Podnětem pro navázání spolupráce radnice a NRZP byla mimo jiné dřívější problematická rekonstrukce Sofijského náměstí, po které musely být upraveny rampy, jejichž sklon byl podle zástupců radnice v rozporu s vyhláškou k bezbariérovému užívání staveb. Na nevyhovující sklony ramp upozornila právě rada postižených. „Kauza Sofijského náměstí byla jedním z bodů, který mě vedl k iniciaci spolupráce s NRZP a Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Nyní se zástupci obou organizací pracujeme na vyhovujícím řešení úpravy tohoto náměstí,“ uvedl Kos.

Městská část a NRZP si stanovily pět základních bodů spolupráce a vzájemné podpory. Prvními dvěma body jsou odstraňování bariér a zpřístupnění veřejného prostranství a spolupráce na přípravě bezbariérového prostředí při rekonstrukcích budov, veřejných prostranství a silnic, přičemž NRZP k tomu má přispět svými odbornými zkušenostmi.

„Moje představa je, že se v daném místě se zástupci NRZP sejdeme, lokalitu projdeme a navrhneme možné úpravy, které se následně budou realizovat,“ uvedl Kos. Dalšími body spolupráce jsou vzdělávání veřejnosti a podpora společných projektů. Radnice se s organizací také dohodla na propagaci a informování veřejnosti o výsledcích spolupráce skrze sociální sítě a webové stránky.

Video
Video se připravuje ...

Zjistěte více o projektu Kosmík na Měsíc, který využívá zařízení LOKOMAT - robotický přístroj určený pacientům jak s trvalým, tak dočasným postižením dolních končetin. Eva Fornálová

Fotogalerie
30 fotografií