Stranická kolegyně místostarostky z Prahy 5 Renáta Zajíčková také spolu s tehdejší starostkou Prahy 2 Janou Černochou (ODS), která je dnes ministryní obrany, loni v září podepsali memorandum vyzývající k větší decentralizaci hlavně nízkoprahových center pro drogově závislé. Společné prohlášení požadovalo i možnost vykázat z území městské části problémové lidi.

Na magistrátu se nakonec schválilo usnesení, podle kterého se začalo na decentralizaci těchto služeb pracovat. Když se ale na Praze 8 dozvěděli, že by se mělo takové centrum otevřít nedaleko Palmovky, radnice to zásadně odmítla.

Místostarostka Ludková uvedla, že o novém kontaktním jim nikdo předem nic neřekl a informace se dozvěděla až z médií. Má jít o ulici Menclova. Na svém Facebooku také napsala, že se spolu se starostou Ondřejem Grosem (ODS) na místě sešla s protidrogovým koordinátorem. „Za Prahu 8 jsme argumentovali, že otevřením jednoho káčka znamená přenést celou „scénu“ do Libně a Karlína a že tudy skutečně cesta nemůže jít,“ uvedla.

Lidé volají, co se tam děje

Stěžuje si také na tom, že i po schůzce protidrogová komise Rady hl. města rozhodla, že centrum se otevře kromě Menclovy ulice také v ulici Za Poříčskou branou. „Přesně, tam, z níž lidé zoufale volají, koho všeho mají pod okny,“ píše starostka.

Zveřejnila také dopis pro radní Milenu Johnovou (Praha Sobě), kde píše, že na Praze 8 působí řada různých organizací jako Drop In nebo Armáda Spády a další. Ludková také upozorňuje na to, že v areálu nemocnice Na Bulovce funguje metadonová léčba. „Doufáme, že v rámci návrhu optimální sítě dojde k rovnoměrnému rozprostření služeb na jednotlivé městské části, po kterém voláme již několik let a pozornost nebude opět směrována na ty MČ, včetně MČ Praha 8, které jsou již tak dost zatíženy ‚nepopulární cílovou skupinou‘,“ apeluje na radní. Sama má totiž pocit, že městská část dostává „zásah na solar“.

Nemělo by to být překvapení, odpověděla radní

Radní Johnová místostarostce odpověděla, že by pro ní návrh expertů umístit centrum u Palmovky neměl být žádným překvapením, protože o rozšíření sítě adiktologických služeb se s radními městských částí bavila už loni v září.

Upozornila ji také na to, že radnice měly možnost se k návrhům vyjádřit. „Z Prahy 8 jsem žádnou odezvu nedostala, což mě mrzí,“ poznamenala. Návrh sítě služeb také ještě není ve finální podobě. „Na základě připomínek městských částí a dalších analýz připravujeme návrh nový, který budeme opět diskutovat se zástupci městských částí na kolegiu radních, s protidrogovými koordinátory i členy protidrogové komise,“ dodala v odpovědi místostarostce.

Memorandum městských částí loni vzniklo hlavně kvůli tomu, že si lidé v okolí těchto center často stěžují na velkou koncentraci uživatelů drog, kteří se pohybují po ulicích a na Praze 5 vznikla i petice.

Fotogalerie
13 fotografií