„Den před Vánoci mi pošťačka doručila nečekaný dárek, a to pokutu ve výši 16 tisíc korun. Jsem tak trochu aktivista, snažím se, aby čtvrť, kde bydlím, byla hezčí, příjemnější místo pro život mé rodiny i sousedů. V roce 2021 jsem se naplno pustil do, z mého pohledu, spolupráce s městskou policií, abych jim pomohl vytipovat místa, kde auta narušují pořádek. A že jich v Praze 4 není málo. Tahle vozidla jsem tedy začal vcelku pravidelně nahlašovat na 156. Taky jsem komunikoval se zástupcem ředitele MP Praha 4 a musím říct, že se od té doby situace malinko, ač nedostatečně, zlepšila,“ popisuje pan Adam pro Deník.cz.

Porušení zákona

Inspekce městské policie, která je nezávislým kontrolním orgánem spadajícím pod osobu řídící městskou policii, pak podala oznámení Českému telekomunikačnímu úřadu. „O samotném podání podnětu jsme se dozvěděli až na základě novinářského dotazu,“ říká pro Blesk mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

„Podnět, jak jsem již výše uvedla, prověřovala právě Inspekce městské policie. Prošetřením stížnosti bylo vyloučeno, že by strážníci jakkoli zanedbávali svoji práci. V rámci prověřování jeho stížnosti bylo nutné mimo jiné vytěžit všechny dostupné informační systémy, které pražská městská policie ke své činnosti využívá. Ze zhruba stovky oznámení od dotyčného bylo u 32 případů zjištěno, že by se mohlo jednat o porušení zákona o elektronických komunikacích.“

Podle Seifertové navíc jednání pana Adama vykazovalo známky osobních pohnutek, což mohl být důvod, proč jednotlivá vozidla nahlašoval. „Opakovaně například využíval tísňovou linku k oznámení kvůli špatnému parkování jednoho vozidla, kdy oznámení doplňoval vlastními názory, týkajícími se vhodného řešení. Konkrétně uvedl, že toto vozidlo zde stojí každý den a bylo by vhodné mu dát botičku a dodal, cituji »aspoň by ta paní měla nějaké potíže, nemohla by třeba jet na chalupu«. Takto jednal i přesto, že byl opakovaně poučen o tom, aby v těchto případech nezatěžoval tísňovou linku 156, ale obrátil se přímo na obvodní ředitelství dané městské části.“

Rada nad zlato

Jak se tedy zachovat, pokud byste rádi třeba právě špatně zaparkované auto oznámili? Podle mluvčí jsou tísňová čísla podle zákona o elektronických komunikacích určená pro situace, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. „Pro maximálně efektivní řešení protiprávního jednání má význam, aby předmětem oznámení byly situace, kdy k protiprávnímu jednání dochází aktuálně. Všechna oznámení na tísňovou linku týkající se protiprávních jednání musí strážníci prověřit.“

Pokutu nakonec platit nemusí

„Osobně se domnívám, že se jednalo o jakousi mstu, protože jsem strážníkům přidělával práci. Celkově mám za to, že činnost městské policie v Praze je naprosto tristní,“ říká Adam s tím, že proti pokutě podal s právníky odpor a Český telekomunikační úřad nakonec v únoru od řízení o přestupku ustoupil.

„Domnívali jsme se, že je nutno odlišovat volání, která jsou upozorněním na závažné porušení právních předpisů regulujících veřejný pořádek, při kterých navíc zpravidla je nebo může být také ohrožen život, zdraví či majetek, od volání, která jsou spíše pouhými podněty k prověření, zda byly tyto předpisy porušeny, a která zjevně nevykazují známky naléhavosti, respektive u nichž zjevně neexistuje riziko způsobení vážnějších následků, pokud nebudou řešeny bezodkladně,“ uvedla mluvčí Úřadu Tereza Meravá s tím, že po následné širší konzultaci námitek a skutečností uvedených v odporu a v doplňujících vyjádřeních jednání pana Adama nenaplnilo legislativní termín „zlomyslné volání“.

Fotogalerie
4 fotografie