Praha 1 nechala minulý týden v noci na čtvrtek nainstalovat značky zakazující vjezd mezi 22:00 a 06:00 do fakticky celé oblasti mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou, Staroměstským náměstím a Revoluční ulicí. Cílem bylo omezit hluk, který v noci ruší místní obyvatele. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) následně řekl, že magistrát o kroku Prahy 1 nevěděl. Přezkumné řízení magistrát zahájil jako nadřízený orgán nad rozhodnutím městské části.

Video
Video se připravuje ...

Zákaz vjezdu do centra Prahy, 23. listopadu 2023 Blesk.cz - David Malík

Z odůvodnění zákazu vjezdu není podle přezkumného rozhodnutí patrné, co návrh na zákaz iniciovalo. Spis, který magistrát od Prahy 1 převzal, podle něj neobsahuje žádné potřebné písemné podklady jako třeba dopisy, e-maily, protokoly či úřední záznamy. Návrh na zákaz i rozhodnutí o něm byly také zveřejněné jen na úřední desce Prahy 1, nikoli magistrátu. O záměru navíc Praha 1 informovala magistrát neúplně a jen e-mailem „na referentské úrovni“, což nemůže suplovat řádné projednání, píše se v přezkumném rozhodnutí.

„S ohledem na tyto nedostatky v procesu vydání návrhu opatření obecné povahy a následného opatření obecné povahy a chybějící elementární součásti spisu bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno,“ uvedl magistrátní odbor pozemních komunikací a drah. Proti zrušení zákazu není možné se odvolat, vyplývá také z dokumentu.

„Toto rozhodnutí však nabude právní moci až za 15 dnů. Do té doby budou značky platné a vymahatelné!“ uvedl na facebooku Ryvola. Příští čtvrtek pak chce na dopravní komisi městské části předložit zahájení prací na novém opatření. „V případě schválení bodu ihned začneme s doplněním sporných bodů,“ napsal. V případě schválení komisí plánuje materiál předložit radu Prahy 1. „Ano, měl jsem to již udělat napoprvé, neb by i původní opatření mělo úplně jinou váhu. Omlouvám se tímto všem a pevně věřím, že nakonec vše dobře dopadne a my se budeme moci klidněji vyspat,“ sdělil.

Zákaz kvůli hluku

Na hluk si podle Ryvoly dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé ulice, kde se nachází velké množství nočních podniků. Terčem zákazu jsou především mladíci, kteří s oblibou v noci projížděli Starým Městem v okolí Dlouhé ulice v silných vozech či tam pořádali závody, uvedl radní. Vozy dopravní obsluhy, místních obyvatel či taxislužby do oblasti stále mohly vjet, ale každého mohli zastavit strážníci a zkontrolovat, že má důvod na místě být. Radní minulý čtvrtek také řekl, že opatření radnice předem konzultovala s městskou policií, která byla připravená zahájit kontroly. Souhlas podle něj získala radnice i od policistů.

Fotogalerie
37 fotografií