Železniční most spojující Výtoň se Smíchovem je dlouhodobě v havarijním stavu, a to především kvůli zanedbané péči o celý most. Kvůli posílení železniční dopravy je navíc třeba most rozšířit ještě o jednu kolej a postavit zastávku na Výtoni, která obslouží širší centrum města. Správa železnic (SŽ) proto zadala soutěžní dialog, ve kterém vybrala podle svého mínění nejlepší variantu, která z původního mostu zachovává pouze pilíře, zbytek pak zcela nahrazuje.

„Jeho situace je nyní taková, že je z něho 75 procent natolik zdegradováno, že už to není opravitelné,“ sdělil při prezentaci nové podoby železničního mostu generální ředitel Správy Železnic Jiří Svoboda. „Jde o jeden z nejvýznamnějších železničních mostů v celé republice. Je na velmi frekventovaném místě, navíc v památkové městské zóně i v zóně UNESCO, proto byl kladen velký důraz na památkovou ochranu,“ doplnil ředitel Odboru přípravy staveb SŽ Pavel Paidar.

Část veřejnosti je proti

Jenže vítězný návrh a vlastně ani myšlenka úplného nahrazení historického železničního mostu se nelíbí jak části odborné veřejnosti, tak té laické. Dlouhodobě proti bourání vystupuje například spolek Zachraňme železniční most. „Z výsledků architektonické soutěže jsme smutní. Vítězná podoba mostu silně naruší panorama Prahy tak, jak ho známe. K výsledkům architektonické soutěže chystáme na leden prezentaci návrhů a diskuzi,“ uvádí spolek na své facebookové stránce s tím, že termín diskuze bude ještě upřesněn.

A nezůstalo jen u plánování diskuzí, spolek rovnou zveřejnil i petici, kde se během jediného dne objevilo už přes tisíc podpisů. „My, níže podepsaní, žádáme, aby Ministerstvo dopravy a Správa železnic přehodnotily záměr demolice kulturní památky železničního mostu mezi Smíchovem a Výtoní. … Záměr demolice celé nýtované konstrukce mostu považujeme za zbytečný a v důsledcích za barbarský …  Vyzýváme Správu železnic, aby ve svých dalších krocích reflektovala odborné studie a návrhy, které prokázaly opravitelnost mostu a ukázaly možná dopravní řešení,“ stojí mimo jiné v petici.

Most podle odborníků opravit lze

S demolicí nesouhlasí ani dosluhující náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě), který se podle svých slov poslední 4 roky snažil demolici zabránit a rozhodnutí Správy železnic bere jako svůj politický neúspěch. „Abychom za vedení města zjistili, zda je most skutečně opravitelný, zadali jsme zpracování zahraničního odborného posudku. S tímto úkolem jsme oslovili jednu z největších světových projekčních kanceláří COWI ve spolupráci se švýcarskými odborníky z WaltGalmarini AG. Závěry posudku potvrdily, že most rekonstruovatelný je, obdobné technologie se používají různě po světě. A oprava by dokonce mohla být realizovatelná při zachování jednokolejného provozu,“ uvedl Scheinherr.

Praha dokonce nechala zpracovat ideovou studii na možnou podobu rekonstrukce mostu s návrhem nového jednokolejného mostu a zastávky. Této studie se zhostil architekt Petr Tej (podle jeho návrhu se v současné době staví lávka HolKa, pozn. red.) ze studia Bridge Structures s týmem mezinárodních kolegů (Marek Kopeć, Ian Firth, Andreas Galmarini, Steen Trojaborg, Eugen Brühwiler). Tato studie počítá se zachováním současného mostu, který doplňuje subtilní třetí kolej. Tej se svým týmem se ale do soutěžního dialogu nezapojil, a Správa železnic tak vybrala vizi pražské rodinné firmy 2T engineering. Stavět by se mělo začít v roce 2026, jestli tak tomu skutečně bude, není zatím jisté. Most ale v každém případě potřebuje generální opravu nebo kompetní výměnu.

.

Fotogalerie
31 fotografií