„Sociální nadační fond spustil své první dva programy právě nyní, v době, kdy se zvedají ceny energií a životní náklady rostou. Ohrožují tak stabilitu a bydlení celé řady rodin,“ říká Milena Johnová (Praha sobě), radní Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. Nejedná se však pouze o rodiny, které jsou ohroženy chudobou, ale také rodiny, které potřebují dodatečnou pomoc a podporu. Nadační fond představuje regulérní nástroj sociální politiky pro obyvatele hlavního města. Funguje rychleji a pružněji, než státní sociální dávky.

Čemu se fond věnuje?

Sociální nadační fond se věnuje čtyřem ožehavým problematikám. Tou první je zabezpečení pěstounských rodin. Dále podporuje bydlení, přispěje na nezávislý život lidí se zdravotním postižením a podpoří lidi, kteří se dostali do nepříznivé situace z jiných důvodů. „Například to jsou mladí lidé, kteří odcházejí z náhradní péče do dospělosti,“ uvádí Johnová.  

V Praze je spousta lidí s problémy. „Z nějakého důvodu jim vznikl menší dluh na nájemném, nemají peníze na zaplacení kauce, nebo nemají peníze na přestěhování se do standardního bydlení. Jen z těchto bagatelních důvodů bydlení nemají, nebo jim hrozí, že o bydlení přijdou,“ uvádí Adam Zábranský (Piráti), radní Prahy pro oblast bydlení. Díky nadačnímu fondu bude o domov přicházet méně lidí. Rozpočet ušetří na řešení bezdomovectví nebo financování sociálních služeb. V době krize s bydlením nebudou lidé odkázáni na městský bytový fond, který podle radního není moc velký.

Bydlení a pěstounská péče

„Každý člověk, který žije v Praze, by měl mít možnost najít a udržet si důstojné bydlení,“ říká Barbora Komberec Novosadová, ředitelka Soc. nadačního fondu hl. m. Prahy. „Chceme, aby více dětí v Praze mohlo vyrůstat v pěstounských rodinách a aby stávající i budoucí pěstouni měli dostatečnou podporu v jejich činnosti,“ konstatuje Komberec Novosadová. Nadační fond nechce pouze „hasit“ problémy, ale chce je analyzovat a efektivně se zaměřit na ty, které jsou pro jednotlivé programy nejtypičtější.  

Detail podpory pěstounské péče

Program pěstounské péče cílí jak na pěstouny, tak děti v péči pěstounů i na členy biologické rodiny pěstouna. „Jedinou podmínkou je, aby výkon pěstounské péče probíhal na území Prahy,“ informuje ředitelka fondu. Magistrát rozdělil pomoc do dvou podprogramů.

a.) V rámci prvního s názvem Spokojená náhradní rodina mohou pěstouni požádat o příspěvky na:

- terapeutické služby pro sebe, dítě nebo jeho rodinu v rozsahu 10 hodin.

- odlehčení v péči, například odlehčovací pobyt, hlídání nebo dětský tábor v max. výši 3 tisíce korun.

- zajištění právních služeb v max. výši 15 tisíc korun.

- volnočasové aktivity dětí v max. výši 10 tisíc korun.

- zvládání péče u dětí závislých na pomoci cizí osoby v max. výši 20 tisíc korun.

b.) V rámci druhého podprogramu Profesní rozvoj pěstounů přispívá magistrát na:

supervizi pěstouna, které jim pomáhají zvládat náročnou roli, v rozsahu 8 supervizních hodin

- vzdělávání a doplnění dovednosti pěstouna v max. výši 10 tisíc korun

Detail programu podpory bydlení

Magistrát staví na dvouletých zkušenostech fondu podpory bydlení Nadace Olgy Havlové. Ve formě čtyř dotací do něho vložil 2 miliony 700 tisíc korun. „Během dvou let se nám podařilo podpořit více než 138 domácností, kterým jsme pomohli buď získat důstojné bydlení hrazením kaucí či připojení elektřiny, nebo jsme jim pomohli udržet si bydlení,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Ze zkušeností vyplývá, že se nejčastěji domácnosti dostávají do krize mimo jiné kvůli promeškání plateb příspěvků na bydlení.  

Nový magistrátní Program podpory bydlení pomáhá lidem získat domov i neztratit domov. „V případě získání domova je jedním typem sada příspěvků spojená s tím, aby mohl člověk bydlet v bytě,“ vysvětluje Barbora Novosadová. Další sadou příspěvků je bezpečné bydlení, aby osoba získala přechodné ubytování ke stabilizování se. „Může to být třeba odchod z bytu z důvodu domácího násilí, nebo náhlá výpověď z bytu,“ vysvětluje ředitelka fondu. Třetím typem příspěvků je zabydlení se.

Aby lidé nemuseli řešit ztrátu bydlení, přispívá magistrát na úhradu nájemného nebo podnájemného, dále zaplatí zálohy za služby a energie, nedoplatky nebo způsobenou škodu. I zde existuje preventivní část podprogramu, která předchází vzniku dluhu. „Žadatel může žádat i v případě, kdy dluh ještě nevznikl, ale například ví, že ceny za energie budou výrazně vyšší a vzhledem ke svým příjmům je nebude schopen hradit,“ dodává ředitelka.

Jak požádat?

Před podáním žádosti by měl zájemce vyzkoušet státní podporu, na kterou má nárok. Dále by měl zjistit, jestli mu nemůže pomoci někdo blízký a také si ověřit, že mu nadační příspěvek vůbec pomůže situaci vyřešit. Žádosti se vyplňují na internetových stránkách, případně se jejím vyplněním v papírové podobě pomůže tým z nadačního fondu.

Odeslanou žádost do 3 dnů zkontroluje koordinátorka. Nezávislí hodnotitelé se k ní vyjádří do 9 dnů. Po vydání rozhodnutí oznámí koordinátorka výsledek žadateli do 3 dnů, podpisy se uzavře darovací smlouva a nadační příspěvek dorazí za další 3 dny. Po vyčerpání podpory sdělí žadatel, jak to šlo, a po pár měsících se znovu ozve, jak je na tom.

Do každého ze 4 programů vložil magistrát 2 miliony korun. „Naším cílem opravdu není vyčerpat 2 miliony a skončit. Chceme průběžně prostředky doplňovat,“ komentuje Komberec Novosadová. Má to fungovat jako solidární fond, do kterého budou moci přispívat i firmy. Poté co se činnost fondu rozběhne, přispěje do něho magistrát dalšími 10 miliony korunami. „U všech typů příspěvků máme stropy, které vycházejí ze zkušenosti a měli by být dostatečné pro žádosti v daných oblastech,“ dodává ředitelka.  

Video
délka: 01:28.52
Video se připravuje ...

Bytová krize: Proč jsou v Česku tak drahé byty a nájmy? Videohub