Opoziční Praha 1 Sobě, chce 30. ledna na zasedání zastupitelstva předložit návrh k odvolání starostky Terezie Radoměřské. Předseda strany Pavel Čižinský Blesku sdělil, že si opozice sice dopředu nezajistila potřebný počet hlasů, aby starostka mohla být odvolána, nicméně tak chtějí upozornit především na její nečinnost. Vybrali proto 5 nezávažnějších problémů, kde Radoměřská selhala, respektive nenaplnila své předvolební sliby.

„Působení paní Terezie Radoměřské ve funkci starostky období od listopadu 2022 do ledna 2024 je třeba charakterizovat jako systematické neplnění těch úkolů, které paní starostka a jí vedená koalice ODS, ANO, TOP09 a spol. slíbila občanům, nebo které si starostka a její koalice dokonce i formálně uložily na straně jedné, a naopak systematické zneužívání funkce starostky pro protěžování vybraných (spřátelených) podnikatelů na straně druhé,“ stojí v tisku, který má redakce k dispozici.

„Jako starostka městské části Praha 1 jsem vždy usilovala o transparentní a efektivní vedení, které je v souladu s potřebami a očekáváními našich občanů. Návrh na mé odvolání, předložený panem zastupitelem Čižinským, je standardní politickou snahou opozice. Obsahuje však řadu bodů, které jsou částečně nepravdivé a částečně zavádějící,“ řekla pro Blesk Terezie Radoměřská

Masaryčka

Opozice Starostce Radoměřské nejvíce vytýká názorový obrat o 180 stupňů v otázce realizace terasy na střeše nedávno dostavěné Masaryčky. Penta, která Masaryčku postavila, v létě minulého roku pořádala o povolení dostavět 10. patro, kde vznikne kavárna. A zatímco po jednání zastupitelstva na začátku listopadu 2023 byla starostka proti vzniku kavárny, v polovině listopadu už byla pro.

„Dne 19.12.2023 přichází zvrat, kdy starostka bere odvolání proti desátému poschodí zpět a Praha 1 pouze uzavře s developerem velmi slabou dohodu o tom, že provoz střeše by neměl rušit noční klid,“ stojí nadále v tisku.

Starostka ale pro Blesk vysvětlila, že názor změnila na základě dodatečných informací od Institutu plánování a rozvoje (IPR). „Ke stažením odvolání proti novostavbě Masaryčka, jsem přistoupila potom, co jsem si vyžádala dodatečné vyjádření IPR i příslušného památkového odboru. Navíc jsem si dodatečně vyžádala stanoviska od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) i odboru památkové péče a potvrzení od UNESCO o souladu projektu s pravidly pro památkové rezervace. Stažením odvolání bylo navíc vyhověno názoru komise pro územní rozvoj i Rady MČ. V rámci ochrany občanů jsme smluvně zajistili, že provoz nebude rušivý vůči svému okolí. Zmíněnou terasu jsme si vymínili jako přístupnou pro veřejnost.

Sdílené koloběžky 

Praha Sobě dále starostce vytýká nečinnost ohledně zákazu sdílených koloběžek v historickém centru. V říjnu zastupitelstvo uložilo starostce, aby vyjednala úplný zákaz sdílených koloběžek i jejich pronájmu a to na všech pozemcích Prahy 1, dále měla starostka s magistrátem vyjednat stejný postup na jejich pozemcích. Lhůta byla do konce roku, ale ani to se nepodařilo.

„Na jednání zastupitelstva dne 12.12.2023 předložila paní starostka zprávu o plnění výše uvedeného úkolu. V této zprávě paní starostka a gesční radní pro dopravu tvrdí, že za nevyřešení problému je odpovědný Magistrát. K tomu je třeba dodat, že na Magistrátu vládne totéž politické uskupení (koalice Spolu), které vládne i v Praze 1. Pokud jde o první část úkolu, tj. část týkající se pozemků svěřených přímo Městské části Praha 1, k čemuž Praha 1 součinnost Magistrátu nepotřebuje, není o ní v této zprávě ani slovo,“ píše Praha Sobě v tisku.

Radoměřská i tuto kritiku vyvrací a podle jejích slov je zákaz kooběžek Vojtěch Ryvola (ANO), který má v gesci dopravu, připravuje „Pokud jde o zákaz koloběžek, plně souhlasím s usnesením zastupitelstva směrem k zákazu parkování koloběžek v naší městské části. Zákaz bude realizován smlouvou hlavního města s provozovateli sdílených koloběžek, a to tak, že městské části v ní uplatní své požadavky. Požadavky za Prahu 1 připravuje radní pro dopravu Vojtěch Ryvola.

Zároveň jí vytýkají nezřízení funkce obecního mediátora a telefonní linky pro občany obtěžované nočním hlukem, což koalice slíbila před volbami.

I v tomto případě starostka Blesku napsala, že do konce volebního období vše splní  „Co se týká zřízení funkce obecního mediátora a dalších opatření, k tomu jsme se zavázali naším programovým prohlášením a to do konce volebního období splníme. Již před několika měsíci jsem zřídila bezpečnostní oddělení, které ve spolupráci s PČR a MP identifikuje a na místě řeší základní problémy s hlukem a porušováním obecních předpisů.“

Fotogalerie
48 fotografií