Ano, její písně zlidověly a pod tou skálou, kde proud řeky syčí, bude čnít červený kamení zřejmě i pro mnoho příštích generací.

Koza

Možná se to opravdu může říkat národní kulturní bohatství, stejně jako je jím Dělová rána, Pasák krav nebo třeba Uvázali kozu u tr-tr-tr u tr-tr-tr-tr, případně Když jsem šel z hub, ztratil jsem zub, našla ho Jóhana s dlouhejma nohama.

Ano, stížnost Heleny Vondráčkové, že státem placená rozhlasová stanice ji hraje málo, v případě Radiožurnálu vůbec a tím ji ekonomicky poškozuje, má svůj racionální základ.

Hála

Také zde platí, že jsou to hudební dramaturgové, kdo zásadně ovlivňuje prodejnost hudebních nosičů. Zkrátka: Čím více jsou písně toho kterého interpreta hrány v rádiu, tím lépe se prodávají jeho desky.

Problém je ale v tom, že dneska by se mohl za kulturní památku mohl prohlásit kde kdo, například jsem dlouho neslyšel v žádném rádiu pana Hálu nebo Simonovou s Chladilem.

Aťka

Aby tedy byla splněna povinnost státem placené rozhlasové stanice zachovávat kulturní bohatství, musela by být pro tento účel zřízena zvláštní komise, jacísi strážci pokladu.

Tato skupina hudebních a kulturních znalců by udělovala umělcům (Aťka Janoušková také pěkně zpívá!) hodnotový koeficient, na základě kterého by byly hrány písně v rozhlase. Tedy: Červený kamení aspoň jednou denně, jinak pokuta.

Kanál

Stížnost Heleny Vondráčkové k Radě pro rozhlasové vysílání je pokrytecká a schizofrenní. Na jedné straně je institut písně jako kulturního pokladu, na druhé jsou nevyplacené peníze za to, že je někdo podle svého názoru jeho součástí.

Diktovat hudebním dramaturgům, co mají hrát, ať na státních nebo soukromých stanicích, je návrat o více než půl století zpátky.

Tvarůžky

Například Allu Pugačevovu, ruskou kyprou blondýnu, co do národního významu alter ego Heleny Vondráčkové, jsem na MTV neslyšel ani nepamatuji. Každá země na světě má svou Helenu Vondráčkovou, Karla Hálu i Karla Gotta.

Leda že by byla Helena prohlášena za kulturní památku UNESCO, to by měnilo situaci. Karlův most, Karlštejn, Vondráčková, Gott a olomoucké tvarůžky.