Pokud ale na etiketě medu vidíte slovní označení Český med, vztahují se na něj o něco přísnější požadavky, které jsou formulovány v normě pro Český med. Tuto normu vydal v roce 1999 Český svaz včelařů.

Ochranná slovní známka Český med má spotřebitelům zaručit, že je jim nabízen skutečně kvalitní český med. Užívat ji mohou včelaři, kteří se zavázali dodržovat stanovená pravidla.

Zpracovatelské firmy si musí právo užívání vyjednat s Českým svazem včelařů. Producent Českého medu nemusí dokládat laboratorní protokol o rozboru, protože při dodržení správné včelařské praxe není potřeba pochybovat o tom, že požadavkům Českého medu vyhovuje. Jedná se o samo-deklaraci producenta, tedy o systém založený na důvěře spotřebitele v dodavatele.

Norma pro Český med

Obsah vody: max. 18 %

Obsah HMF: max. 20 mg/kg

Aktivita diastázy: 8,0

Evropská norma

Obsah vody: max. 20 %

Obsah HMF: max. 40 mg/kg

Aktivita diastázy: 8,0

Fotogalerie
3 fotografie