Činnosti Amelie se Blesk věnuje v projektu Srdce pro vás po celý květen. Před dvanácti lety s ní spojila svůj život i její současná ředitelka Michaela Čadková Svejkovská (45). „Přišla jsem sem dělat arteterapii neboli terapii uměním. Jelikož jsem původně sociální pracovník, pomáhala jsem i v této oblasti. No a pak jsem tu už zůstala,“ řekla Blesku Michaela Čadková Svejkovská, která tehdy přišla do teprve rok fungující organizace.

Proč je organizace jako Amelie potřeba?

„Založila ji Pavla Tichá, která byla sama nemocná. Zjistila totiž, že tu chybí podpůrná péče. O tu se snažíme my.“

Co tím myslíte?

„Když člověk onemocní, zaměří se lékaři vyloženě na léčbu daného onemocnění. V nemocnicích však chybí podpůrné programy. V Amelii pracují odborníci, například psychologové nebo sociální pracovníci, kteří nemocným lidem umí různě pomoci, dodávají jim sílu, poradí – a tím je jejich léčba efektivní.“

Pracují pro vás i dobrovolníci. Co dělají?

„Chodí za pacienty, kteří jsou hospitalizovaní, a nabízí svůj volný čas. Můžou si popovídat, doprovodit je na procházku po nemocnici.“

Lékaři a sestry toto onkologickým pacientům neposkytnou?

„Ti jsou v jiné roli. Jsou zatíženi systémem. Přitom nemocní si potřebují často povídat a mluvit o tom, co se jim děje. Nebo naopak vypadnout z role nemocného.“

Odmítají vás někdy pacienti?

„Někdy ano. Ale my říkáme, že je to vlastně dobré, protože pacienti nemohou odmítnout personál. Nás ano.“

Zmínila jste, že spolupracujete i s odborníky. Co nabízí oni?

„Jde o konzultace například o tom, jak se sžít se životem s takovou nemocí, nebo co si třeba počít s emocemi. Mnohdy lidé řeší, že mají kvůli nemoci méně peněz a co si počít s nečekanými výdaji. Často nemoc trvá dlouho a poté s námi pacienti řeší i to, jak se zase vrátit do aktivního života.“

Chodí za vámi pacienti, kteří mají tu nejdrastičtější léčbu už za sebou?

„To ano. Ale chodí i ti, kteří se teprve odhodlávají k léčbě nebo čekají na diagnózu. Potřebují se vyrovnat se stresem. Ohroženou skupinou jsou hlavně lidé, kteří jsou sami.“

Proč musí vůbec taková neziskovka existovat? Proč to nefunguje v běžném zdravotním systému?

„Naše neziskovka stojí na tom, že je tu díra v systému. Je to ale i o penězích. Třeba jedno z nejlepších pracovišť v Brně na Žlutém kopci je asi jediná výjimka. V onkologickém centru mají psychology, kteří jsou už u toho, když se lidem sděluje diagnóza.“

Jinde to není?

„Například komplexní onkologická centra mají mít psychologa a sociálního pracovníka. Mají je ale jen v malých úvazcích. Jde o díru, která není zaplněná. Nespolupráce mezi zdravotním a sociálním systémem se projevuje na pacientech, kteří se propadají hlouběji, než by museli.“

Vy ale tyto dvě sféry propojujete…

„To je náš hlavní cíl. Druhým je osvěta. Snažíme se vzdělávat i odborníky, aby i oni mohli poskytnout adekvátní podporu. Například aby sociální pracovníci znali specifika onkologického onemocnění. Aby i další odborníci věděli, jak komunikovat s pacienty a rozuměli, co se děje s lidmi.“

Co dalšího nabízíte?

„Snažíme se zastřešovat informační potřeby. Takže vydáváme brožury, děláme informační kampaně. Je nutné dostat mezi lidi informaci, že nestačí jen klasická léčba, ale že podpora musí být širší, doplněná o psychosociální oblast. Také zastupujeme zájmy pacientů, když vidíme, že selhává systém.“

Kde selhává?

„Rozhodně v nespolupráci. Tím, že je zdravotnictví přetížené, většina léčby se odehrává v ambulantním prostoru, a tam žádný psycholog nebo sociální pracovník nechodí. Občas na lůžkovém. Tam si je ale potřeba tyto pracovníky vyžádat, automatické to není.“

Mimo Prahu působíte i v Rakovníku, Olomouci, Liberci.

„Jsme malá organizace, ale děláme hodně činností na více místech. Stabilní tým má 11 členů, k tomu 30 lektorů a desítky dobrovolníků. Minulý rok jsme uskutečnili 3264 kontaktů s klienty či jejich příbuznými.“

Kolik potřebujete na rok financí?

„V tom minimu, ve kterém jedeme, je rozpočet kolem čtyř až pěti milionů. Velkou část pokrývají granty a dotace. Snažíme se získat peníze i od firem a dárců.“

Mít více peněz, organizace by se rozšířila?

„Rádi bychom se rozšířili. Oslovují nás i další kraje, kde zatím nepůsobíme. Protože někde se tomu nikdo nevěnuje.“

Jak pomáháte příbuzným nemocných?

„Oni vlastně řeší to, co ti nemocní. Do center chodí v poměru jedna ku jedné.“

Nemocí prošli se zakladatelkou

Organizaci založila v roce 2006 Pavla Tichá, která před pěti lety zemřela. „Zažili jsme s ní to, co se děje těm blízkým lidem onkologicky nemocných pacientů,“ říká Michaela Čadková Svejkovská. „Byla plně aktivní, to se postupně měnilo a my na to museli reagovat. Prošli jsme si i procesem, kdy umírala,“ vypráví ředitelka. „Když pak Pavla zemřela, celé se to v organizaci změnilo. Řadu věcí bylo třeba nahradit a my kolikrát nevěděli co a jak. Ti blízcí pacientů prochází podobnými stadii, jako jsme tu procházeli s Pavlou,“ dodává ředitelka.

Co Amelie nabízí?

• Individuální konzultace s psychologem či psychoterapeutem.

• Odborné sociální poradenství.

• Trénink paměti. Její výpadky totiž onkologicky nemocné po léčbě často sužují.

• Základy taiči – jednoduchá relaxační cvičení.

• Různé relaxační a antistresové techniky.

• Arteterapie.

• Pilates – naučíte se cviky na doma.

• Čajovna – můžete posedět, popovídat si a poznat nové lidi.

• Klub Amelie – neformální nepravidelná setkávání.

• Vracím se do práce – individuální konzultace.

• Jóga – techniky uvolňování svalů a duševního napětí.

• Kurz finanční gramotnosti.

• Konzultace pro blízké onkologicky nemocných.

Kde najdete Amelii?

Organizaci mohou lidé najít na několika místech Česka. Základnu má v pražském Karlíně, působí ale i v Rakovníku (nemocnice), Liberci (nemocnice) a Olomouci (Horní náměstí 367/5). Dobrovolnický program má i v Nemocnici Na Pleši na Příbramsku.

Chcete pomoci?

Bezplatný provoz Amelie se neobejde bez financování z více zdrojů. Podpora a dárcovství jsou pro ni klíčové. Podpořit ji můžete i vy! Jakýkoliv příspěvek můžete poslat na sbírkový účet Amelie 229369762/0300. Podpořit ji můžete i jinak. Více se dozvíte na webových stránkách www. amelie-zs.cz.

Kontakt:

Amelie, z. s.
Adresa: Šaldova 337/15, Praha 8, 186 00
Web: www.amelie-zs.cz
Mail: amelie@amelie-zs.cz
Telefon: 739 001 123 nebo 283 880 316

Fotogalerie
8 fotografií