Spádová turistika je fenomén, se kterým musejí ředitelé a ředitelky pražských škol bojovat čím dál častěji. Základní školy jsou v Praze rozdělené do tzv. spádových oblastí podle ulic, k nim je pak přiřazená konkrétní škola. Potud se to zdá jako dobré řešení, ale v některých ulicích je spádovost podle čísla popisného. A tak zatímco děti bydlící v sudém čísle chodí do jedné školy, jejich sousedé z protějšího vchodu zase do školy jiné. Rodiče pak děti klidně přehlásí k sousedům, aby děti, které se znají, chodily do stejné školy nebo do školy, která je blíž.

Spádovou turistiku také využívají rodiče, kteří chtějí dát své děti do prestižnější školy nebo školy, která zkrátka vyhovuje více potřebám dítěte. V neposlední řadě pak také rodiny, které například bydlí za Prahou, ale jeden nebo oba rodiče pracují v centru, a tak dítě přihlásí do školy poblíž práce, aby si usnadnili logistiku. I když se důvody rodin dají veskrze pochopit, pro městské části to znamená obrovský problém, protože mají připravená místa pro děti, se kterými počítají. Když se před zápisem objeví stovky nových dětí, začne být s kapacitami problém.

Přísnější podmínky

„Městská část každoročně vynakládá stovky milionů nejen do zkapacitnění škol, ale také především do zkvalitnění výuky. Chceme tedy udělat vše proto, aby peníze využili především obyvatelé naší městské části,“ vysvětluje starosta Jakub Stárek (ODS).

Podle starosty tak budou školy zkoumat především to, jestli mají trvalý pobyt stejný jak dítě, tak alespoň jeden z rodičů. „Pokud tomu tak nebude, vyhodnotíme trvalý pobyt jako účelově zřízený a dítě tedy nebude mít přednostní právo nastoupit do školy,“ pokračuje Stárek. Ředitelé se pak zaměří i na délku pobytu ve spádové oblasti. „Pokud bude kratší než tři měsíce před datem konání zápisu ke studiu, opět nesplní kritérium pro přijetí přednostně,“ dodává.

Větší kontroly proběhnou i na Praze 7. „Spádová turistika je v Praze 7 problém, na který se budeme zaměřovat a důsledně kontrolovat trvalé pobyty, aby kvůli účelovému přehlašování dětí z jiných městských částí nepřicházely o místa ve školách a školkách rodiny z Prahy 7. Budeme chtít po rodičích čestné prohlášení, že skutečně s dětmi bydlí v Praze 7 a nehlásí je sem pouze účelově kvůli místu ve škole či školce. Dáváme tak předem najevo, že v takovém případě dítěti reálně hrozí, že se do školy nedostane,“ informoval Blesk mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Co na to zákon?

Problém ale je, že tento proces nemá oporu v zákoně. A přestože není spádová turistika problémem jen Prahy 6, ostatní městské části se do podobných opatření příliš nehrnou. „S tímto problémem se bohužel setkáváme i my na Praze 2. Podle informací z odboru školství se to objevuje každý rok zhruba u 3-4 škol. Toto téma je často probíráno i na úrovni magistrátu a samozřejmě také v součinnosti s ministerstvem školství. Žádná legální cesta, jak spádové turistice zabránit, však v současnosti neexistuje. Varianta sledování délky trvalého pobytu a upřednostňování dětí s delším pobytem je z pohledu zákona nepřípustná,“ říká pro Blesk Andrea Zoulová, mluvčí Prahy 2.

Podobně postupují i na Praze 4. „Dodržujeme zákon, který jednoznačně říká, že má-li dítě trvalé bydliště ve spádové oblasti, je škola povinna je přijmout,“ říká mluvčí Jiří Bigas. I na Praze 8 nezkoumají délku trvalého pobytu. V případě základní školy Lyčkovo náměstí, kde bývá velký přetlak, však při přijímacím řízení upozorňují, že „v případě, kdy bude zjištěno, že trvalý pobyt dítěte není shodný s trvalým pobytem ani jednoho ze zákonných zástupců, může škola činit další právní kroky, aby zamezila účelovému přehlašování trvalého pobytu dětí, které ve skutečnosti bydlí mimo naši spádovou oblast“.

Spádové turistice se ostatně věnoval i pondělní sněm starostů, který vyzval radního pro školství hl. m. Prahy Antonína Klecandu (STAN), „aby vyvolal jednání s ministerstvem školství a inicioval za hl. m. Prahu legislativní změnu školského zákona a otevřel otázku ,stopky' spádové turistiky po pražských školách“.

Video
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: České školy a válka. Po koronaviru na děti dolehla další starost Jiří Marek

Fotogalerie
13 fotografií