Že byl Karel IV. skvělý panovník a diplomat, o tom není sporu. O jeho vztahu k Praze, kterou pozvedl ze zanedbaného zaprášeného města v metropoli evropského významu, není radno spekulovat. Jaký byl ovšem vztah k jeho nejbližším, kteří s ním nejen v Praze sdíleli radosti a hoře?

Karel se narodil 14. května 1316 v Praze ještě před rozbřeskem, za všeobecného očekávání a veselí. „Při jeho narození nastala radost a plesání všem, kteří milovali štěstí krále a království,“ cituje z kroniky Petra Žitavského historik Jiří Spěváček v knize Karel IV.

Vztah jeho rodičů, Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, nebyl nijak idylický, což vyvrcholilo v zimě 1319, kdy byl malý Karel „(...) odtržen od matky a zavřen v krutém sklepním vězení, odkud byla vyhlídka jen malou štěrbinou u stropu,“ líčí historik. „Událost zanechala v dětské mysli trvalou stopu, která nevymizela ani po dlouhých letech, kdy seděl na císařském trůně.“ Karlovi byly tehdy tři roky a svou matku směl spatřit už jen jedinkrát v životě, před svým odjezdem do Francie.

Vzdálen domovu i rodičům

Jan Lucemburský měl eminentní zájem na Karlově výchově, i na tom, aby Karel nepodléhal vlivu Elišky. Proto z jeho rozhodnutí putoval na vychování do Francie, kde byl vychován dle nejlepších rytířských tradic středověkého světa. Vzdělání, jaké se Karlovi dostalo, bylo na české poměry nedocenitelné. Zároveň se také tehdy a tam seznámil se svou první manželkou – Blankou z Valois.

Blanka z Valois
Blanka z Valois
Autor: archiv Blesku

Jeho vztah s Janem Lucemburským nebyl úplně jednoduchý. „Karel vždy dbal o to, aby jeho rozpory s otcem nepřekročily mez společenské únosnosti. To však nemohlo být – při příslovečně výbušné Janově povaze – vždy snadné a jednoduché,“ vysvětluje v knize Karel IV. Na dvojím trůně historik Jaroslav Čechura. Až teprve když se nachylovaly poslední roky Janova života, vztah obou se zlepšil natolik, že se dalo hovořit o vztahu otce a syna. Bohužel matku po svém odjezdu do zahraničí již vícekrát živou nespatřil.

Nejmilejší z manželek?

Dlouhá léta žili stejně staří manželé Karel a Blanka od sebe, než se konečně spolu v roce 1334 usadili v Praze.„Než se rok s rokem sešel, vydalo Karlovo manželství s Blankou první ratolest,“ líčí Spěváček. Na Křivoklátu se šťastnému páru narodila dcera Markéta, později následovaná druhou dcerou Kateřinou. Více dětí se však pár nedočkal. Blanka ve dvaatřiceti letech za nevyjasněných okolností zemřela. Údajně byl jejich vztah na dobové poměry výjimečný. Byli stejně staří i podobného vzdělání.

Láska jako jed

Druhou Karlovou manželkou se stala Anna Falcká. Plamen vášně v jejich lóži zahořel krátce po sňatku, protože Anna zakrátko otěhotněla. „Tolik očekávaný dědic přišel na svět 17. ledna 1350. Byla to velká sláva na pražském dvoře, netrvala však dlouho. Václav zemřel 28. prosince 1351,“ popisuje Jaroslav Čechura. Anna Falcká svého syna nepřežila dlouho, a jak skonem Václava, tak i jejím byl Karel přirozeně zaskočen. Byla koneckonců první nevěstou, kterou si Karel sám vybral, a sama k němu vzplála možná až překvapivě silnou láskou.

Alespoň podle toho, co tradují nejrůznější zvěsti. Podle jedné z nich totiž Anna Karla málem připravila o život! Na podzim roku 1350 byl otráven a mezi podezřelými byla právě královna, „vedena snahou zachovat si jeho lásku,“ uvádí Čechura. „Proto mu prý přidala do pokrmu kouzelný prostředek, který však působil jako jed.“ Jedná se nicméně spíše o fámu. Naopak sama Anna brzy zemřela ve věku 24 let.

Svůdce synovy nevěsty

Kola života se točila dál a Karlův bol neměl dlouhého trvání. „Nevěsta, o jejíž ruku bez dlouhého váhání požádal, nebyla žádná jiná než ta, kterou chystal pro svého syna Václava, Anna Svídnická,“ líčí v knize Karel IV. historik Jiří Spěváček. Původně ji totiž Karel v jejích 12 letech nechal zasnoubit se svým teprve ročním synkem Václavem, který tak nešťastně skonal, následován svou matkou.

Anna Svídnická
Anna Svídnická
Autor: archiv Blesku

Nakolik lze jejich vztah posuzovat romantikou či spíše otcovským vztahem, je otázka. Karlovi tou dobou přece jen bylo už 37 roků, kdežto Anně 14 let. Nadto byl jejich sňatek opět způsoben více politickými důvody, přestože Karel svou mlaďounkou manželku údajně horlivě miloval. Jestli více než jiné ze svých manželek, se můžeme domnívat. Anna ve svých třiadvaceti letech zemřela v Praze na komplikace způsobené třetím porodem.

Že ale Karla smrt jeho předešlé manželky citelně zasáhla, dokládá i fakt, že se otázkou dalšího sňatku odmítal zaobírat téměř rok. Nakonec se zhlédl v Elišce Pomořanské. S ní Karel prožil zbytek života, i jej o 15 let přežila. V tomto případě by se dalo hovořit o sňatku z rozumu, poněvadž Eliška byla vyzrálejší a z pramenů se lze dočíst o tom, kterak s Karlem porůznu disputovala.

Praha mimo centrum dění

Sice že byla Praha Karlovým domovským městem, kde se svými manželkami i dětmi pobýval, žádný z jeho čtyř sňatků se v ní neodehrál. Ba i sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou se odehrál ve vzdáleném Špýru. Kuriózní mimochodem také je, že každá z Karlových svateb byla uzavřena nejen v jiném městě, ale dokonce i v jiné zemi.

V romantiky tolik dnes tolik vyhledávané Paříži si Karel bral svou první manželku Blanku z Valois. Romantiky si nicméně neužil ani jeden z nich, tehdy jim bylo pouhých sedm let a prakticky po sňatku žili v odloučení. V německém Bacharachu se oženil Karel s Annou Falckou, v maďarské Budě neboli části dnešní Budapešti se uskutečnil sňatek Karla s Annou Svídnickou. A konečně Alžbětu Pomořanskou si Karel vzal v Krakově v Polsku.

Dokonce ani Karlovi synové Václav IV. se Zikmundem si nevybrali Prahu pro konání svatební veselice. Jedině nejmladší Karlův syn Jan Zhořelecký se v Praze oženil – zato se však nikdy českým králem nestal. Dožil se pouhých 25 let.

Festival k poctě Otce vlasti

14. května, právě v den výročí Karla IV., hostí Praha jednodenní festival středověké hudby, divadla a umění Oživené kostely Karla IV. „Diváci se budou mít možnost seznámit s ojedinělou a málo provozovanou hudbou pozdního středověku, se symbolikou architektury, s dobovými kronikářskými záznamy i s osobními úvahami císaře Karla IV.,“ vysvětlují pořadatelé Jan Potměšil a Igor Angelov. Program přes všední den doplňují dva koncerty, jeden v 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, druhý ve 21 hodin v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské. Více info ZDE.

Fotogalerie
27 fotografií