Stavba, kterou zde správa železnic plánuje, má spočívat v přemostění již existující tratě, která spojuje Libeň a Kyje a pokračuje dále až do Běchovic. Most by umožnil vlakům, které z Libně jedou na jih do Malešic, tuto trať překřížit, aniž by musely čekat na kolejovém rozvětvení na Libeňském nádraží.

„V současném stavu musí vlak jedoucí od Malešic přes Libeň do Holešovic před přejetím koridorové trati na Kolín zpomalit nebo zastavit a čekat do doby, než se uvolní okno mezi vlaky jedoucími na trati Praha-Libeň – Praha-Běchovice. Pokud by existovala stavba dvoukolejného přesmyku, nedocházelo by k ovlivňování a zpomalování provozu ani na jedné trati,“ vysvětluje mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Zmizí stromy a poškodí to krajinu?

Proti záměru Správy železnic se vyhradila celá řada místních obyvatel, kteří proti výstavbě mostu sepsali petici a nyní shánějí podpisy. Důvodů proč jim stavba vadí, je hned několik. V první řadě se obávají dopadu, který by stavba na park Smetanka mohla mít.

Podle jejich tvrzení by kvůli mostu park přišel téměř o 3 000 stromů a spoustu další zeleně. „Chystaná stavba ve své navrhované megalomanské podobě způsobí nevratnou devastaci unikátního pražského přírodního parku, naruší stav tohoto cenného území a je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny“, stojí v petici.

Do takovéto krajiny Hrdlořez by se zakousl plánovaný železniční most.
Autor: Praha.eu

Navazující tunel je jednokolejný

Spolek Hrdlořezská zvonička také upozorňuje na to, že trať vedoucí do Malešic stejně ústí do jednokolejného tunelu, jehož rozšíření v dohledné době není plánováno. Do tunelu by tedy vedly místo jedné koleje tři. Petenti tedy nerozumí, kde by vznikala úspora času. Správa železnic to ale vysvětluje tím, že problémy vznikají už na libeňském nádraží, a nejde pouze o úsek vedoucí do Malešic, ale i do Běchovic.

„Tedy, i když bude toto nové dvoukolejné mimoúrovňové křížení zaústěno do jedné koleje před tunelem, dojde k výrazné úspoře jízdních dob na obou tratích. Zároveň dojde k významnému zkrácení jednokolejného úseku, a tedy i nárůstu kapacity tratě Praha-Libeň – Praha-Malešice“, doplnila mluvčí Správy železnic.

Na kolik stavba vyjde?

Podle dostupných informací jen samotné zhotovení projektové dokumentace této stavby stálo necelých 12 milionů Kč. Již v únoru loňského roku ale přímo spolku Hrdlořezská zvonička Správa železnic na tento dotaz odpověděla, že rozpočet, jenž je aktualizován průběžně a podle posledního zpracování se pohybuje kolem 2,5 mld korun.

Když se na odhad celkové ceny nyní znovu zeptal Blesk.cz, odpoveď Správy železnic byla následující: „Celkové investiční náklady stavby budou upřesněny v rámci zpracování navazující dokumentace pro stavební povolení, kdy dojde ke zpřesnění technických detailů stavby, a po zasmluvnění zakázky na stavební práce“. V současnosti je projekt ve fázi územního řízení, pokud vše půjde dobře, most by mohl stát koncem roku 2028.

Proti je i vedení Prahy 9

Záměr se ale nelíbí vedení městské části Prahy 9 a nesouhlasí s ním od samého začátku. Radní pro dopravu Tomáš Holeček (ODS) pro Blesk sdělil: „Vadí nám negativní vliv stavby na životní prostředí i obrovský zásah do krajiny, do níž jsme spolu s hl. m. Prahou investovaly nemalé finanční prostředky, abychom zde vytvořily zelenou odpočinkovou oblast.“

Rezolutní NE mostu vyřkl v rozhovoru pro Blesk i starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS): „Rozumím veřejnému zájmu, rozumím zkapacitnění železnice. Ale jde o nešťastnou lokalitu, pro jejíž přírodní ráz by to byl tvrdý úder. Z minulosti víme, že když naši předkové stavěli železnice, dělali to s estetickým citem i respektem k přírodě. Tady bych očekával, že se bude dít totéž. Místo toho jde o odporný železniční brutalismus, který se do Hrdlořez zásadně nehodí.“

Společně se zástupci Správy železnic už zástupci Prahy 9 uspořádali několik společných sezení s projektanty stavby, kde občané mohli přednést své připomínky a s projektem se lépe seznámit.

Více vlaků, hluku ale ubude

Správa železnic také zdůrazňuje, že veřejnost o tomto projektu byla informována nad rámec zákonných povinností a postupuje zcela transparentně. Slibuje také, že „díky rekonstrukci kolejí, mostů a realizaci protihlukových opatření dojde i k výraznému snížení hlukové zátěže na obyvatele žijící v blízkosti trati“.

Video
délka: 05:02.84
Video se připravuje ...

Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy Videohub

Fotogalerie
20 fotografií