Tisíc let stará zbraň se našla čirou náhodou při čištění vodní nádrže Malvíny v Lázních Toušeň poblíž Čelákovic na konci roku 2016. „U čištění probíhal i náš odborný archeologický dohled, avšak na meč narazil nejmenovaný strojník z firmy, která práce prováděla, což bylo obrovské štěstí, protože ten bahnem obalený meč mohl leckomu připomínat spíše obyčejný klacek,“ řekl Blesku archeolog Pavel Snítilý z Městského muzea v Čelákovicích, které má meč ve svých sbírkách.

„Dvacet let jsem šermoval a o zbraně se aktivně zajímám, a tak se mi málem podlomila kolena, když mi došlo, s čím mám tu čest,“ prozradil archeolog. Artefakt následně prošel v pražském Archeologickém ústavu pečlivým zkoumáním, očištěním a konzervací, aby zůstal co nejdéle a co nejlépe zachován. „Dalších nám známých mečů blízkých tomuto je v Evropě pouze deset,“ dodal Snítilý. 

Meč velmožů

Z výsledků zkoumání plyne, že raně středověký meč pochází z přelomu 10. a 11. století. „Pletencové zdobení jílce je typické pro tzv. Varjažskou oblast, tedy sever dnešního Polska a Ukrajiny. Pravděpodobně odtud se zbraň dostala až k nám,“ vysvětlil Snítilý.

Jak přesně tehdy došlo ke ztrátě meče, zůstává zahaleno tajemstvím. „Zbraň se našla poblíž bývalého hradiště. Luxusní zdobení z mědi, mosazi a stříbra značí, že patřila někomu z řad tehdejší společenské elity. Zda ji majitel ztratil v boji nebo nešťastnou náhodou není známo,“ uzvařel archeolog.  

K vidění za 3 roky

Kdo by si chtěl Toušeňský meč prohlédnout osobně, chvíli si počká. „Artefakt se stane středobodem připravované nové stále expozice v Čelákovicích. Nejdřív ale musí dojít k rekonstrukci našeho muzea což potrvá asi 3 roky,“ říká Snítilý.

Video
Video se připravuje ...

Nelítostný zátah rozprášil templářský řád a vedl ke smrti velmistra Jacquese de Molay Videohub

Fotogalerie
25 fotografií