Strážníci městské policie v minulém roce ani jednou nemuseli vystřelit ze služební zbraně na žádnou osobu. Pouze jedinkrát museli pohrozit varovným výstřelem do vzduchu. Vyplývá to ze zprávy Inspekce Městské policie hl. m. Prahy za rok 2023. Celkem byli strážníci v minulém roce nuceni použít donucovacích prostředků ve 410 případech, přičemž ani jednou nebylo jejich použití vyhodnoceno jako neoprávněné.

„Strážníci se významnou měrou podílejí na tom, že v Praze je bezpečno. Navíc, jak vyplývá z nové zprávy Inspekce Městské policie hl. m. Prahy, děje se tak přiměřeným způsobem a v souladu se zákonem. Obojí vnímám jako dobrou zprávu,“ říká primátor metropole Bohuslav Svoboda. Mezi nejčastěji používané donucovací prostředky patří hmaty, chvaty, údery a kopy. V roce 2023 na ně došlo celkem ve 356 případech. Ve 306 případech pak lidem museli strážníci nasadit pouta.

Praha 1 na prvním místě

Nejčastěji musí policisté používat donucovací prostředky na Praze 1. Podle Vladimíra Dudy, ředitele inspekce městské policie to souvisí s velkou četností barů a hospod: „Vyplývá to z lokace daného ředitelství Městské policie hl. m. Prahy (Praha 1), neboť se nachází v rušném centru hlavního města, kde je značný pohyb osob a čilý turistický ruch, je zde řada kulturních a zábavních zařízení, pořádají se zde kulturní produkce, zábavy a jiné obdobné akce, je zde řada gastronomických podniků apod., což v souhrnu vede ke zvýšené koncentraci sociálně-patologických jevů (např. zneužívání drog, alkoholismus atd.) a s tím souvisejícím narušováním veřejného pořádku.“

Užívání donucovacích prostředků se v minulém roce nijak výrazně nelišilo od let předchozích. Výjimkou byl rok 2020, kdy platila řada vyhlášek a nařízení v souvislosti s covidovou pandemií.

Tasit služební zbraň za účelem střelby museli strážníci naposledy v roce 2020, nikoliv však proti člověku: „K poslednímu použití služební zbraně, a to za podmínek krajní nouze dle ustanovení § 20 odst. 1 písm. a) zákona o obecní policii, došlo koncem roku 2020. Strážník Městské policie hl. m. Prahy použil služební zbraň ke zneškodnění divokého prasete v intravilánu obce, které zaútočilo na hlídku,“ řekl Vladimír Duda Blesku.

Inspekce se zaměřila také na kontroly evidence a uložení zbraní, orientační zkoušky na alkohol a jiné návykové látky. Prověřovala také stížnosti ze strany občanů, přičemž každý případ byl posouzen individuálně. Mezi nejnáročnější činnosti inspekce patří zpracování stížnostních spisů, které svým obsahem mnohdy zasahují mimo vnitřní předpisy městské policie a vyžadují odbornou erudici zpracovatelů i jejich vedoucích zaměstnanců.

Fotogalerie
4 fotografie