 19 a 23,35 procenta z hrubé mzdy. Na programu je také snížení sociálního pojištění hrazeného zaměstnavateli a zařazení další výroby a služeb do nejnižší sazby DPH.

  Martin Stropnický - ministr obrany představil program hnutí ANO v oblasti obrany. 3. září 2017Martin Stropnický - ministr obrany představil program hnutí ANO v oblasti obrany. 3. září 2017 | ČTK

  Euro by se podle ANO v ČR nemělo zavádět, dokud to není pro zemi výhodné. Hnutí podporuje setrvání v NATO, v Evropské unii a vytváření nových aliancí. V souladu s aliančními závazky chce hnutí prosadit růst výdajů na obranu na dvě procenta HDP do roku 2024. ANO chce prosadit uzavření vnějších hranic unie kvůli omezení ilegální migrace. Rozhodnutí o přijímání migrantů musí podle hnutí zůstat v kompetenci jednotlivých států. V plánu je také zvýšení počtu vojáků, navýšení peněz pro zpravodajské služby a orientace tajné služby na problematiku terorismu.

  ANO chce prosadit ukončení investičních a daňových pobídek pro sklady, montovny a další výroby s nízkou přidanou hodnotou a změnu postavení a fungování pracovních agentur, které najímají v zahraničí pracovníky. V energetice chce hnutí podporovat jádro, obnovitelné zdroje a postupně odsouvat výrobu energie z uhlí. Systém elektronické evidence tržeb chce ANO upravit v souvislosti se specifickými podmínkami venkova, případné kompenzovat dodatečné náklady malých provozoven. Některé subjekty chce z povinnosti evidovat úplně vyjmout.

  Hnutí bude prosazovat dlouhodobě stabilní a předvídatelné financování dopravní infrastruktury, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši dvou procent HDP a pokračování dálničního propojení krajských měst a propojení se sousedními zeměmi. Hnutí mluví o 280 kilometrech nových dálnic do roku 2021. ANO chce prosadit nový stavební zákon a zákon o vyvlastnění, zjednodušit proces územního plánování a větší pravomoci a odpovědnost starostů a primátorů. ANO chce také podporovat lidi v nákupu elektromobilů, plug-in hybridů, případně vozidel na CNG pro kraje, obce i obyvatele.

  Babiš se chlubil volebním programem.Babiš se chlubil volebním programem. | Foto ČTK

  Důchody chce ANO valorizovat v závislosti na cenách spotřebního koše a růstu průměrné mzdy. Hnutí prosazuje automatické zvýšení důchodu o 1000 kč měsíčně při dosažení věku 85 let. Podporovat chce ANO podporu přechodné i trvalé pěstounské péče i podporu lidí, kteří pečovali o děti nebo jiné závislé členy rodiny. Omezit chce hnutí umisťování dětí do kojeneckých ústavů. Platy učitelů chce hnutí do konce volebního období zvýšit minimálně na 150 procent jejich stávající výše.

  ANO se staví proti privatizaci zdravotnictví a prosazuje silnou roli pacienta. Chce motivovat jednotlivé účastníky k větší zodpovědnosti za vlastní zdraví. Podporovat chce hnutí školní sport, pohybové aktivity mládeže, modernizace olympijských sportovních center, stávajících významných sportovišť a výstavby nově připravovaných projektů.

  Hnutí ANO chce prosadit přijetí Zákona o veřejné kulturní instituci, který by měl přinést odpolitizování řízení organizací v kultuře a umožnit spoluzakládání veřejných kulturních institucí více subjekty veřejné správy. Na programu je také novelizace autorského zákona a zrušení absolutního monopolu autorských svazů. V soudnictví chce ANO prosadit změnu zákona o soudech, soudcích a znalcích. Omezit chce recidivy důraznou podporou alternativních trestů a pokračováním v zahájené reformě vězeňství včetně výstavby nových moderních věznic.

 • 10.Strana zelených - větrné elektrárny, kratší pracovní týden

  SZ chce prosadit vyšší investice do vzdělávání. Nástupní plat učitelů by měl být na úrovni ostatních vysokoškoláků (31 000 kč). Strana prosazuje zavedení tvůrčího volna pro učitele základních a středních škol každých pět let. Zelení chtějí podporovat inovativní podnikání místo dotací pro „montovny.“ Zrušit chtějí pobídky na místa s nízkou přidanou hodnotou, podporovat chtějí inovativní podnikání založené na výzkumu a vývoji.

  Strana chce Evropskou unii jako federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí, řízenou demokraticky volenými reprezentanty Evropského parlamentu, kterému musí být plně odpovědná Evropská komise. Zelení chtějí dále prosadit zastavení vývozu zbraní mimo spojence, výstavbu vysokorychlostních i příměstských železničních tratí a postupné zavedení jednotné jízdenky na všechny druhy dopravy s veřejnou podporou. Veškerý kontakt se státní správou, který nevyžaduje osobní přítomnost, má být podle Strany zelených možné řešit také online.

  Namísto drobných podnikatelů se chtějí Zelení zaměřit na důkladný výběr daní z příjmů od všech subjektů s důrazem na velké nadnárodní společnosti a boj proti daňovým rájům. Strana chce obnovit podporu pro větrné elektrárny s majetkovou účastí obcí, malé bioplynové stanice na využití odpadu nebo panely na střechách. Podpora ukládání energie a prodeje jejího přebytku.

  Šéf Strany zelených Matěj StropnickýŠéf Strany zelených Matěj Stropnický | ČTK

  Strana zelených v programu reaguje na změny na trhu práce. Roboti by se měli danit, pracovní týden by měl být kratší a měl by být zaveden všeobecný základní příjem. Hranici aktivního volebního práva by Zelení chtěli snížit na 16 let a chtějí prosadit korespondenční možnost volby.

  V oblasti ekologie chtějí Zelení prosadit sociálně spravedlivou ekologickou reformu, omezení závislosti na uhlí, ropě a plynu a ochranu krajiny před suchem a povodněmi. SZ chce zastavit investice do jaderné energetiky. Je také proti budování přehrad. Strana chce prosadit komplexní zákon na ochranu půdy, který omezí všechny typy hrozeb od eroze, přes zábor stavbami až po kontaminaci. Na programu je také změna podmínek a způsobů chovu hospodářských zvířat, podpora rozvoje ekologického zemědělství, zvýhodnění zdravých potravin, omezení povrchových dolů a omezení zátěže nákladní dopravou.

  Ondřej Liška, Strana ZelenýchOndřej Liška, Strana Zelených | ctk

  Zelení chtějí ukončit byznys s chudobou na ubytovnách novým zákonem o sociálním bydlení a podporou obcí v této oblasti. Kromě výstavby nových bytů strana podpoří výkup a rekonstrukci bytů ze strany obcí. Strana chce zavést i 12měsíční rodičovský příspěvek a podpořit střídání se rodičů. Chce prosadit také zavedení plošné pomoci v mateřství nebo snížení sociálního pojištění po rodičovské o pět procent.

  Soukromé firmy, které prokážou rovnost mezd žen a mužů, chtějí Zelení odměnit daňovým zvýhodněním. Peníze chce strana přidat zdravotním sestrám a lidem v sociálních službách. Zelení chtějí prosadit, aby stát kupoval byty od seniorů a zajistil jim tak doživotní rentu a dožití v bytě. Na programu má strana také zvýšení minimální mzdy na 60 % mediánové mzdy, omezení exekucí a zavedení univerzálního starobního důchodu.

  VŠE O VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017 ČTĚTE ZDE

Doporučujeme
marlen52 ( 4. září 2017 17:00 )

na tom člunu není vidět ani jedna žena divné že. neumím si představit kdyby bydleli v mé blízkosti nevycházela bych nikam bála bych se jich jde z nich hrůza

anna1234 ( 4. září 2017 13:37 )

.. a konkrétně jak jim šlápl na kuří oko???? On má jedinou výhodu i když věřím, že je draze zaplacená .. že má kolem sebe ansámbl-profesionály, kteří mu velice dobře radí na co lidi budou slyšet a to on říká.

erisieIka ( 4. září 2017 12:48 )

Ale to přece dělají všichni. Babiš jim jen šlápnul na kuří oko, proto se ho chtějí zbavit.

arne100 ( 4. září 2017 12:03 )

Vy hlupáci co pomlouváte Babiše tak mu děláte reklamu.Jelikož voliči vědí že ten sajrat Fialovej a Kalouskovej je hnus.Kolik stran už opilec Kalousek vyměnil.ODS Top09 + KDU je banda podrazáků a grázlů.Zrádci národa Holobrádek a nácek Herman.ty by nás nejraději prodali Vatikánu potažmo Němcům

anna1234 ( 4. září 2017 11:29 )

.. zřejmě podle toho, které noviny o preferencích informují Ale je fakt, že nejsme normální, jestli se nám do čela vlády dostane Slovák, bývalý komunista a následně miliardář, od samého počátku svého podnikání napojený na politické špičky, takže se v té špinavé politice také pohyboval, akorát že jako šedá eminence Lidem naslibuje co chtějí slyšet a dodrží to stejně jako bod IX v morální kodexu hnutí ANO.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud