Sobi jsou pro anglosaské země symbolem Vánoc. Když se zde totiž řeknou Vánoce, všem se vybaví sáně Santa Clause, které jsou taženy těmito polárními zvířaty. Ovšem letošní svátky klidu a míru se budou muset bez nich obejít.

Pokud totiž vyrazíte na vánoční trhy do Anglie, soby tam nenajdete. Na internetu se totiž objevilo šokující video, které bylo natočeno na farmě Kent Reindeer Centre, kde soby chovají. Ve videu jeden ze zaměstnanců do krásného tvora hrubě kope. Sobi jsou viditelně podvyživení a je na nich na první pohled vidět, že je s nimi krutě zacházeno.

„V důsledku znepokojení našich návštěvníků, Leeds Castle rozhodl, že už nadále živí sobi nebudou k vidění na vánočních trzích,“ řekl organizátor vánočních trhů v Leeds Castlu pro The Sun. „Všechna naše zvířata jsou milována a je o ně dobře pečováno,“ řekl mluvčí Kent Reindeer Centre.

„Naše šetření prokázalo šokující zacházení s těmito něžnými zvířaty. Sobi jsou citlivá, divoká zvířata a nejsou to rekvizity, které mají být vystavovány a být používáni jako lidská zábava,“ řekl Tor Baily, manažer Animal Aid, který se zasazuje o to, aby se už sobi neobjevovali na vánočních trzích.

Fotogalerie
5 fotografií