Hlavní město bude mít k dispozici nový informační kanál. Digitalizace zastávek MHD navazuje na samotnou výměnu přístřešků u zastávek městské hromadné dopravy, kterou mají na starosti Technologie hlavního města Prahy (THMP). „Zprovozněním městského informačního kanálu vstupujeme do další fáze ambiciózního projektu obnovy a digitalizace zastávkového mobiliáře. Moderní přístřešky vybavené LCD obrazovkami posunou cestování po Praze na soudobý standard běžný ve vyspělých evropských metropolích,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09).

Pilotní provoz běží momentálně na 27 digitalizovaných zastávkách. „Na začátku příštího roku jich bude 100, přičemž konečný stav osciluje okolo 150 kusů. Jsou to zastávky, které mají denní průchod více než 10 tisíc cestujících. Dále jsou to zastávky, které jsou dopravně významné buď z hlediska přestupu, nebo z hlediska návaznosti na regionální dopravu,“ sdělil novinářům Tomáš Jílek, předseda představenstva THMP, které mají novou digitální síť na starosti.

Ředitel THMP Jílek novinářům dále sdělil, že náklady na prvních 100 obrazovek dosáhnou přibližně 50 milionů korun. Jedná se o částku, která byla od začátku zahrnuta do nákladů na výměnu městského mobiliáře. Náklady na digitalizaci zbývajících 50 zastávek i jejich údržba by měla být už hrazena z výnosů z reklamy.

Další světelné znečištění Prahy?

„Technologie je vymyšlená tak, že se automaticky přizpůsobuje okolnímu jasu. To znamená, nebude se svítit ani nepatrně víc, než je nezbytně nutné tak, aby to bylo dobře viditelné,“ popsal novinářům Hroza. Zároveň sdělil, že budou obrazovky v provozu od 6 hodin ráno do 23 hodin večer.

Aktuální dění, důležité informace i reklama

V rámci pilotního provozu běží na všech zastávkách stejný obsah. Nicméně se počítá s tím, že v budoucnu bude obsah přizpůsoben místům, kde se přístřešky nacházejí. Přímo městské části budou mít možnost přizpůsobit si část obsahu. Systém bude možné řídit online, takže v případě krizových událostí bude možné na obrazovky promítat aktuální informace či upozornění.

Video
Video se připravuje ...

Ukázka Městského informačního kanálu (MIK) na zastávce Staroměstská, 23. 11. 2023 Anastazie Podhůrská

Jílek dále novinářům sdělil, že LCD obrazovky by měly informovat o aktuálních událostech v dopravě, výlukách nebo dopravních nehodách, které zpožďují dopravní spoje. „Celá síť je digitální. Je propojena na technologii LTE a splňuje vysoké standardy z hlediska kybernetické bezpečnosti,“ doplnil Jílek. Na obrazovkách budou v ostrém provozu promítány 2- až 3minutové smyčky, které budou tvořeny krátkými videi. Obsah sdělení by se měl měnit po dvou týdnech.

V budoucnu se na obrazovkách objeví i reklama. Podle Jílka by ale podíl reklamy měl tvořit pouze zhruba 40 % zobrazovaného obsahu. Zbytek budou tvořit informace z oblasti sportu, kultury nebo dění ve městě. Z dříve čistě reklamního média se stává městský informační kanál. „Je to taková televize bez zvuku,“ dodává Jílek.

Provozovatel reklamy by měl být vysoutěžen během příštího roku. Přípravu tendru má na starosti THMP. „Příští týden představíme radním plně připravené usnesení. Předpokládáme, že rada by to mohla schválit do konce tohoto roku, takže soutěž by byla vypsána v prvním kvartálu příštího roku,“ sdělil novinářům Jílek.

Video
Video se připravuje ...

V Praze byl zahájen pilotní provoz informačního kanálu na digitalitovaných přístřešcích u zastávek MHD, 23. 11. 2023 Anastazie Podhůrská

Fotogalerie
15 fotografií