Původní pražská kanalizace vznikala už v 17. století, kdy byly vybudovány klenuté stoky v příkopech původně určených k odvádění dešťové vody a výkalů. Tyto příkopy vedly z míst dnešního Můstku podél dnešní Národní třídy do Vltavy a z míst dnešní Prašné brány podél Revoluční třídy do Vltavy. Jedna z prvních stok byla také vybudována u Klementina, jelikož zde bydlelo několik stovek lidí na relativně malém prostoru.

První oficiální výstavba se však začala plánovat až o více než století později, a to v roce 1787. Dvorský dekret tehdy schválil plán výstavby kanálů a uložil ihned započít se stavbou. Takzvaný boom ve výstavbě však přišel až začátkem devatenáctého století. „V období 1816 až 1828 bylo postaveno 44 kilometrů stok. V roce 1889 městská rada zadala nový projekt kanalizace doktoru Hobrechtovi z Berlína a inženýru Kaftanovi. Projekt nesl označení ‚Generelní projekt‘,“ popisuje pro Blesk.cz mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

Video
délka: 01:20

Havárie potrubí v ulici U Nemocnice David Malík

Dnes najdeme nejstarší fungující kanalizaci v centru města. „Nejstarší a architektonicky nejcennější kmenová stoka ‚A‘ je stavěna z dvakrát pálených glazovaných cihel. Ta vede od Staroměstského náměstí, pod Pařížskou ulicí ke shybkové komoře u Čechova mostu, pod Vltavou a dále tunelem pod Letnou do kanalizační čistírny,“ popisuje dále Mrázek.  

Čistírna až v roce 1966

Ačkoli si mnozí myslí, že čistíren bylo vybudováno v Praze během staletí hned několik, první byla oficiálně dokončena vcelku nedávno. V roce 1954 byl poprvé zadán projekt na výstavbu čistírny na Trojském ostrově. Dokončena byla však až v roce 1966. Povodně v roce 2002 ji však ve velké míře poničily a opravit se ji podařilo až na konci roku.

PVK však postupem let s přibývajícími haváriemi více investují do oprav a hlavně výměn potrubí po celém městě. Nehody stovky let starého potrubí totiž dokážou paralyzovat celou Prahu. Například v únoru letošního roku prasklo potrubí z roku 1880 na Karlově náměstí. A dvakrát za poslední rok došlo k havárii na magistrále, což zasáhlo dopravu po celém městě. Kolony mnohdy sahaly až na nábřeží nebo ke stanici metra Budějovická.

Celková délka stokové sítě je v současnosti v Praze 3647 kilometrů. Kromě Ústřední čistírny odpadních vod v hlavním městě funguje dalších dvacet pobočných čistíren.

Podívejte se na havárie vody v poslední době:

Fotogalerie
46 fotografií