Ačkoliv bývají města spojována spíše s nekvalitní pitnou vodou, která navíc zanáší pračky a konvice vodním kamenem, pražská voda je ve skutečnosti poměrně kvalitní. „Pro Prahu existují tři zdroje vody se třemi specializovanými úpravami vody. Jednou z nich je úpravna vody Želivka. Nachází se na Vysočině asi 60 kilometrů od Prahy. Dále Praze slouží úpravna vody v Podolí v centru města. Nakonec máme úpravnu vody v Káraném. To znamená, že je Praha zásobena třemi zdroji pitné vody,“ sděluje Blesku předseda představenstva PVK Philippe Guitard. 

Voda se následně distribuuje po městě vodovodní sítí dlouhou 4 300 kilometrů. „Existuje něco, čemu se říká nadřazený distribuční systém. Pod něho patří vlastní vodovodní řady, které rozvádí vodu do jednotlivých nemovistostí k odběratelům,“ dodává.

Různé části Prahy, různé vody

Díky třem zdrojům vodu může Pražan na třech pražských místech pít jinou vodu z vodovodu. „Část Prahy, oblast Jižního Města a jihovýchod Prahy, pije takzvanou ‚čistou Želivku‘. Část severovýchodní Prahy má čistě káranskou vodu, což je voda tvrdší, protože pochází z podzemních zdrojů," říká předseda představenstva. 

„A většině Prahy kape z vodovodu mix vody. To znamená, že tam je vždy nějaká příměš, kterou mícháme podle aktuální kvality vody a vydatnosti zdrojů. Obvykle jsou smíchány všechny tři zdroje, káranská, želivské a podolské vody,“ uvádí Philippe Guitard.

Evropská jednička

Oproti ostatním evropským metropolím si naše hlavní město co se kvality vody týče stojí velmi dobře. „Praha má velice dobré a vydatné zdroje pitné vody. To je obrovská výhoda. V dnešní době čím dál větších dopadů klimatické změny na lidstvo mají problém ta města, která se spoléhají na zdroje povrchové vody typu říčního toku nebo naopak na zdroj podzemní vody, která je z velké části neobnovitelná, takže hledají řešení, jak vodu recyklovat,“ informuje předseda představenstva Philippe Guitard.

Další obrovskská výhoda Prahy tkví v tom, že má za zády velikánský zdroj akumulované vody a tou je vodní nádrž Švihov, na kterém leží úpravna vody Želivka. „A jak se ukazuje, srážek nebude nutně méně, pouze budou jinak distribuované v průběhu roku. Zřejmě nás čekají přívalové srážky typu rychle spadnuté vody. Je potřeba tuto vodu někde akumulovat, aby mohlo v době, kdy je jí nedostatek, docházet k její úpravě,“ raduje se Philippe Guitard.

„Praha má ještě jednu obrovskou výhodu. Pražané vodu nespotřebovávají, pouze využívají," konstatuje Philippe Guitard. PVK ji po vyčištění vrací víceméně ve stejné kvalitě, jaká je ve Vltavě, zpátky do přirozeného vodního cyklu. „Když si představíte systém řek, tak z vodní nádrže Švihov přes Želivku by voda normálně odtekla Sázavou do Vltavy. My děláme jenom to, že jí odkloníme, Pražané ji použijí, my jí vyčistíme a do Vltavy jí zase vrátíme. Vodu z přirozeného vodního cyklu neodebíráme,“ doplňuje Philippe Guitard.

Mikroplasty, nebezpečí života

„Největší výzvu pražského vodárenství ve 21. století představují jednoznačně mikropolutanty. Jejich problematika se teprve začíná studovat. My řadu z nich už známe, řadu z nich budeme poznávat. Přítomny jsou ale všude v životním prostředí, například ve formě mikroplastů nebo zbytků léčiv,“ uvádí Philippe Guitard.

Tým PVK již v dnešní době disponuje technologiemi, kterými dokáže známé mikropolutanty z vody dostat, tak, aby voda byla zdraví nezávadná. Postupně, jak se budou objevovat nové mikroskopické „odpady“, bude se s nimi vyvíjet také technologie čištění.  

Fotogalerie
9 fotografií