První zprávy o revitalizaci zanedbané oblasti v okolí soutoku Vltavy a Berounky se na veřejnost dostaly už v uplynulých letech. Území dlouhá léta trpělo nekoordinovanou správou, kdy každý subjekt zde plánoval různé činnosti, včetně těžby písku. Vznikaly zde ale také například skládky. Poprvé se městští plánovači s jednotlivými majiteli pozemků sešli na společné schůzce v únoru 2017.

„Nekoordinovaná správa způsobovala postupnou devastaci území. Podobné plochy na rozhraní města a krajiny v západní Evropě poskytují nedocenitelné ekosystémové služby a nabízejí zajímavé aktivity návštěvníkům,“ říká pro Blesk Marek Vácha, mluvčí Institutu plánování a rozvoje Prahy. Třeba v Lisabonu, Lille nebo Barceloně se městští plánovači inspirovali při zadávání projektu.

Vítězem je mezinárodní tým

Po letech pečlivého plánování vyhlásil v roce 2022 IPR mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž a nyní již veřejnost zná její výsledky. Vítězem se stal soutěžní tým složený z architektonických studií NORMA (CZ), EMF (ES) a PARETO (FR). Právě ten se postará o proměnu území o rozloze 1300 hektarů, což je pro představu téměř 300 Václavských náměstí vedle sebe nebo 10 parků Stromovka. Vznikne tak patrně, co se rozlohy týče, největší park v Praze.

Do soutěže se přihlásilo 13 týmů z devíti zemí, šest z nich postoupilo do druhého kola a vypracovalo soutěžní návrhy. Vítězný návrh pak připravili architekti ze Španělska, Francie a Česka. „Jejich přístup nejenže reprezentuje současnou evropskou kvalitu, ale dokazuje také odborné znalosti a plánovací schopnosti týmu pro rozvoj udržitelné městské krajiny,” uvedl předseda soutěžní poroty, německý architekt a urbanista Michael Schwarze-Rodrian.

Porota na vítězném návrhu ocenila především, že oživuje v krajině to, co bylo v minulosti zanedbáváno. Tedy především respekt k rozmanitému území naplavenin, které by měly zadržovat co nejvíc vody a chránit okolní pražské čtvrti před povodněmi. To celé pak bude doplněné vhodnou architekturou a urbanismem – nově by na území měla vzniknout lávka pro kola, pěší i koně nebo nové návštěvnické centrum.

Participace

S jednotlivými městskými částmi a obcemi také bude muset Praha řešit podobu vstupů do parku, to se týká především Radotína a Černošic. „Je to opravdu obrovský projekt. Nejen co se týče území, ale i rozsahu. Musíme vyřešit mimo jiné i návrhy parkovišť, zastávek MHD a také bezpečného propojení Zbraslavi a Radotína pro pěší a cyklisty. Pro tyto jednotlivé kroky pak vzniknou samostatné studie, což by mělo zabrat zhruba rok,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti).

Veřejnost se může s vítězným návrhem seznámit na výstavě v Centru plánování a rozvoje (CAMP) a IPR plánuje i řadu setkání s občany. „Výsledky soutěže představíme veřejnosti včetně vlastníků pozemků a dalších důležitých aktérů v území prostřednictvím participace. V plánu jsou setkání s místními obyvateli a prezentace přímo v dotčených městských částech. Výstupy z participace budou sloužit jako podklad pro dopracování finální podoby návrhu,“ uzavřel ředitel IPR Ondřej Boháč.

Video
délka: 02:49.64
Video se připravuje ...

Doslova z ptačí perspektivy si můžete prohlédnout, jak mezi břehy Karlína, Štvanice a Holešovic vznikala štvanická lávka HolKa. Skanska

Fotogalerie
17 fotografií