Celkové výdaje města jsou na letošek plánované ve výši zhruba 100,33 miliardy. Vyplývá to z upraveného rozpočtu, který schválili letos v červnu městští zastupitelé. Praha z rozpočtu platí mimo jiné chod dopravního podniku (DPP) nebo dává svým firmám peníze na investice do dopravní infrastruktury.

Na druhém místě za dopravou je letos školství, ve kterém jsou celkové výdaje plánované zhruba o šest miliard nižší než v dopravě. Větší část rozdílu částek tvoří investice, kde půjde do dopravy o asi pět miliard více. Magistrát však každoročně dává z rezervy na opravy ve školách peníze městským částem, neboť město je zřizovatelem pouze středních škol, mateřské a základní školy zřizují radnice.

V dopravě je větší část peněz určená na běžné výdaje, na které půjde asi 24,43 miliardy korun. Na investice, tedy například na rozšiřování sítě MHD nebo na rekonstrukce, pak bude mít město připraveno 8,53 miliardy korun.

Nejvíce peněz v běžných výdajích na dopravu je každoročně určeno pro pražskou integrovanou dopravu, konkrétně na chod městem vlastněného dopravního podniku (DPP). V rozpočtu pro letošek je tzv. kompenzace vyčíslena pro letošek na 16,76 miliardy korun, což je meziročně o asi 1,1 miliardy Kč více. O více než miliardu korun se na 4, 57 miliardy Kč zvýšila také částka na správu a údržbu komunikací.

Nejnižší částku na investice schválili na konci roku 2018 zastupitelé v rozpočtu pro rok 2019, a to 1,3 miliardy korun. Tehdy však nová koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) odmítla část návrhu rozpočtu předchozí koalice a rozhodnutí o investicích o několik měsíců odložila. Peníze na investice pak postupně navýšila. Nejnižší za volební období byly v roce 2019 také běžné výdaje, které dosáhly 21,3 miliardy korun. V následujících dvou letech pak každoročně stouply běžné výdaje, a sice na 21,88 miliardy Kč v roce 2020 a na 22, 37 miliardy Kč v loňském roce.

Pro porovnání s rokem 2018, tedy posledním rokem, kdy vládla na magistrátu minulá koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice, se částka na běžné výdaje zvýšila o zhruba 4,6 miliardy korun. Na investice tehdejší vedení magistrátu plánovalo vydat 5,4 miliardy korun.

Pro letošní rok má hlavní město schválený rozpočet s příjmy a výdaji 92,6 miliardy korun, což je meziročně více. Na investice půjde přibližně 19,68 miliardy Kč, z toho více než čtyři miliardy na stavbu metra D. Z výdajů tvoří většinu běžné výdaje, a to asi 70,92 miliardy korun. Rozpočet se ale v průběhu roku mění podle vývoje hospodaření a jak výdaje, tak příjmy byly v červnu navýšeny.

Fotogalerie
31 fotografií