Video má přes sedm a půl minuty, „konverzační etuda“, jak jej strážníci nazvali, však podle nich trvala nekonečných 40 minut. Strážníci se snažili vyřešit banální přestupek, řidič totiž stál, kde neměl. Místo, aby po výzvě odjel, přeparkoval na přechod a vystoupil z auta. „Teď řešte, že parkuji na přechodu,“ hecoval strážníka, jak je slyšet ve videu. Zvyšoval na něj hlas a několikrát ho osočil z toho, že je lhář. 

Hlídka pak chtěla přestupek řešit blokovou pokutou na místě ve výši 1000 Kč. Řidič uvedl, že ji zaplatí složenkou. Když po něm chtěl strážník čtyři podpisy, odmítl. „Nebudu nic podepisovat. Tak tam udělám křížek a kolečko,“ vztekal se. „Opravdu toho mám dost,“ vykřikoval řidič, jenž si pak dokonce nechal zavolat nadřízeného hlídky.

Video je podle strážníků z konce loňského roku. Když Blesk Železného po zveřejnění videa konfrontoval, uvedl, že neví, o co se jedná. Pak se ale na Twitteru přiznal a omluvil. „Vteřina, kdy se dovíte: blízký se neuzdraví. Zastavíte. Blbě. Strážník hned řve. PAK zapne kameru. (A MP video sestříhá). I tak měla má reakce být jiná! Mrzí mě to, omlouvám se,“ napsal. 

Městská policie se teď kvůli zveřejnění videa dostala do křížku s primátorem Bohuslavem Svobodou. Ten totiž ve čtvrtek uvedl, že strážníci neměli právo video zveřejnit. „Důkladně jsem se seznámil se všemi okolnostmi zveřejnění videozáznamu úkonu Městské policie hl. m. Prahy a došel k závěru, že MPP nebyla oprávněna zveřejnit videozáznam při řešení přestupku p. Železného. Dnes ráno jsem toto stanovisko sdělil řediteli MPP Eduardu Šustrovi,“ uvedl. 

„Situaci hodnotím jako pochybení konkrétního člověka, nikoliv městské policie jako celku. Zásah strážníků byl profesionálně správný, pochybením je zpracování a forma zveřejnění videozáznamu. Panu řediteli jsem tlumočil názor, že by kromě systémové nápravy tuto situaci vyřešila i omluva,“ nechal se slyšet s tím, že případné zveřejnění záznamu musí provázet legitimní účel, k jehož naplnění v daném případu dle všeho nedošlo.

Šéf městské policie Eduard Šuster, jemuž byla kritika směřována, však strážníky hájí. „Pan primátor mě seznámil se stanovisky dvou advokátních kanceláří, s kterými se zcela ztotožnil, stejně tak mi sdělil svůj názor na to, že by kromě systémové nápravy tuto situaci vyřešila i omluva. Mám však za to, že městská policie při zveřejnění tohoto videa postupovala při anonymizaci tak, že se snažila plně zachovat osobnostní práva přestupce. Podle mého názoru učinila maximum. Stejně tak, jako ve stovkách podobných zveřejněných případů v minulosti. Nemám tedy pocit, že bychom jakkoliv pochybili,“ uvedl.

„Pokud by tento postup měl být označen jako nesprávný, tak se do budoucna dostaneme do situace, kdy bude nutné posuzovat, zda daná osoba tím, že je veřejně známá, bude ,požívat' vyšší ochrany nebo respektive zvláštního zacházení, než osoba, která veřejně známá není. Této situaci odlišného posuzování ,ve prospěch' mediálně známých osob bych se chtěl vyhnout. V současné době totiž platí přesně opačný princip. To znamená, že běžný občan požívá mnohem vyšších ochrany osobnostních práv, než veřejně známá či činná osoba. Pro anonymizaci používáme stejné nebo podobné technologie a metody, jako ostatní média. Samozřejmě, pokud Úřad pro ochranu osobních údajů zaujme jiný názor, který případně bude potvrzen v rámci správního soudnictví, tak jej budu plně respektovat. Stejně tak plně respektuji názor pana primátora, ačkoli v tomto konkrétním případě nevnímám postup městské policie a ani některého z jeho zaměstnanců jako chybný,“ dodal.

Video
Video se připravuje ...

Jakub Železný k incidentu s policií na Václavském náměstí David Turek

Fotogalerie
13 fotografií