Nefunkční hřbitov je západně od psychiatrické léčebny a nedaleko zahrádkářské kolonie či zvířecího hřbitova. Praha 8 o něj projevila zájem již v minulosti, kdy se domluvila se státem na správě hřbitova a plánovala obnovu zdi i kaple. Obnovit pohřbívání není možné mimo jiné proto, že nejsou známa konkrétní místa, kde jsou nebožtíci pohřbeni.

Hřbitov byl vysvěcen 12. září 1909 a jako první na něm byl pohřben jedenáctiletý František Janovský. Pohřbívat se zde přestalo v roce 1951. Hřbitov zabírá plochu asi 2,5 hektaru.

Video
Video se připravuje ...

Bohnický hřbitov Ivan Hladík

Rekonstrukce

Areál hřbitova je nyní po celé ploše hustě zarostlý náletovou zelení, břečťanem pnoucím se po stromech, zemi i pozůstatcích hrobů, a letitými vysokými stromy. Mezi porostem vedou pouze cesty vyšlapané návštěvníky. Dendrologové ošetří stromy a zachovají břečťan.

„Navržená rekonstrukce zachová jedinečný genius loci hřbitova a zároveň jej důstojně a citlivě dotvoří. Podmínkou, abychom mohli toto úžasné pietní místo kultivovat, byl převod hřbitova na městskou část. To se po deseti letech velkého úsilí podařilo,“uvedl místostarosta Jíří Vítek (Patrioti).

Obnovená kaple

Architektonickou studii vypracovalo studio OHA architects. „Návrh je odvážný, počítá s kaplí s otevřenou střechou z rezavějící oceli symbolizující trnovou korunu a prostorem pro výstavu o pohnuté historii bohnického hřbitova,“ uvedl místostarosta Radomír Nepil (ANO).

Z původní hřbitovní kaple zbylo torzo stěn, které budou ochráněny proti dalšímu chátrání. Radnice pak nechá dostavět chybějící části obvodových zdí a štítů. Všechny stěny budou nově omítnuty a vrchol zdí i štítů budou staticky zajištěny novým železobetonovým věncem. Původní tvar kaple bude dotvářet konstrukce z cortenové oceli, která nahradí původní dřevěné krovy a bude připomínat trnovou korunu. Uvnitř kaple bude stálá expozice historie hřbitova a legend s ním spojených.

Fotogalerie
35 fotografií