Výstavba je rozdělena do několika etap, kdy je v každé z nich stavba ze strany radnice podmíněna splněním závazku vytvořit nezbytnou dopravní infrastrukturu, a to konkrétně budoucí ulici s názvem Robotnice včetně jejího napojení podjezdem pod Pražským okruhem na Černý Most. Komunikace odlehčí přetížené Náchodské ulici.

„Městská část získá pozemky v hodnotě 115 milionů korun které budou sloužit jako zelená oddechová zóna. Jsem rád, že projekt podpořili i opoziční zastupitelé, kteří jinak nejsou nakloněni nové výstavbě v Horních Počernicích," uvedl Měšťan.

Všechny výdaje na vybudování veřejné, technické a dopravní infrastruktury bude hradit investor. Podle starosty se jedná o částku ve výši 165,3 milionu korun, kdy investor nebude mít nárok na jakoukoliv finanční podporu ze strany radnice. „Horní Počernice získávají významnou zeleň pro své obyvatele. Součástí projektu budou parkové plochy, které respektují bydlení v zeleni s maximálním ohledem na životní prostředí," dodal Měšťan.

V současné době je na pozemcích orná půda a rovněž brownfield po bývalé drůbežárně. V budoucnu tu mají vyrůst převážně rodinné domy a zároveň vznikne také několik jednopatrových domů.