Podle Hřiba nyní město připravuje usnesení pro zastupitele. „Je to dokument, který vzniká v součinnosti opozice a koalice, takže s tím chceme vystoupit společně,“ uvedl. Dodal, že z jeho pohledu je důležité zachování panoramatu. „Je klíčovou hodnotou v tom místě, takže bych byl rád, aby bylo přijato nějaké řešení, které tomu bude odpovídat,“ řekl.

Hřib dodal, že z pohledu města je naprosto zásadní rozšíření mostu o třetí kolej a vybudování vlakové zastávky na Výtoni, na čemž panuje shoda. To potvrdil i primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který řekl, že případná oprava by byla velmi složitá, ale roli by měla hrát i hodnota mostu. Zdůraznil také, že finální rozhodnutí je na státu, který most vlastní.

Proti plánům SŽ vznikla petice, většina odborníků účastnících se mezinárodního kolokvia se nicméně vyjádřila v tom smyslu, že praktičtější a efektivnější je konstrukci nahradit a tu nynější případně zachovat například jako lávku pro pěší a cyklisty, jak to plánuje SŽ.

„Realistická oprava, která zajistí odolnost očekávanému dopravnímu zatížení a dostatečnou životnost, se zdá být neproveditelná,“ napsal ve svém vyjádření z kolokvia například ředitel Kloknerova ústavu ČVUT a odborník na mosty Jiří Kolísko. Další experti uvedli, že most je ve špatném stavu a jeho rekonstrukce by byla drahá, dlouhá a výsledek by měl výrazně nižší životnost než most nový.

SŽ na podobu mostu vypsala mezinárodní architektonickou soutěž, jejíž výsledky představila loni. Vítězný projekt počítá s tím, že zůstane zachována jen spodní část s pilíři a nynější nýtovanou konstrukci nahradí nová.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Současný most je tvořen třemi příhradovými nosníky s rozpětím 69,9 metru, široký je 8,1 metru a dlouhý 298,4 metru. Konstrukce je podle odborníků významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace. SŽ v minulosti neúspěšně usilovala o odejmutí památkové ochrany mostu.

Fotogalerie
27 fotografií