Nejdůležitější otázka zní: Zmizela z medů zakázaná antibiotika? Naposledy náš spotřebitelský test objevil zbytky těchto zakázaných látek v medech před třemi roky.

Kauza odstartovala v listopadu 2015

Právě v listopadu 2015 odhalila naše laboratoř rezidua antibiotik u dvou medů společnosti Včelpo. Dozorové orgány, které na podnět Blesku začaly výrobky společnosti Včelpo prodávané v tržní síti testovat ve velkém, zjistily, že zakázaná antibiotika byla ve více než 20 šaržích! Do nich se dostala z dovezeného ukrajinského medu, jímž byly mimo jiné pančovány i sklenice nesoucí označení »český med«.

Včelpo muselo stáhnout z tržní sítě 265 tun medu, z toho desítky tun závadného medu byly určeny k likvidaci. Firmě byla uložena pokuta ve výši 1,2 miliony korun a druhotně jí byla přeúčtována pokuta udělená obchodním řetězcům za prodej kontaminovaných medů ve výši 5,9 milionů korun. Společnost Včelpo se dodnes potýká s obrovskými ekonomickými problémy. 

Už v pátek navíc zjistíte, jak testované medy chutnaly spotřebitelům, kdo šidí na gramáži a proč nekupovat med před uplynutím data minimální trvanlivosti.