Zikmund se narodil Karlovi a jeho poslední manželce Alžbětě Pomořanské v roce 1368. Coby druhorozený syn, který se dožil plnoletosti, vyrůstal ve stínu staršího bratra Václava, který po Karlovi zdědil českou i říšskou korunu. Když Karel IV. zemřel, bylo Zikmundovi 10 let.

Z Uherského krále německým císařem

Zikmund vyrůstal na dvoře uherského krále Ludvíka I., který nejen že si jej oblíbil, ale jehož dcera Marie se se Zikmundem velmi sblížila. Později se vzali, díky čemuž se Zikmund stal uherským králem, tehdy ještě s vydatnou podporou svého staršího bratra Václava IV., kterému zanedlouho činil nemalé těžkosti.

Ambiciózní Zikmund, který si na poli evropské politiky vedl daleko lépe než laxní Václav IV., se velmi záhy stal důležitým panovníkem, který se těšil respektu celé Evropy. Často zasahoval do českých záležitostí, a neváhal ani krátkodobě Václava IV. věznit.

Nejvíce se ale Čechům znelíbil v roce 1415, když už jako říšský král předsedal Kostnickému koncilu, na kterém byl upálen Jan Hus. Dlouhá léta až dodnes se řeší to, že Zikmund Husovi slíbil bezpečný příjezd i odchod, ačkoliv jeho soud a odsouzení bylo v pravomoci představitelů církve a ne v jeho. Husovu smrt a následné husitské války mu Češi zazlívají doteď, ačkoliv jinde v Evropě je hodnocen navýsost kladně. Císařem se stal v Římě v roce 1433. Uznávaný český historik Václav Drška, který se zabývá obdobím středověku, o něm dokonce hovoří jako o „posledním (skutečném) císaři středověku.

Milující manžel, dědic odkazu svých otců

Zikmund byl průbojný a energetický diplomat, a vůbec ne bezcitný a bezskrupolozní nelida, jak se mnozí mohou domnívat. Svou manželku Marii Uherskou podle historických pramenů velmi miloval. Zemřela mu předčasně a nešťastně v průběhu těhotenství v roce 1395. V den její smrti Zikmund údajně odešel do lesa, kde se dlouhé hodiny snažil vykřičet svůj žal. Se svou příští ženou pak měl jednu dceru.

Historikové se shodují, že měl svými vlastnostmi velmi blízko ke svým předkům. Spoluutvářel politiku Evropy, a především byl jedním z prvních vladařů, kteří se vážně zabývali invazí Turků do Evropy. Velmi dbal na to, aby po smrti svého bratra Václava usedl na český trůn a aby navázal na rodové dědictví. Že mu ale Češi zazlívali smrt Jana Husa, neusedl na český trůn dříve než v roce 1436, kdy se s českou šlechtou dohodl. O rok později zemřel.

Zikmundův odkaz v Praze

Byť se Zikmund v Praze dlouho neohřál, doteď si můžeme všimnout jeho vlivu. I třeba nepřímého. Stačí se podívat na žižkovský vrch Vítkov, který zdobí největší jezdecká socha v Evropě - socha Jana Žižky. Ta byla vztyčena na památku Žižkova vítězství právě nad vojsky Zikmunda v bitvě z roku 1420.

Zikmund z Prahy hodlal učinit hlavní město říše - tak jako tomu bylo za Karla IV. Měl v úmyslu spojit Čechy s Rakouskem a Uherskem v tzv. Podunajské monarchii, v níž by právě Čechy a speciálně Praha hrály prim. Jeho vize se sice uskutečnila, ale už bohužel v rukou konkurenční dynastie Habsburků, která své sídlo po dlouhá léta udržovala ve Vídni.

Fotogalerie
20 fotografií