Proti plánům SŽ se postavila veřejnost, kdy vznikla petice na záchranu mostu, kterou dosud podepsalo 13.889 lidí. S postupem SŽ nesouhlasí ani Praha 5 či bývalé vedení města. Prezident Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel) Václav Girsa uvedl, že zbourat železniční most a nahradit ho jiným je neakceptovatelné a hrozí mezinárodní ostuda.

„Z vyjádření účastníků kolokvia ke kladům a záporům lze prozatím shrnout, že se shodují na špatném stavu mostu s významnou korozí. Většina účastníků zastává názor, že oprava stávajícího mostu je technicky a finančně náročná a má omezenou životnost s vysokými náklady na další údržbu," uvedl Gavenda.

Pro stavbu nového mostu se podle Gavendy vyslovilo sedm z deseti členů kolokvia. Ti doporučili znovu využít nynější konstrukci, přemístit ji a využít na novém místě například jako lávku pro pěší. „Menší část kolokvia, dva z deseti, považuje památkovou hodnotu mostu za natolik významnou, že se přiklání k jeho opravě a považuje ji za reálnou z pohledu bezpečnosti i nákladů. Nový tříkolejný most nepovažuje za nutný,"uvedl Gavenda.

Špatný stav mostu

Kolokvium se shodlo na tom, že dosavadní průzkumy jsou dostatečným podkladem pro rozhodování o budoucnosti mostu a že stav mostu je špatný. Zároveň se shodli, že jej lze opravit, avšak členové se rozcházejí v názoru na její náročnost. Návrh nového mostu pak kolokvium považuje za technicky moderní a v pořádku. Ministerstvu a SŽ doporučilo další postup projednat s UNESCO.

Nyní již bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) v uplynulých týdnech řekl, že s ohledem na zajištění železniční dopravy v metropoli by podle něho byla rekonstrukce nejrychlejším řešením. SŽ počítá se zahájením prací v roce 2026. Pokud by SŽ využila již hotovou dokumentaci z roku 2020, tak by podle Scheinherra oprava mohla začít až o dva roky dříve než stavba nového mostu. SŽ s tím v dřívějším vyjádření nesouhlasila. Podle SŽ je most kvůli špatnému stavu neopravitelný, nebo by oprava byla neúměrně komplikovaná.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud.

Fotogalerie
5 fotografií