Ihned po vyhlášení soutěže na přestavbu odbavovací haly Hlavního nádraží v Praze se rozběhla diskuze nejen o podobě samotné, kterou navrhlo vítězné dánské studio Henning Larsen Architects, ale především o tom, že Národní památkový ústav (NPÚ) obratem oznámil, že odbavovací hala ze 70. let je kulturní památkou. Návrh totiž počítá s částečným ubouráním haly, což je dle památkářů i ministerstva kultury nepřípustné.

„Nová odbavovací hala je nedílnou součástí (přístavbou) kulturní památky Hlavní nádraží zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek v roce 1976. Obecně v rámci obnovy kulturní památky, i v případě, že se jedná o zásah do její hmotné podstaty, nebývá zvykem, aby bylo rušeno její prohlášení kulturní památkou.,“ sdělila před časem Blesku mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová. Po vyhlášení soutěže se také hala dala najít v Památkovém katalogu. Toto zařazení však podle Hřiba proběhlo účelově právě až na začátku prosince.

Konkrétně k zápisu došlo 1. prosince, tedy jen 4 dny po vyhlášení výsledků architektonické soutěže. NPÚ podle svého vyjádření žádal o zařazení odbavovací haly do památkové ochrany v březnu roku 2022. „Ministerstvo kultury, které o zařazení rozhoduje, nezahájilo řízení o prohlášení haly kulturní památkou, o které ústav požádal v březnu 2022. Ministerstvo uvedlo, že na halu se již památková ochrana vztahuje, protože je hala přístavbou secesní Fantovy budovy. Tento výklad NPÚ respektuje a na pokyn ministerstva proto také v tomto směru aktuálně provedl úpravu v památkovém katalogu,“ uvedla mluvčí NPÚ Andrea Holasová.

Hřib hrozí trestním oznáměním

A právě toto rozhodnutí památkářů halu v podstatě z ničeho nic zapsat do katalogu, pobouřilo náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba. „Jeden večer je na webu Národního památkového ústavu (NPÚ) napsané, že to není kulturní památka a ráno je tomu jinak. Proto se chystám podat trestní oznámení. Aniž by bylo s městem vedeno jakékoliv správní řízení, tak má Praha najednou na střeše hlavního nádraží památkově chráněné parkoviště, což je skutečně světový unikát,“ řekl Hřib.

„Označení odbavovací haly za kulturní památku těsně po vyhlášení výsledku mezinárodní architektonické soutěže považuji za skandální a extrémní případ úřednické zvůle. Je zcela absurdní, aby stavba ze 70. let byla památkově chráněna rozhodnutím z roku 1958, což znamená, že v době své kolaudace už byla dvacet let památkou,“ dodal.

Anketa

Líbí se vám vítězný návrh nové podoby hlavního nádraží?

Líbí
Nelíbí

Následovat budou jednání

I správa železnic, která je zadavatelem soutěže, od začátku tvrdí, že při zadávání soutěže byla informace od NPÚ taková, že hala kulturní památkou není. „V době zadání, vypsání a samotném průběhu soutěžního dialogu jsme pracovali s faktem, že NOH není zapsanou památkou. Dokument z ministerstva kultury se objevil až v druhé polovině soutěžního dialogu, nikoli při jeho vzniku. I přes to, že samotná hala není evidovaná jako kulturní památka v katalogu NPÚ, ale od počátku pracujeme s tím, že je součástí památkové rezervace,“ sdělila Blesku mluvčí SŽ Nela Friebová s tím, že následovat budou další jednání.

Video
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Nádražní hala památkově chráněná nebyla, říká Hlaváček pdc, bp, Červený, Železný

Fotogalerie
27 fotografií